.

Podkarpacki System Informacji Medycznej w krośnieńskim szpitalu

Podkarpacki System Informacji Medycznej w krośnieńskim szpitalu fot. KrosnoCity.pl

Krośnieński Szpital został wyposażony w nowoczesny sprzęt komputerowy. To jeden z efektów realizacji projektu: "Podkarpacki System Informacji Medycznej". Projekt stworzy warunki, dzięki którym lekarze będą podejmowali swoje decyzje w oparciu o pełną informację o stanie zdrowia pacjenta. Ułatwi też kontakt pacjenta ze szpitalem oraz wymianę informacji.

Od września ubiegłego roku, w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, trwają prace związane z realizacją projektu "Podkarpacki System Informacji Medycznej" (PSIM). Jest to system informatyczny służący gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonych lub planowanych usług medycznych w placówkach służby zdrowia na terenie całego województwa. W ramach projektu modernizowana i rozbudowywana jest infrastruktura teleinformatyczna, która umożliwieni komunikowania się pacjentów z placówką, zwiększy bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a także podniesie efektywność działania Szpitala.

Elektroniczna wymiana informacji związanych ze zdrowiem pacjenta pomiędzy placówkami ochrony zdrowia (zwłaszcza szpitalami, placówkami wykonującymi specjalistyczne badania) będzie stanowić podstawę dla kontynuacji leczenia i szybkiej reakcji na zagrożenie życia i zdrowia pacjenta. Ponadto

projekt stworzy warunki, dzięki którym lekarze, diagności i inni specjaliści ochrony zdrowia, będą podejmowali swoje decyzje w oparciu o pełną informację o stanie zdrowia pacjenta, jego wcześniejsze problemy zdrowotne, wyniki badań, wykonane zabiegi i przepisane wcześniej leki, zachowując przy tym właściwą ochronę danych osobowych pacjenta.

W ramach projektu powstanie też Regionalne Centrum Informacji Medycznej, dzięki któremu lekarze i pacjenci będą mieli dostęp do danych i usług medycznych w czasie rzeczywistym. Możliwe będzie m.in. sprawdzanie online dostępności specjalistów w danej placówce oraz zapisanie się na wizytę przez internet.

W ramach projektu, krośnieński Szpital został wyposażony w sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, infrastrukturę sieciową oraz stacje diagnostyki. W holu głównym zainstalowano ponadto infomat, który umożliwia pacjentowi dostęp do aktualnych i przydatnych dla niego informacji.

"Podkarpacki System Informacji Medycznej" (PSIM) jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 20013, osi priorytetowej 3. Oprócz krośnieńskiego Szpitala w projekcie bierze udział dwadzieścia dziewięć jednostek, w tym siedem szpitali wojewódzkich oraz dziewiętnaście powiatowych i miejskich.

mm/krosnocity.pl

 

Partnerzy portalu: