Duży wzrost liczby zakażeń na Podkarpaciu. Nie możemy lekceważyć koronawirusa

wtorek, 09 czerwiec 2020 19:43
Duży wzrost liczby zakażeń na Podkarpaciu. Nie możemy lekceważyć koronawirusa PUW w Rzeszowie

Dziś (9 czerwca) na konferencji prasowej wojewoda podkarpacki i Wojewódzki Inspektor Sanitarny apelowali aby przestrzegać wytycznych GIS. Ostrzegali, że pomimo łagodzonych obostrzeń stan epidemii trwa.

R E K L A M A

Adam Sidor, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, poinformował o dwóch ogniskach zachorowań – w jednej z gmin powiatu przemyskiego oraz w Rzeszowie.

Szef wojewódzkiego sanepidu przekonuje, że ogniska są rozpracowywane i prowadzone jest dochodzenie w celu dotarcia do osób zarażonych.

Popołudniowy komunikat Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pokazuje duży wzrost liczby zakażeń COVID-19. Nowych 11 potwierdzonych przypadków to: 5 osób z powiatu stalowowolskiego (dwie kobiety w sile wieku, dwie nastolatki i dziecko), 3 osoby z Rzeszowa (dwóch starszych mężczyzn i kobieta w sile wieku), 2 kobiety w sile wieku z powiatu przemyskiego oraz mężczyzna w sile wieku z powiatu rzeszowskiego.

Aktualnie w naszym województwie z potwierdzonym COVID-19 hospitalizowanych jest 11 osób a pod nadzorem - 21 osób. 1469 poddanych jest kwarantannie, a w izolacji domowej przebywa 19 osób.

W województwie podkarpackim badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 407 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, 339 osób wyzdrowiało. Odnotowano 38 zgonów.

- Obserwacja ostatniego tygodnia i fakt, że pojawiają się zakażenia w naszym województwie, wskazują wyraźnie, aby zwrócić uwagę na kwestie związane z kluczowymi sprawami dotyczącymi naszego bezpieczeństwa zdrowotnego - mówi Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Wojewoda zwraca uwagę na fakt, że stan epidemii trwa. - To, że jesteśmy aktywni, wróciliśmy do naszych obowiązków służbowych, powróciliśmy, z pewnymi obostrzeniami, do restauracji czy kin, nie zwalnia nas z podstawowych zasad higieny, których powinniśmy przestrzegać w trosce o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych bliskich i znajomych - apeluje.

Wojewódzki inspektor sanitarny dr Adam Sidor, konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dr. hab. n. med. Andrzej Cieśla opracowali – na podstawie dotychczasowych doświadczeń – podstawowe zalecenia.

Zwracają uwagę, że stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. - Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania - zaznaczają.

Należy postępować w taki sposób, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, a w szczególności:

- w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi zachowywać 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej,

- w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi obowiązkowo zasłaniać nos i usta w przestrzeni publicznej,

- często myć i dezynfekować ręce,

- unikać dotykania oczu, nosa i ust,

- dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się odżywiać,

  • - śledzić informacje dotyczące sytuacji epidemicznej zachorowań na COVID-19 na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego i przestrzegać publikowanych  tam  wytycznych.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, każdy powinien pozostać w domu i skonsultować się z lekarzem lub powiadomić służby ratunkowe pod numer telefonu 999 lub 112.

Należy postępować w szczególny sposób, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, gdy:

wybierasz się do lekarza:

- w pierwszej kolejności skontaktuj się ze swoim lekarzem telefonicznie ,

- w przypadku wizyty osobistej w poradni, zostaniesz umówiony na wyznaczoną godzinę,

- przed wejściem do placówki zostaniesz poddany wstępnemu wywiadowi medycznemu, a pracownik medyczny zmierzy ci temperaturę,

- podczas pobytu w poradni, stosuj maseczkę ochronną, zachowuj bezpieczną odległość od innych osób przebywających w tym czasie w poczekalni,

- po wyjściu z gabinetu i opuszczeniu placówki medycznej zdezynfekuj ręce.

jesteś pracownikiem:

- zobowiązany jesteś wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek pracodawcy i przełożonych,

- stosować środki ochrony indywidualnej, które dostarcza ci pracodawca.

jesteś pracodawcą:

- zobowiązany jesteś zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- upewnij się, że miejsca pracy są czyste i higieniczne (powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty np. telefony, klawiatury muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem, wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane i dezynfekowane),

- zapewnij odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 2 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności, wtedy jednak musisz pracownikom zapewnić środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem COVID-19,

- upewnij się, że pracownicy, klienci i kontrahenci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą oraz je dezynfekować,

- zachęcaj do ograniczenia osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami poprzez rezygnację ze spotkań na rzecz komunikowania się za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji,

- sięgaj po szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne opracowane dla poszczególnych branż dostępne na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministerstwa Zdrowia.

jesteś rodzicem:

- dbając o swoje zdrowie, zadbasz o zdrowie swojego dziecka,

- odprowadzając dziecko do żłobka/przedszkola/szkoły pamiętaj o zdezynfekowaniu rąk przed wejściem do placówki oraz załóż maseczkę osłaniającą nos i usta,

- przypominaj dziecku o częstym myciu rąk,

- jeśli dziecko ma objawy choroby, nie odprowadzaj go do placówki, zapewnij mu opiekę w domu. W razie konieczności skontaktuj się z lekarzem rodzinnym/pediatrą i postępuj według zaleceń.

- nie wysyłaj na wypoczynek dziecka, jeśli masz podejrzenie, że mogło się zarazić wirusem SARS-CoV-2 lub ma objawy zakażenia.

jesteś uczniem:

- uczęszczając na zajęcia organizowane w szkole, pamiętaj o zachowywaniu bezpiecznej odległości od kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

- często myj i dezynfekuj ręce, zwłaszcza przed jedzeniem,

- używaj własnych przyborów szkolnych (długopisy, linijki, ołówki, kalkulatory itp.),

- pamiętaj, by mieć zawsze przy sobie maseczkę i używać jej osłaniając noc i usta w miejscach gdzie jest to wymagane.

Jeżeli masz wątpliwości, jak postępować zobacz poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania.

Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie i dezynfekcja rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

red.

zdjęcia: PUW w Rzeszowie