Jesienna plaga pożarów traw w naszym powiecie

fot. OSP Korczyna fot. OSP Korczyna

Od poniedziałku aura pogodowa się poprawiła i statystyki wyjazdów strażaków do pożarów nieużytków rolnych i zarośli od razu podskoczyły do góry.

W poniedziałek około godziny 10:30 strażacy zostali wezwani do pożaru na ul. Górską w Korczynie. W trudnodostępnym miejscu paliły się trawy i zarośla, a ogień wchodził już w las. Na szczęście strażacy w ciągu godziny ugasili pożar. W działaniach uczestniczyly zastępy z JRG Krosno, w tym MB Unimog, przystosowany do górskich terenów oraz zastępy z OSP Korczyna i OSP Iskrzynia niezawodnymi Starami. 

Do kolejnego dużego pożaru traw doszło po godzinie 15. w okolicach ulic Podkarpackiej, Tysiąclecia i Krakowskiej w Krośnie. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG Krosno, OSP Turaszówka, OSP Polanka, OSP Szczepańcowa. Walka z ogniem trwała około dwóch godzin. W tym samym rejonie przed godziną 19. doszło do kolejnego pożaru, na całe szczęście szybko udało się go opanować zastępowi z JRG Krosno (MB Unimog).

Natomiast do kolejnego pożaru na większym obszarze doszło we wtorkowe przedpołudnie w Żeglcach. Do akcji gaśniczej zadysponowano zastępy z JRG Krosno, OSP Szczepańcowa, OSP Żeglce. Spaleniu uległo około 1 hektara nieużytków rolnych. 

Wczoraj popołudniu doszło na terenie naszego powiatu do wielu innych mniejszych pożarów traw i zarośli. Strażacy interweniowali m.in. w Zręcinie, Dobieszynie, Klimkówce, Cergowej, Rymanowie. 

Dzisiaj (16.09) strażacy wyjeżdżali już gasić płonące trawy w Dobieszynie i Sieniawie. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa:
Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

§ 36. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru:
1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; (...)

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych.

§ 39. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne.
Wypalanie pozostałości roślinnych w ogrodach, ogródkach działkowych itp. regulowane jest prawem miejscowym i w wielu przypadkach na terenach miejskich zabronione lub dopuszczalne tylko w sezonie wiosennym.

red.
fot. OSP Korczyna, OSP Szczepańcowa