Modernizacja drogi TYLAWA - DALIOWA ukończona!

fot. PZDW fot. PZDW

Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Tylawa – Daliowa. Za ponad 13 mln zł zmodernizowano fragment o długości niemal 7 kilometrów. Inwestycja jest częścią większego zadania realizowanego w ramach programu INTERREG Polska-Słowacja 2014-2020. W uroczystości oddania przebudowanego odcinka udział wzięli: Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Harc, wicemarszałek Bogdan Romaniuk, z-ca Predsedy Kraju Preszowskiego Jozef Lukáč, poseł Bogdan Rzońca, reprezentanci sejmiku województwa: wiceprzewodnicząca Dorota Chilik oraz radny Wojciech Zając, Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Joanna Szozda, przedstawiciele władz lokalnych i partnerów projektu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno”, który obejmował po stronie polskiej teren podregionu krośnieńskiego (powiat krośnieński, gminy Dukla i Jaśliska) oraz po stronie słowackiej teren Preszowskiego Kraju Samorządowego. Projekt ma na celu poprawę połączenia przedmiotowego obszaru z siecią TEN-T. Po stronie polskiej doprowadzi do poprawy dostępności do drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4. W efekcie wykorzystania przejścia drogowego Radoszyce – Palota możliwy będzie szybszy dojazd z okolic węzła Medzilaborce poprzez drogę wojewódzką nr 897 do drogi krajowej nr 19 i dalej do węzła S19 i A4 w Rzeszowie. Z kolei po stronie słowackiej realizacja projektu przyczyni się do poprawy połączenia komunikacyjnego z Karpat Wschodnich do słowackiego korytarza TEN-T w zakresie dostępu do E371.

W ramach zadania realizowanego przez Partnera wiodącego przewidziana została modernizacja, poprawa stanu budowlano-technicznego oraz układu odprowadzania wody w zakresie dróg II/567 i II/575.

Zadanie zrealizowane przez Województwo Podkarpackie obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa.

Zakres robót obejmował przebudowę istniejącej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem poszerzeń oraz robót towarzyszących dotyczących pozostałego wyposażenia drogi znajdującego się w zakresie inwestycji, m.in. przebudowę zjazdów, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań, poprawę odwodnienia drogi oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Łączna długość zmodernizowanej drogi: 6,85 km
Łączna długość przebudowanej drogi: 5,84 km
Łączna długość wyremontowanej drogi ze środków własnych Województwa Podkarpackiego: 1,01 km
Partner Wiodący: Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj
Partner Projektu: Województwo Podkarpackie
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
Całkowita wartość Projektu: 7 026 016,36 EUR
Wartość dofinansowania z EFRR: 5 972 113,89 EUR
Wartość robót budowlanych: 13 313 463,95 zł

red. fot. PZDW

 

Partnerzy portalu: