.

Wzmożone patrole na drogach. Rozpoczęła się "Akcja Znicz"

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Od piątku (27.10.2017r.) krośnieńscy policjanci rozpoczynają wzmożone działania na drogach. Tak zwana "Akcja Znicz" w tym roku akcja będzie trwała 7 dni. Sprawdź gdzie wyznaczono prarkingi a gdzie można spodziewać się zmian w organizacji ruchu.

Wzmożone działania funkcjonariuszy rozpoczeły się o godz. 6 rano w piątek 27 października. Potrwają do godz. 22, 2 listopada. Krośnieńscy funkcjonariusze czuwać będą nad bezpieczeństwem na drogach Krosna i powiatu, a w sposób szczególny w rejonie cmentarzy i na głównych ciągach komunikacyjnych.

Policjanci Ruchu Drogowego będą dbać o bezpieczeństwo zmotoryzowanych i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zapewniać płynność ruchu, udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym, umożliwiając im podjazd i zaparkowanie pojazdu jak najbliżej bram cmentarnych. Policja zapowiada, że szczególną uwagę zwracać będzie na miejsce parkowania pojazdów, sposób przewożenia dzieci, oraz kontrolować stan trzeźwości kierujących.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w Krośnie:

- Zakaz zatrzymywania się, oznaczony znakiem pionowym B-36, obowiązywać będzie na ul. kard. Wyszyńskiego (w kierunku dzielnicy Suchodół) po obydwu stronach od ul. Podkarpackiej, do zatok autobusowych poniżej cmentarza.
- Na odcinku ul. Podkarpackiej od ul.Lwowskiej do skrzyżowania z ul.kard.Wyszyńskiego i ul.Grodzką obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/godz. Odcinki te oznakowane będą znakami pionowymi B-33. Na wskazanym odcinku po obydwu stronach drogi obowiązywał będzie również zakaz zatrzymywania oznaczony znakiem pionowym B-36.

W rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego do 6 listopada wyznaczone zostały parkingi:
- na wysokości cmentarza przy ul. kard.Wyszyńskiego i przy ul. Podkarpackiej,
- przy kościele św. Piotra i św. Jana  z Dukli,
- wszystkie parkingi w rejonie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieszczadzkiej,
- parking na osiedlu mieszkaniowym im. Grota Roweckiego od strony ul. Podkarpackiej,
- parking przy pomniku pomniku św. Jana Pawła II.

 W rejonie cmentarza komunalnego w dzielnicy Polanka:
- na ul. Baczyńskiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy, wjazd możliwy będzie od ul. ks.Decowskiego,
- na ul. Baczyńskiego przy wjeździe od strony Dobieszyna obowiązywał będzie zakaz wjazdu, miejsce to oznakowane zostanie  znakiem pionowym B-2  oraz poprzedzone znakiem  „zmiana organizacji ruchu”,
- po lewej stronie ul. Baczyńskiego w kierunku Dobieszyna, obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się oznakowany znakami pionowymi  B-36,
- parkowanie na ul. Baczyńskiego możliwe będzie po prawej stronie ulicy w kierunku Dobieszyna od strony cmentarza, miejsce parkowania oznaczone będzie  znakami pionowymi D-18,
- parkowanie przy ul. ks. Popiełuszki, po lewej stronie drogi możliwe będzie w miejscach oznakowanych  znakami pionowymi D-18,
- prędkość na ul. ks. Popiełuszki w rejonie cmentarza ograniczona zostanie do 40 km/h znakiem B-33.

Parkingi posiadać będą wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ruchem drogowym na ulicach i parkingach w razie konieczności kierować będą funkcjonariusze Policji i krośnieńskiej Straży Miejskiej. W dniu 1 listopada, w razie potrzeby, na skrzyżowaniu ul.Podkarpackiej - Grodzkiej - Wyszyńskiego, ruchem kierować będą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej Policji.

Jedlicze:
- ulica Stawiarskich (od parkingu przy gimnazjum) będzie jednokierunkowa.
- ulica Cicha do skrzyżowania z ul.Polną będzie jednokierunkowa.

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone będą od 1 listopada.

Korczyna:
- Obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania na ul. Ogrodowej oraz ul. Pigonia.

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone będą od 31 października do 1 listopada.

Kombornia:
- Zakaz zatrzymywania obowiązywał będzie od szkoły w kierunku cmentarza.

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone będą od 31 października do 1 listopada.

Rymanów:
- ul. Mistygacza, ul. Kalwaria, ul. Wola – ruch jednokierunkowy.  Wyjazd ul.Mistygacza oraz ul.3 Maja w Posadzie Górnej.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą od 27 października do 2 listopada.

Informacja dla pasażerów MKS
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Krośnie informuje, że 1 listopada 2017 r. (środa) autobusy będą kursować jak w dni świąteczne.

Zmiany w rozkładzie jazdy:
- linia A będzie kursowała zgodnie z  sobotnim rozkładem jazdy
- linia E będzie kursowała zgodnie z  sobotnim rozkładem jazdy
(nie będą jedynie wykonane kursy z Os. Traugutta z godz. 07:47 i z Polanki D.L. z godz. 08:36).

Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy do uzyskania pod numerem telefonu: (13) 43-686-94 i na stronie internetowej: www.mks.ekrosno.pl.

Policjanci apleują, aby:

- Kierować pojazd zgonie z przepisami oraz z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Istotnie jest, by utrzymywać niezbędny odstęp między pojazdami i pamiętać o włączaniu świateł mijania. Kierujący powinien być wypoczęty i koniecznie trzeźwy. Dłuższa trasę należy pokonywać etapami, co pewien czas robiąc przerwę na odpoczynek.
- Przed podróżą sprawdzić stan techniczny pojazdu (sprawność układu hamulcowego, kierowniczego, oświetlenia i stan opon), stosować się do wprowadzanych zmian w ruchu drogowym. W rejonie wielu cmentarzy pojawią się nowe oznaczenia. W newralgicznych miejscach ruchem kierować będą policjanci, i to do ich poleceń należy stosować się  w pierwszej kolejności. Samochód należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym.
- Piesi korzystali z chodników, w przypadku ich braku – z pobocza. Przed wejściem na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i przechodzić wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Przebieganie przez jezdnię lub wychodzenie zza samochodu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność może skończyć się tragicznie. Apelują również o  korzystanie z elementów odblaskowych, które należy zakładać w widocznym miejscu.


31 października br. w godz. 18.00 – 22.00 oraz 1 listopada br. w godzinach 8.00- 22.00 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t.

red., KMP Krosno, UM Krosna

 

Partnerzy portalu: