.

Remont dróg w powiecie krośnieńskim dzięki promesom z ministerstwa

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Do podkarpackich samorządów trafiły kolejne środki od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wojewoda Ewa Leniart odwiedziła 4 października Przemyśl i Krosno, by przekazać przedstawicielom powiatów i gmin promesy na łączną kwotę ponad 14,6 mln zł. Dzięki dofinansowaniu wyremontowane zostaną drogi w Równem, Potoku, Żarnowcu i Odrzykoniu.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017. Dzięki nim zostanie przywrócona bądź przebudowana, uszkodzona w wyniku działania zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych, infrastruktura komunalna.

W sumie w październiku br. podkarpaccy samorządowcy otrzymają od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy na łączną kwotę ponad 23 mln zł na realizację 85 zadań. Wraz z wymienionymi środkami, w roku bieżącym do jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego trafiło ponad 150 mln zł na 467 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej (w tym na przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków).

Bardzo się cieszę, że kolejne środki trafią do podkarpackich samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W tym roku łączna kwota przyznanych dotacji jest rekordowa – podkreśliła wojewoda Ewa Leniart podczas spotkania z przedstawicielami samorządów.

Uroczystości wręczenia promes odbyły się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej i w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

W ramach funkcjonującego programu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – na wniosek Wojewody – przekazuje z rezerwy celowej budżetu państwa środki na: dofinansowanie realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, intensywnych opadów deszczu, gradobicia oraz na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

Kryteria przyznawania pomocy na zadania związane z odbudową infrastruktury zostały określone w wytycznych ministra spraw wewnętrznych i administracji z 31 marca 2016 r. Zgodnie z nimi wojewódzka komisja powołana przez Wojewodę każdorazowo weryfikuje straty oszacowane przez komisje jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo Wojewoda powołała Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, którego głównym zadaniem jest przegląd i ocena zgłoszonych przez samorządy zadań.

W czwartek przedstawiciele samorządu ziemi krośnieńskiej odebrali promesy na 830 000 zł. Starostwo Powiatowe w Krośnie przeznaczy otrzymane pieniądze (530 000 zł) na remont drogi powiatowej w miejscowości Równe (Kopalnia). Gmina Jedlicze wyremontuje drogi gminne w Żarnowcu i Potoku (promesa 120 000 zł), natomiast Gmina Wojaszówka wyremontuje ul. Polną (promesa 180 000 zł). 

red.fot. UW Rzeszów / Krosno112.pl

 

Partnerzy portalu: