KROSNO: Ruszyły prace remontowe dróg

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Ustabilizowanie się pogody pozwoliło na rozpoczęcie najpilniejszych prac remontowych na drogach miejskich. W pierwszej kolejności łatane są dziury na drogach o największym nasileniu ruchu, na ulicach po których odbywa się komunikacja publiczna, pasażerska, a także w miejscach gdzie ubytki zagrażają w sposób szczególny bezpieczeństwu kierowców i pieszych. Prace prowadzą jednocześnie trzy brygady remontowe. Remonty wykonywane są masą asfaltową na gorąco.

Wykonano już roboty remontowe na ul. Szopena, Wieniawskiego, Wojska Polskiego, częściowo na ul. Sikorskiego, a także na ul. Żwirki i Wigury, w okolicach łącznika ul. Składowej z ul. Lelewela oraz na ulicach Batorego i Kisielewskiego (Osiedla Traugutta). Przywrócono przejezdność na ul. Jasnej i poprawiono stan nawierzchni na ulicach: Krakowskiej (część), Sportowej i Leśnej.

Trwają prace na ul. Staszica, Wyszyńskiego i Suchodolskiej.
W następnej kolejności remontowane będą ulice: Piłsudskiego, Kolejowa, Pużaka, Okulickiego, Naftowa, Grunwaldzka. Roboty remontowe będą też prowadzone na terenie całej Dzielnicy Suchodół w tym i na ul. Polnej. Równolegle remontowane będą ulice: Wyspiańskiego, Klonowa i Długa oraz drogi na terenie Dzielnicy Polanka.

Właściwie wszystkie drogi o nawierzchni bitumicznej, które wymagają naprawy, zostaną objęte remontami bieżącymi. Przebieg robót będzie przede wszystkim uzależniony od warunków atmosferycznych.

UM Krosno