Blisko 25 mln zł z funduszy europejskich zainwestowanych w rozwój przedsiębiorców – duże zainteresowanie pożyczkami unijnymi na Podkarpaciu

Zgodnie z podpisanymi z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowami, Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR) w Rzeszowie od ponad roku realizuje projekty, w ramach których udziela pożyczek unijnych. Zainteresowanie pozyskaniem niskooprocentowanych pożyczek jest bardzo duże. Pierwsza pula środków przeznaczonych na pożyczki unijne właśnie się kończy.

BGK logo kolor poziom

- Pożyczki unijne to bardzo atrakcyjna forma finansowania przedsiębiorstw. W województwie podkarpackim skorzystało z nich już ponad 120 przedsiębiorców, a wnioski o kolejne cały czas są przyjmowane. Dlatego nowa pula środków doskonale uzupełni lukę na rynku w zakresie finansowania przedsięwzięć realizowanych przez MŚP. - mówi Janusz Hawrył Dyrektor Funduszu Pożyczkowego LFR.

Nawet 1,2 mln zł dla jednego przedsiębiorcy
Nowością w tym instrumencie jest znacznie wyższa maksymalna kwota pożyczek, wynosząca do 600 tys. zł przy zakupie nowych środków trwałych, z okresem spłaty do 7 lat. Jeden przedsiębiorca może skorzystać z dwóch pożyczek, dzięki temu może uzyskać nawet 1,2 mln zł. W przypadku używanych maszyn, urządzeń i innych środków trwałych kwota pożyczki wynosi do 300 tys. zł, ze spłatą do 5 lat.

Preferencyjne zasady: tylko 1,87% i 0 zł prowizji
Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczki unijne na preferencyjnych zasadach – z niskim i stałym oprocentowaniem 1,87% w skali roku, które jest znacznie korzystniejsze od oprocentowania na zasadach rynkowych. Wyróżnikiem tej formy wsparcia obok niskiego oprocentowania, jest brak opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczek, co znacznie obniża koszty w prowadzonej działalności gospodarczej i zwiększa konkurencyjność na rynku.

Na co można przeznaczyć pożyczkę unijną?
Środkami pozyskanymi z pożyczki można sfinansować między innymi nabycie maszyn i urządzeń bądź środków transportu na potrzeby własne. Innym sposobem wykorzystania pieniędzy z pożyczki może być zakup czy adaptacja nieruchomości pod działalność produkcyjną lub usługową.

Jak otrzymać pożyczkę?
Każdy przedsiębiorca może liczyć na indywidualne podejście zgodne z potrzebami, uwzględniającymi specyfikę jego działalności, warunki i kondycję finansową firmy oraz poziom zabezpieczenia spłaty zobowiązań. Pracownicy LFR w Rzeszowie udzielają bezpłatnej pomocy przy wypełnieniu wniosku o udzielenie pożyczki unijnej. Pod numerem telefonu 17 853 59 17 zainteresowani przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się jak sprawnie złożyć wniosek i pozyskać niskooprocentowany kapitał na rozwój. Można również odwiedzić stronę www.biznespozyczka.eu lub www.przedsiebiorczespodkarpackie.pl w celu uzyskania informacji na temat pożyczek.

Artykuł sponsorowany

 

Partnerzy portalu: