Tragedia w Krośnie - Polance. Czad zabił mężczyznę

fot. Rafał Szubrycht - Krosno112.pl fot. Rafał Szubrycht - Krosno112.pl

Tragedia w krośnieńskiej dzielnicy Polanka. Prawdopodobną przyczyną śmierci 62-letniego mężczyzny, był tlenek węgla wydostający się z gazowego pieca centralnego ogrzewania, znajdującego się w piwnicy budynku.

- O godz. 6.31 w dniu 17.11.2017 r. służba dyżurna Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie otrzymała informacje o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla w jednym z domów mieszkalnych na terenie miasta Krosna - mówi bryg. Mariusz Kozak z KM PSP Krosno - Po przyjeździe strażaków z KM PSP Krosno stwierdzono, iż przed wejściem do pomieszczeń piwnicy leży mężczyzna. Na miejscu zdarzenia był zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego, z którego lekarz stwierdził zgon mężczyzny (lat 62). Strażacy z urządzeniem pomiarowym weszli do pomieszczeń piwnicznych, gdzie wcześniej został znaleziony poszkodowany mężczyzna. Urządzenie pomiarowe wskazało 600 ppm zawartości tlenku węgla w powietrzu. Dokonano również sprawdzenia części mieszkalnej, gdzie na klatce schodowej urządzenie pomiarowe wskazało 200 ppm.

- Zarządzono natychmiast ewakuację żony poszkodowanego z budynku, do będącej na miejscu zdarzenia karetki PRM. Na miejsce zdarzenia lekarz zadysponował dodatkowo dwa zespoły PRM w celu zabrania do szpitala syna i córki zmarłego. Zadysponowano również pogotowie gazowe, które po przybyciu zamknęło dopływ gazu do całego budynku. W budynku tym używano gazowego przepływowego ogrzewacza wody oraz gazowy piec centralnego ogrzewania. Wszystkie pomieszczenia w budynku przewietrzono i kilkukrotnie sprawdzano, aż pomiar zawartości tlenku węgla spadł do zawartości zerowej. Okoliczności zaistnienia zdarzenia wskazują, iż bardzo prawdopodobną przyczyną śmierci mężczyzny, był tlenek węgla wydostający się z gazowego pieca centralnego ogrzewania, znajdującego się w piwnicy budynku. Ustaleniem właściwej przyczyny zdarzenia zajmuje się policja. Działania na miejscu pożaru zakończono o godz. 8.03 z udziałem jednego zastępu JRG PSP Krosno - informuje bryg. Kozak.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.

Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.

Wyżej wymienione urządzenia mogą być źródłem tlenku węgla w sytuacji:
• gdy są rozregulowane, zanieczyszczone, popsute lub niewłaściwie podłączone
• braku swobodnego odpływ spalin na zewnątrz budynku (np. przewód kominowy jest zablokowany lub nieszczelny)
• braku dopływu świeżego powietrza do budynku (np. szczelnie pozamykane okna i drzwi, pozatykane kratki wentylacyjne)
• przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych może powstać również tzw. "zjawisko ciągu wstecznego". Spaliny zamiast wydobywać się przewodem kominowym na zewnątrz budynku są z powrotem zasysane.

Dlatego też do najczęstszych przyczyn zatruć czadem możemy zaliczyć:
• nieprofesjonalne podłączenie urządzeń grzewczych, niewłaściwa ich eksploatacja i konserwacja lub jej brak, dokonywanie samodzielnych przeróbek podłączenia urządzeń,
• niewłaściwe odprowadzanie spalin (także w wyniku samodzielnych przeróbek), niewłaściwe dbanie o stan przewodów kominowych lub jego brak. Przewody kominowe od palenisk opalanych węglem, drewnem należy czyścić co 3 miesiące, olejem i gazem co 6 miesięcy, a przewody wentylacyjne raz w roku.
• niepełne spalanie, spowodowane małą ilością tlenu w powietrzu, do którego może dojść np. gdy okna są zbyt szczelnie zamknięte, brak jest właściwej wentylacji . Przy odpowiedniej ilości tlenu w powietrzu w wyniku spalania powstaje nieszkodliwy dwutlenek węgla, natomiast jego brak skutkuje wydzielaniem się trującego tlenku węgla. Brak wentylacji utrudnia też jego odpływ. Tyle czadu wypłynie na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Dlatego tak ważne jest zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodnego odpływu spalin. Aby to uczynić nie można zaklejać kratek wentylacyjnych ani otworów wentylacyjnych w drzwiach. Niedobrym pomysłem jest również oklejanie taśmą okien, szczególnie tych starego typu, drewnianych. Mają one niewielkie mikroszczeliny, przez które do pomieszczenia przedostaje się świeże powietrze. W przypadku wymiany okien na nowe, musimy sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych i mogą pogarszać wentylację. Gdy tak się dzieje najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien i systematycznie wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe).

Kolejną przyczyną wydzielania się tlenku węgla są pożary. Do powstania ognia i jego podtrzymania potrzebny jest tlen, a po jego wypaleniu powstają toksyczne gazy. I to właśnie one, a nie ogień, zbierają śmiertelne żniwo – tak wynika z policyjnych statystyk. Do tych tragicznych wydarzeń dochodzi m.in. wówczas, gdy wydzielający się w czasie pożaru czad zaskoczy nas podczas snu, lub gdy ogień odetnie nam drogę ucieczki z zadymionego pomieszczenia. Ratunek bowiem jest tylko jeden – szybka ucieczka z takiego miejsca, ponieważ dłuższe w nim przebywanie i wystawienie się na działanie czadu wywołuje osłabienie, znużenie, zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia. To powoduje, że osoba staje się często bierna, nie ucieka, w efekcie czego szybko traci przytomność i jeśli nikt jej nie udzieli pomocy - umiera.

red.