Trzy kursy na Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w krośnieńskiej Naftówce!

fot. ZSP 4 Krosno fot. ZSP 4 Krosno

9 września obchodzony był Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, w tym też dniu w Naftówce został przeprowadzony pierwszy z trzech kursów z udzielania pierwszej pomocy dla klasy IR. W kolejne soboty zostały przeszkolone następne klasy, tj. 16(kl. IRO) i 23(kl. IK) września. Szkoleniem zostali objęci wszyscy uczniowie pierwszych klas liceum ogólnokształcącego o profilach: bezpieczeństwo wewnętrzne i ratowniczo-obronnym. Łącznie przeszkolonych zostało ponad 90 uczniów.

Święto, ustanowione zostało w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli, a szczególnie młodych osób. Chodzi o uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.

- Program szkolenia obejmował m.in. naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowlaka, dziecka i osoby dorosłej, użycie defibrylatora, unieruchamianie kończyn dolnych i górnych, ewakuację z pojazdu chwytem Rauteka, postępowanie w utracie przytomności, badanie urazowe. Chciałbym pochwalić wszystkich uczestników kursu za zaangażowanie podczas ćwiczeń praktycznych. Ta wiedza i umiejętności mogą się przydać na wolontariacie w krośnieńskim szpitalu, a także w codziennym życiu - mówi Zbigniew Moskal, organizator szkoleń.

red. fot. ZSP 4 Krosno

Galeria