Krośnieński Rynek ma potencjał. Ale co zrobić, by znów tętnił życiem?

piątek, 24 lipiec 2020 09:47
Krośnieński Rynek ma potencjał. Ale co zrobić, by znów tętnił życiem? Radosław Sowiński

Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź przedsiębiorcy, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury i Karpackiej Państwowej Uczelni.

Wszyscy spotkali się na warsztatach fokusowych - dyskusji grupowej, którą moderowali dr Hubert Kotarski oraz dr Krzysztof Piróg z Instytutu Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych IBERiS.

- Rynek wraz z przylegającymi uliczkami tworzą piękną przestrzeń, która w okresie ostatnich siedmiu lat nabrała uroku, również dzięki właścicielom kamienic, przedsiębiorcom. Oferta powinna być atrakcyjna i stale dostosowywana w aspekcie zmieniających się potrzeb społecznych, z zaangażowaniem oddolnych inicjatyw, które powinny być wspierane w różnej formie -  mówi Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

Władze Krosna chcą by projekt "Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO" był odpowiedzią na problemy Starego Miasta.

- Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie potencjałów, jakie tkwią w tym niezwykłym miejscu, zawiązanie skutecznej i trwałej współpracy podmiotów tworzących ofertę Rynku i stworzenie wieloletniego programu konkretnych działań, wraz z programem wsparcia inicjatyw społecznych służących ożywieniu Starego Miasta - dodaje wiceprezydent Tomasz Soliński. 

Podczas spotkania w siedzibie KPU wskazano silne strony i potencjały krośnieńskiego Rynku. To przede wszystkim wyjątkowe miejsce z historią. Jego atutem jest też oferta instytucji kultury działających w obrębie Starego Miasta, a także znane i cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenia cykliczne - Karpackie Klimaty oraz Portius Festival, Young Arts Festival.

Grupa dyskusyjna starała się zdiagnozować przyczyny apatii Rynku. Wśród najważniejszych problemów wymieniono: sezonowość i niewystarczającą ofertę cyklicznych imprez, brak zorganizowanych miejsc spotkań dla młodych mieszkańców, niewielkie wykorzystanie potencjału zabytkowych kościołów jako atrakcji turystycznych, zwiększającą się liczbę pustych lokali, brak spójnego programu ożywienia Rynku, słabą dostępność komunikacyjną Rynku, brak pełnienia przez Rynek funkcji ciągu komunikacyjnego dla pieszych. Zwrócono też uwagę na niewystarczającą ilość zieleni, która szczególnie doskwiera podczas lata.

Restauratorzy wskazali m.in. na ograniczenia i restrykcje dotyczące wjazdu na płytę Rynku w celu odbioru dostaw, rozładunku towarów. Ich zdaniem problemem są też wysokie koszty najmu lokali.

Pomysły na Rynek

W trakcie warsztatów wypracowano pomysły, które mają służyć pobudzeniu Starego Miasta. Podzielono je według trzech kategorii - "Wizerunek i atrakcyjna oferta", "Rynek atrakcyjny dla młodych" i "Rynek dla kreatywnych i przedsiębiorczych".

Zaproponowano m.in. stworzenie i wdrożenie strategii promocyjnej miasta, wpisanie wizerunku Rynku w modę na slow life, cykl małych, tematycznych imprez (np. kontynuacja cyklu dzień grilla, dzień deserów, targi książki, kiermasze rękodzieła, kameralne koncerty, kino letnie, gra na trąbce z Wieży Farnej, zlot samochodów zabytkowych, mikrobazary, festiwal szkła, festiwal piwa rzemieślniczego, itp.), stworzenie "miejskiej legendy" w nawiązaniu do historycznych postaci lub tradycji przemysłowo – rzemieślniczych Krosna, zaangażowanie lokalnych pasjonatów i aktywistów do działań aktywizacyjnych Rynku, wykorzystanie ich pasji i energii, stworzenie przyjaznego klimatu dla start-upów, fundusz start-upowy i kreowanie wizerunku Krosna jako miasta przyjaznego dla tzw. klasy kreatywnej oraz wsparcie marketingowe dla przedsiębiorców działających w obrębie Starego Miasta.

opr. tom

zdjęcia: UM Krosno