Gala z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia

fot. Wojewódzki Szpital Podkarpacki fot. Wojewódzki Szpital Podkarpacki

Wojewódzki Szpital Podkarpacki w piątek (27.10.2017) w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zorganizował IV Galę z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Podczas Gali zostały podsumowane zostały dwa projekty realizowane cyklicznie przez krośnieński Szpital tj.: Plebiscyt Medyczny 2017 roku oraz Mecenas 2017 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Plebiscyt medyczny 2017, to piąta edycja konkursu, w którym pacjenci mogli głosować na pracowników krośnieńskiego Szpitala cieszących się w ich opinii największą sympatią.

Plebiscyt odbywał się w sześciu kategoriach:

1) lekarz oddziału,
2) lekarz poradni,
3) pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny/ratownik medyczny oddziału,
4) pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny poradni,
5) rejestratorka/rejestrator/statystyk medyczny,
6) pracownik wsparcia medycznego

Przez niemal cały rok pacjenci szpitala, na specjalnie przygotowanych kuponach, mieli możliwość oddawania głosów do kilkudziesięciu urn rozlokowanych na terenie placówki, natomiast kapituła plebiscytu po dokonaniu przeliczenia głosów, wyłoniła tegorocznych laureatów, którymi zostali:

Lekarz Oddziału 2017
1. miejsce Andrzej Bazia – Szpitalny Oddział Ratunkowy
2. miejsce Agnieszka Wenecka - Dzienny Oddział Psychiatryczny
3 miejsce Renata Urbanek – Oddział Reumatologiczny

Lekarz Poradni 2017
1. miejsce Marek Teneta – Poradnia Alergologiczna
2. miejsce Jan Mika – Poradnia Reumatologiczna
3. miejsce Irena Socha –Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci

Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położny Oddziału 2017
1. miejsce Małgorzata Wilk – Zakład Opiekuńczo- Leczniczy
2. miejsce Kinga Woźniak - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
3. miejsce Dorota Winiarska - Oddział Gastroenterologiczny

Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położny Poradni 2017
1. miejsce Maria Wawer - Poradnia Okulistyczna
2. miejsce Urszula Zajdel –Poradnia Leczenia Jaskry
3. miejsce Jadwiga Caban –Poradnia Preluksacyjna

Rejestratorka/Rejestrator/Statystyk medyczny 2017
1. miejsce Robert Pietruszka - Dokumentacja Chorych
2. miejsce Renata Dziedzic - Sekcja Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Rozliczeń z NFZ
3. miejsce Krzysztof Prajsnar – Szpitalny Oddział Ratunkowy

Pracownik Wsparcia Medycznego 2017
1. miejsce Jacek Eibin – Zakład Rehabilitacji Leczniczej
2 miejsce Agnieszka Pelczarska - Zakład Diagnostyki Obrazowej
3 miejsce Halina Banaś - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

W ramach podejmowanych przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie działań zmierzających m.in. do poprawy warunków socjalnych oraz podnoszenia standardów świadczonych usług, od czterech lat kontynuowany jest projekt pod nazwą „Mecenas Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.

Ideą „Mecenatu” jest pozyskiwanie od Darczyńców dodatkowych funduszy na modernizację kluczowych obszarów z punktu widzenia jakości obsługi pacjenta.

W pierwszej edycji Szpital objął Mecenatem newralgiczne obszary Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. W kolejnej edycji został doposażony Oddział Opieki Paliatywnej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W ubiegłym roku, natomiast poprawiono komfort i estetykę Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, a także pozyskano dodatkowe środki na zakup potrzebnego Szpitalowi sprzętu medycznego.

W 2017 roku Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie postanowiła uhonorować zarówno podmioty gospodarcze jak i instytucje publiczne oraz osoby, które wsparły krośnieński Szpital nie tylko finansowo bądź rzeczowo, ale także poprzez swoje bezpośrednie społeczne zaangażowanie.

Dzięki nim Wojewódzki Szpital Podkarpacki wzbogaca się nie tylko o nowy sprzęt medyczny oraz wyposażenie, ale również wzmacnia partnerską współpracę pomiędzy otoczeniem zewnętrznym.
Ideą projektu jest zachęcenie interesariuszy zewnętrznych do wspierania krośnieńskiego Szpitala, bowiem nie dlatego, że są do tego zobowiązani, ale dlatego że uważają to za celowe.

W 2017 roku uhonorowano następujące podmioty i osoby;

Mecenasi Biznesowi 2017:
Abbvie Polska Sp. z o. o.
Bayer Sp. z o. o.
Krofam Sp. z o. o.
Nowy Styl Sp. z o. o.
PGE Obrót S.A.
Dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu tych podmiotów zakupiony został sprzęt medyczny, jak i wyposażenie dla potrzeb m.in. Oddziału Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej oraz Oddziału Reumatologicznego.

Mecenasi Społeczni 2017:
Miasto Krosno
Gmina Grybów
Ewa Jakubiec-Blajer
Piotr Babinetz
Paweł Krzanowski
Mirosław Przewoźnik
Stowarzyszyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”
Stowarzyszenie „Idea Carpathia”
Michał Kolanko

W 2017 roku Szpital od partnerów społecznych pozyskał zarówno środki finansowe czy rzeczowe, ale również wsparcie w różnych obszarach działalności.

Uroczystość uświetniły występy Marleny Rygiel oraz Moniki Szufnarowskiej. Wyjątkowym punktem programu był występ kabaretu Smile, natomiast w tym roku Galę poprowadził Conrado Moreno.

red., Wojewódzki Szpital Podkarpadzki

 

Partnerzy portalu: