Otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej. Kolejny do realizacji most

piątek, 24 lipiec 2020 18:35
Otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej. Kolejny do realizacji most fot. Krosno112.pl

630 tysięcy złotych kosztowało wyremontowanie i poszerzenie drogi powiatowej łączącej Korczynę z Krościenkiem Wyżnym. W piątek 24 lipca, oficjalnie otwarto 350-metrowy odcinek ulicy Akacjowej w Korczynie.

R E K L A M A

Remont kosztował 630 tys. zł. Jednak aż, 500 tys. zł zostało pozyskane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a kolejne 130 tys. pochodziło z budżetu Powiatu Krośnieńskiego oraz Gminy Korczyna. Odbiór techniczny obiektu odbył się 24 lipca br. w obecności m.in. starosty krośnieńskiego Jana Pelczara, wójta Korczyny Jana Zycha, członka Zarządu Mariana Pelczara oraz wykonawcy którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie z prezesem Andrzejem Zygarem, inspektorem nadzoru Stefanem Cwynarem oraz kierownikiem budowy Wojciechem Jurczykiem. Podczas odbioru odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi.

- Mamy tutaj przebudowany odcinek 350 metrów z bezpiecznym przejściem dla pieszych. Obecnie realizujemy konkretne zadania, które wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu - mówi Jan Pelczar, Starosta Krośnieński i dodaje - W ciągu ostatniego czasu pozyskaliśmy już w sumie 9 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. W realizacji są kolejne drogi m.in. Łajsce - Zręcin, niedługo powinny ruszyć prace na drodze Krosno - Głębokie - Czarnorzeki. 

Ulica Akacjowa szersza

- Przed remontem szerokość drogi miała jedynie 4 metry szerokości. Po przebudowie ma 5,5 metra szerokości. Wybudowany został chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 m oraz przejście dla pieszych - mówi Wojciech Jurczyk z Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, który kierował pracami remontowymi. 

Zakres wykonanych prac obejmował m.in. odwodnienie korpusu drogowego, przebudowę przepustów, budowę nowego chodnika wzdłuż remontowanego odcinka drogi. W ramach prowadzonej inwestycji została przebudowana i poszerzona do 5,5 m droga na długości 350 mb oraz wykonana nawierzchnia na zjazdach.

Starosta Jan Pelczar przypomniał, że przebudowana droga jest niezwykle ważna dla społeczności lokalnej, mieszkańców Korczyny i Krościenka Wyżnego, stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 991 z drogą krajową K 19. Budowa chodnika w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego w tym rejonie. Podziękował wykonawcy za sprawne zrealizowanie inwestycji, która została zakończona ponad miesiąc przed planowanym terminem. Roboty rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. i trwały dziesięć miesięcy.

W imieniu mieszkańców słowa podziękowania przekazał wójt Korczyny Jan Zych oraz radny Powiatu a zarazem sołtys Korczyny Marian Pelczar, podkreślając jak ważna jest to inwestycja nie tylko dla mieszkańców gminy Korczyna, ale także innych użytkowników.

Koszt zadania wyniósł 630 318,42 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 504 254,00 zł, gmina Korczyna włożyła 63 032,00 zł, pozostała część środków to wkład własny Powiatu Krośnieńskiego.

Most na Akacjowej - "wąskie gardło"

Na wyremontowanej ulicy Akacjowej jednak został jeszcze jeden problem. "Wąskie gardło", czyli most. Samorządowcy chcieli wybudować tam kładkę dla pieszych, jednak na to nie zgodziły się Wody Polskie.

- Będziemy projektować most z wymaganiami, jakie stawiają Wody Polskie. Ma być to między innymi obiekt wyniesiony około 1,5 metra nad poziom, z bezpiecznym przejściem dla pieszych. Mamy na tą inwestycję zabezpieczone środki na opracowanie dokumentacji i będziemy ogłaszać przetarg - mówił starosta Jan Pelczar.

red.