Propozycja budowy nowej drogi dwujezdniowej Miejsce Piastowe - Sanok

fot. Pixabay fot. Pixabay

Końcem sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiona została koncepcja budowy drogi dwujezdniowej na odcinku Miejsce Piastowe - Rymanów - Sanok o parametrach drogi klasy S lub GP. Realizacja proponowanej inwestycji drogowej spowodowałaby znaczne odciążenie dla DK28 oraz poprawiłaby dostępność komunikacyjną dla tej części regionu.

Propozycja ta jest uzupełnieniem rozwiązań komunikacyjnych uwzględniających przede wszystkim drogę ekspresową S-19 oraz stanowi alternatywę dla obwodnic Rymanowa, Beska i Zarszyna.

Przebieg planowanej drogi byłby w tzw. „korytarzu” pomiędzy planowaną S-19 a obecną DK28 Zator-Medyka. Jej długość to – 35 km, szacowany koszt to około 350 mln złotych. Realizacja takiej inwestycji drogowej spowodowałaby znaczne odciążenie dla DK28.

Popisanie listu intencyjnego – który określi zasady i warunki współpracy przy przygotowaniu do zadania pn. „Budowa nowej drogi dwujezdniowej na odcinku; Miejsce Piastowe-Sanok o parametrach drogi klasy S lub GP” nastąpi jeszcze w październiku w Rzeszowie. Podpisanie listu powinno być początkiem współpracy w zakresie przygotowania i sfinansowania wstępnej koncepcji na realizację zadania.

Do współpracy w celu realizacji tej inwestycji zaproszono; Województwo Podkarpackie, GDDKiA o/Rzeszów, Powiat Krośnieński i Sanocki, Miasto Sanok oraz gminy – Miejsce Piastowe, Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Besko, Zarszyn i Sanok.

red., UG Rymanów