NAFTÓWKA: Rekordowa ilość uczniów w klasach ratowniczych

fot. Sławomir Farbaniec - Krosno112.pl fot. Sławomir Farbaniec - Krosno112.pl

Nowy rok szkolny rozpoczął się dość nietypowo, bo 4 września. Szkołę rozpoczęli także uczniowie krośnieńskiej „Naftówki”, a pośród nich pierwszoklasiści z dwóch klas o profilu ratowniczo-obronnym, a także uczniowie nowej klasy o kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Uroczyste otwarcie kolejnego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 obyło się dzisiaj (04.09) o godz. 10.00 w sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i hymnu górniczego wicedyrektor mgr Gabriela Szmyd-Korona przywitała uczniów klas pierwszych. Pośród nich były dwie klasy ratowniczo-obronne, a także nowo utworzona klasa o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, która jest jedynym takim oddziałem na terenie Krosna.

Jakie czynniki przyczyniły się do stworzenia nowego profilu w „Naftówce”? - Młodzież zgłaszała chęć uczestnictwa w takich klasach. Robiliśmy różne ankiety, w której uczniowie wskazywali, że brakuje takiej klasy na terenie Krosna – mówi wicedyrektor ZSP nr 4 w Krośnie, mgr Gabriela Szmyd-KoronaSą klasy policyjne czy mundurowe w innych szkołach, ale my będziemy starać się rozwiązać to pod innym kątem. Patrzymy z perspektywy tego co dzieje się w świecie.

Klasy ratowniczo-obronne są prowadzone w krośnieńskiej „Naftówce” od 2006 roku. W tym właśnie roku weszła w życie Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. To ten akt prawny przyczynił się do powstania tych klas. Od samego początku zainteresowanie tym kierunkiem jest bardzo duże i szkoła ma nadmiar młodzieży chętnej podjąć naukę w klasie o takim profilu.
Od małego lubiłam pierwszą pomoc. Trzy lata temu wstąpiłam do SIM PCK Krosno – wspomina uczennica klasy ratowniczo-obronnej Sonia KoziołKiedy usłyszałam, że jest taki profil w „Naftówce”, postanowiłam, że dołączę, bo ta szkoła daje dużo możliwości.

ZSP nr 4 w Krośnie kilka lat temu podpisał porozumienie o współpracy z krośnieńskim Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim, dzięki któremu uczniowie klas ratowniczo-obronnych mają możliwość odbycia wolontariatu na różnych oddziałach szpitala. – Ta szkoła daje mi najwięcej możliwości rozwoju w kierunku medycznym – tłumaczy pierwszoklasistka liceum Klaudia JanasJest czas na wolontariat w szpitalu, a w innych szkołach by go nie było. Lekcje trwałyby od 7 do 14 i ciężko byłoby to pogodzić z nauką.

W czasie wolontariatu młodzież poznaje charakterystykę pracy pielęgniarki, lekarza czy ratownika. – Myślę, że dużo się nauczę i będę miała możliwość zrobienia czegoś dodatkowo, a nie jak w innych szkołach – jedynie nauka i rozszerzenia – mówi uczennica klasy pierwszej Klaudia FilipChciałabym móc ćwiczyć swoje umiejętności i dowiedzieć się czegoś, co mi się przyda.

Na koniec klasy trzeciej uczniowie dostają ze szpitala certyfikat, który potwierdza odbycie wolontariatu i liczbę godzin przepracowanych społecznie. Niektóre wyższe uczelnie medyczne uwzględniają go i przyznają dodatkowe punkty przy rekrutacji na studia.

Uczniowie klas ratowniczo-obronnych i klasy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne mają możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji poprzez ukończenie 4 kursów. – Pierwszy to kurs bazowy, 16-godzinny zgodny z normami Unii Europejskiej w zakresie pierwszej pomocy – wyjaśnia nauczyciel z „Naftówki” mgr Zbigniew MoskalDrugi kurs jest na feriach zimowych. Jest to kurs 30-godzinny Kwalifikowanego Ratownika Drogowego. Następne dwa są w klasie trzeciej, ponieważ tylko osoby pełnoletnie mogą brać w nich udział. Pierwszy z nich to kurs instruktora strzelectwa sportowego, który pozwala prowadzić strzelania z broni pneumatycznej i kulowej. Z kolei ostatni jest najważniejszym kursem z zakresu ratownictwa KPP, czyli Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie podpisał współpracę z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie. Na jej podstawie przedmiot kryminalistyka i kryminologia realizowany w programie klasy bezpieczeństwa wewnętrznego będzie prowadzony przez nauczycieli akademickich. Część zajęć będzie odbywać się na zasadzie wyjazdu podczas których młodzież będzie mogła poznawać najnowocześniejszy sprzęt z zakresu kryminalistyki.

Dodatkowo klasa bezpieczeństwa wewnętrznego będzie wyróżniać się przedmiotami takimi, jak zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i obronność, a także zorganizowane zostaną zajęcia z samoobrony. Nauczyciele planują także przystąpić do programu, który ma być realizowany przez pracowników zakładu karnego. – Będziemy organizować spotkania, na których uczniowie będą mogli porozmawiać ze skazanymi i pracownikami więzienia – opowiada mgr Zbigniew MoskalSkazani będą opowiadać o tym co zrobili, jaką otrzymali karę, czy żałują. To ma oddziaływać także wychowawczo na naszą młodzież na zasadzie przestrzegania przed konsekwencjami swojego postępowania.

Uczniowie klas ratowniczo-obronnych to przede wszystkim osoby, które myślą o podjęciu studiów na kierunkach fizjoterapia, pielęgniarstwo czy ratownictwo. Natomiast profil bezpieczeństwo wewnętrzne ma przygotować uczniów do studiowania kierunków takich, jak bezpieczeństwo wewnętrzne czy bezpieczeństwo narodowe.

red., fot. Sławomir Farbaniec - Krosno112.pl