Strażacy z OSP Szczepańcowa ćwiczyli na Ukrainie

fot. OSP KSRG Szczepańcowa fot. OSP KSRG Szczepańcowa

W dniach 25-28 września 2018 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej wzięli udział w ćwiczeniach na Ukrainie, zorganizowanych w ramach międzynarodowego projektu EU-CHEM-REACT, dotyczącego reagowania na zagrożenia czynnikami masowego rażenia.

W ćwiczeniach na terenie wojskowego poligonu w Jaworowie koło Lwowa brały udział poza służbami ratowniczymi Ukrainy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Zielonki koło Warszawy, Bukowiny Tatrzańskiej, Szczepańcowej, a także Grupy Ratownictwa PCK z Przemyśla, Warszawy, Wrocławia oraz zespoły ratownicze Państwowej Straży Pożarnej z Czech, Litwy i Łotwy.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności Ukrainy do przyjęcia pomocy i współpracy ze służbami ratowniczymi państw z Unii Europejskiej, m.in. podczas zagrożeń o charakterze chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym. Projekt w całości sfinansowany przez Unię Europejską został opracowany i był zrealizowany przez międzynarodowe konsorcjum partnerów litewskich, ukraińskich i polskich oraz w partnerstwie ze Związkiem OSP RP, Biurem Koordynacji OBWE w Kijowie oraz Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie, jako międzynarodowym koordynatorem. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności powstał, by wspierać szybką i skuteczną współpracę operacyjną krajowych służb ochrony ludności w sytuacjach klęsk żywiołowych, których skala przekracza możliwości kraju, w którym wystąpiły.

Ukraińskie manewry były dobrze przygotowane i zorganizowane. Ćwiczono kilka epizodów podczas różnego rodzaju zdarzeń, a ich scenariusz był tak opracowany, że w trakcie akcji w sposób dynamiczny i nieprzewidywalny zmieniano ich założenia. Ćwiczono wspólnie z innymi jednostkami i służbami, m.in. gaszenie pożarów wewnętrznych w obiektach, ewakuację osób poszkodowanych z wysokich budynków przy użyciu drabin mechanicznych, podnośników, skokochronów i linek ratowniczych, prowadzono działania z zakresu ratownictwa technicznego, ćwiczono ratownictwo na akwenie wodnym, udzielano pierwszą pomoc medyczną poszkodowanym oraz wiele innych epizodów. Do ćwiczeń wykorzystywano wszystek sprzęt pożarniczy i ratowniczy, znajdujący się w dyspozycji jednostek.

Należy zaznaczyć, iż w tego typu międzynarodowych ćwiczeniach zorganizowanych na dużą skalę po raz pierwszy udział wzięły jednostki ochotniczych straży pożarnych z Polski. Ćwiczenia miały także na celu zademonstrowanie i promowanie polskiego wolontariatu ratowniczego i odbudowę na Ukrainie ochotniczych straży pożarnych, bowiem w tym kraju nie funkcjonuje ochotnicze pożarnictwo, a ochrona ludności opiera się wyłącznie na państwowych służbach.

Na ukraińskie ćwiczenia Ochotnicza Straż Pożarna Szczepańcowa wyjechała dwoma pojazdami pożarniczymi, a to: średni samochód ratowniczo – gaśniczy MAN GBA Rt-2,5/24 oraz samochód operacyjny Mitsubishi L200. Obsadę samochodu Man stanowili druhowie: Maciej Nizianty, Adam Łukaszewski, Paweł Hac, Magdalena Hac, Roland Liberacki i Jakub Szczur.

W ćwiczeniach udział wzięli w roli obserwatorów: Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, Prezes OSP Szczepańcowa, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce Kazimierz Gładysz oraz kierowca dh Janusz Mermon. Zakwaterowanie ćwiczących zorganizowane było w typowo poligonowych warunkach, tj. w namiotach,
z wykorzystaniem stołówek, sanitariatów i łaźni polowych. Część kwaterunkową zabezpieczali strażacy z Czech. Obserwatorami ćwiczeń byli także przedstawiciele kilkunastu krajów Unii Europejskiej.

Dla wszystkich uczestników ćwiczenia były wielkim sprawdzianem swych umiejętności i zaprezentowania możliwości operacyjno – technicznych. Były także okazją do nawiązania przyjaznych, koleżeńskich kontaktów z druhami z jednostek OSP, biorących udział w ćwiczeniach. Udział w ukraińskich ćwiczeniach jednostka OSP ze Szczepańcowej zawdzięcza zaproszeniu otrzymanemu od Wiceprezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, byłego Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza i traktuje jako wielkie prestiżowe wyróżnienie.

red. Kazimierz Gładysz, fot. OSP KSRG Szczepńcowa

 

Partnerzy portalu: