Zbliża się prawdziwa zima. Gdzie szukać informacji na temat stanu dróg?

fot. ilustracyjne fot. ilustracyjne

Za nami pierwsze ataki zimy. Warunki jezdne w naszym województwie w ostatnim czasie bardzo się pogorszyły. Jak na tę porę roku przygotowany jest rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad? Gdzie możemy szukać informacji na temat stanu drogi, którą planujemy jechać?

Szczegółowe informacje na temat warunków drogowych panujących na drogach krajowych można uzyskać poprzez kontakt z całodobową infolinią drogową GDDKiA pod numerem 19 111 lub na stronie internetowej GDDKiA w zakładce „Serwis dla kierowców”. Zamieszczane są tam informacje o aktualnych warunkach przejazdu, a także podgląd dróg krajowych na mapie kamer monitorujących.

Jak drogowcy są przygotowani do walki ze skutkami zimy? Do utrzymania podkarpackich dróg w zimie posłuży 189 jednostek sprzętowych (22 pługi lemieszowe, 10 odśnieżarek wirnikowych, 109 solarek wyposażonych w pługi). Na Podkarpaciu zmagazynowano blisko 50 tyś. ton materiałów (materiałów uszorstniających, soli drogowej, chlorku magnezu), które mają pomóc w utrzymaniu dróg.

Drogi na Podkarpaciu w czasie zimny będą zabezpieczane na zasadzie trzech standardów:
- w standardzie I – 200,372 km - ok. 22 % całości (A4, S19, DK9, DK97)
- w standardzie II – 604,315 km - ok. 68 % całości (DK9, DK19, DK28, DK73, DK77, DK84, DK94)
- w standardzie III - 87,088 km - ok. 10 % całości (DK28, DK77).

Szczegółowy opis poszczególnych standardów:
W standardzie I jezdnia utrzymywana jest w takich samych parametrach jak w standardzie II, z tym, że drogi utrzymywane w tym standardzie objęte są wzmożonym nadzorem, a na jezdni nie powinna występować warstwa zajeżdżonego śniegu.

W standardzie II jezdnia jest odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, luźny śnieg może zalegać do 4 godzin, błoto pośniegowe może występować do 6 godzin, na nawierzchni może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. Czas jaki zarząd drogi posiada na usunięcie (ograniczenie) występowania zjawiska śliskości zimowej od stwierdzenia jego wystąpienia wynosi: dla gołoledzi, szronu i szadzi – 3 godziny, dla śliskości pośniegowej – 4 godziny, dla lodowicy – 4 godziny.

W standardzie III jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z drogami publicznymi o naw. utwardzonej, skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, odcinkach o pochyleniach ponad 4%, przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. Po ustaniu opadów śniegu, luźny śnieg może zalegać do 6 godzin, na nawierzchni może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych – zaspy mogą występować – do 6 godz. Czas jaki zarząd drogi posiada na usunięcie (ograniczenie) występowania zjawiska od stwierdzenia jego wystąpienia wynosi: dla gołoledzi, szronu i szadzi – 5 godzin, dla śliskości pośniegowej – 6 godzin, dla lodowicy – 5 godzin.

Należy pamiętać, że działania służb drogowych mają za zadanie łagodzenie drogowych skutków zimy, a nie całkowitą likwidację. Dlatego rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków.

 

red. Sławomir Farbaniec, GDDKiA