XXXIV Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

fot. www.jedlicze.pl fot. www.jedlicze.pl

"Młodzież zapobiega pożarom" to hasło corocznego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W tym roku to już XXXiV edycja.

Obecnie trwają gminne eliminacje OTWP. Kolejnym etapem będzie konkurs na szczeblu powiatowym (28 marca w Jaśliskach), następnie etap wojewódzki i ostatecznie etap centralny.

Przedstawiamy wyniki w poszczególnych gminach i zachęcamy pozostałe, aby przesyłały do nas relacje z turnieju.

GMINA JAŚLISKA

Eliminacje odbyły się 16 marca 2017r. Wzięło w nich udział 18 osób.

W skład komisji weszli: Piotr Urban - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jaśliskach, Józef Tucki - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, mł. bryg. Ireneusz Długosz - PSP Krosno.

 W trakcie eliminacji pokazywane były materiały filmowe z zakresu działalności ratowniczej, które przygotował Naczelnik/Wiceprezes OSP Jaśliska Rafał Majdosz. Na zakończenie eliminacji Wójt Gminy Jaśliska Pan Adam Dańczak wręczył dla uczestników dyplomy, a każdy uczestnik wybrał sobie jedną nagrodę z dostępnej puli nagród przygotowanych przez Wójta Gminy Jaśliska. Organizacją konkursu zajmował się Pan Mariusz Kuchta - nauczyciel z ZSP, a lokalu użyczyła Dyrektor ZSP w Jaśliskach Pani Katarzyna Dubis.

Wyniki turnieju:
Szkoły Podstawowe

1. Dawid Dyląg
2. Karolina Biłas
3. Piotr Jakubus

Szkoły Gimnazjalne

1. Patryk Winnicki
2. Piotr Marczak
3. Patrycja Zawada

 

GMINA JEDLICZE

Eliminacje odbyły się 3 marca 2017 r. w Sali Domu Ludowego w Długiem. Wzięło w nich udział 40 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Turniej poprzedzony został eliminacjami, które odbyły się we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Jedlicze. Komisja turnieju pracowała w składzie: mł. bryg. Ireneusz Długosz – przewodniczący, dh Józef Tucki – sekretarz, dh Marek Maciejowski członek komisji, dh Agata Lipka - członek komisji.

Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza to test z 30 pytań, po którym wyłoniono finalistów. W czasie gdy komisja oceniała prace pisemne odbył się pokaz sprzętu pożarniczego zaprezentowany przez OSP Dobieszyn. W drugiej części eliminacji finaliści wyłonieni z poszczególnych grup udzielali odpowiedzi ustnych. Na zwycięzców czekały nagrody oraz dyplomy, których wręczenia dokonał Burmistrz Gminy Jolanta Urbanik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu Piotr Woźniak.

Wyniki turnieju:
Szkoły Podstawowe

1. Kinga Korzec – ZS Moderówka
2. Julia Orzechowska – SP Dobieszyn
3. Klaudiusz Orzechowski – SP Dobieszyn

Szkoły Gimnazjalne

1. Mikosz Wąsik – ZSP Jedlicze
2. Krystian Winiarski – ZS Potok
3. Julia Rak – ZS Potok

Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Patryk Wróblewski - OSP Męcinka
2. Damian Orszak – ZS w Jedliczu
3. Sebastian Bugiel – ZS w Jedliczu

Dyplom dla najmłodszego uczestnika turnieju otrzymał Marcel Werner z ZSP w Żarnowcu.

GMINA KORCZYNA

Eliminacje odbyły się 2 marca 2017 roku. Eliminacje gminne zostały poprzedzone eliminacjami środowiskowymi, które odbyły się w szkołach i jednostkach OSP. Do konkursu gminnego zgłoszono 16 osób ze szkół podstawowych - kategoria I, 12 uczniów ze szkół gimnazjalnych – kategoria II oraz 2 osoby w III kategorii wiekowej. Jury Turnieju przewodniczył mł. bryg. Ireneusz Długosz – pracownik Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Konkurs składał się z części pisemnej dla wszystkich uczestników oraz części ustnej – finałowej. Część ustna wymagała od uczestników dużej wiedzy zarówno z zakresu teorii jak i dobrej znajomości  sprzętu pożarniczego. W czasie, kiedy komisja oceniała prace pisemne, strażacy z OSP Korczyna przeprowadzili dla uczestników turnieju pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej na fantomach. Ponadto młodzież zwiedziła garaże w jednostce, gdzie obejrzała samochody pożarnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Pokaz dla młodzieży zorganizowali strażacy: ratownik medyczny Gabriel Gonet oraz ratownik Krzysztof Burek.

Wyniki turnieju:

Szkoły Podstawowe:

1. Mikołaj Czaja - Węglówka

2. Dominik Czaja - Węglówka

3. Gabriel Gazda - Korczyna

Szkoły Gimnazjalne:

1. Rafał Wójcik - Gimnazjum Węglówka

2. Łukasz Frydrych - Gimnazjum Iskrzynia

 3. Edyta Wójcik - Gimnazjum Węglówka

Szkoły Ponadgimnazjalne:

1. Szymon Rysz - OSP Iskrzynia

2. Kacper Józefczyk - OSP Iskrzynia

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z grup wiekowych, uczniowie otrzymali dyplomy oraz sprzęt elektroniczny ufundowany przez Wójta Gminy, zaś pozostali uczestnicy otrzymali drobne nagrody i dyplomy za udział w konkursie.

 

GMINA KROŚCIENKO WYŻNE

28 lutego, 2017r.  odbyły się eliminacje gminne OTWP gminy Krościenko Wyżne. W turnieju brali udział uczniowie ze SP w Krościenku Wyżnym i SP w Zalesiu, oraz gimnazjum w Krościenku Wyżnym. Zmagania uczniów polegały na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, oraz części ustnej.

Wyniki turnieju:
Szkoły Podstawowe:

1. Krzysztof Marszałek
2. miejsce Martyna Zygarowicz
3. miejsce Karol Mercik

Szkoły Gimnazjalne

1. Magdalena Mercik
2. miejsce Arkadiusz Dziepak
3. Kamil Omachel

Najlepsi z każdej z grup wezmą udział w eliminacjach powiatowych w gminie Jaśliska.

red. | fot. UG Jedlicze, OSP Jaśliska, UG Korczyna, OSP KSRG Pustyny