Agresja rodzi agresję. Zdjęcie z internetu wywołało burzę

fot. Facebook fot. Facebook

Na zdjęciu trzyma małego kotka i nóż przy jego szyi. Fotografia opublikowana w Internecie przez Krośnianina wywołała burzę a krośnieńscy obrońcy praw zwierząt deklarują powiadomienie policji.

Mężczyzna, który opublikował zdjęcie, na swoim profilu w miejscu zamieszkania ma wpisane Krosno. Nie wiadomo czy rzeczywiście ugodził zwierzę nożem, jednak ze zdjęcia emanuje okrucieństwem na tyle, że wzbudza silne emocje. Trudno o jakikolwiek komentarz, jedno jest pewne – agresja rodzi agresję. Chęć zadawania krzywdy innym istotom następnym razem może przerodzić się w czyn. „Chwalenie” się takim zdjęciem w mediach społecznościowych nie ma nic wspólnego z zabawą, nawołuje do agresji i jest godne potępienia.

Każdy kto jest świadkiem znęcania się nad zwierzęciem, które grozi mu uszczerbkiem na zdrowiu lub zagraża jego życiu, może to zgłosić do Policji lub Prokuratury.

W kontekście krążącego w sieci zdjęcia przypominamy kilka punktów z ustawy o ochronie zwierząt.

Art. 5. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

Art. 6.Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione.
1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami.
2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym …. a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);
3) używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;
4) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie
specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;
5) przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;
9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;
10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę pod której opieką pozostaje;
17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;
19) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Przestępstwa te są ścigane z urzędu, o ile tylko zostaną zgłoszone.

red.