Zmiany w prawie: Ratowanie życia usprawiedliwi przekroczenie prędkości?

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Zatrzymanie prawa jazdy w sytuacji przekroczenia dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h jest decyzją administracyjną. Według obecnej Ustawy, policjant i starosta nie mogą zastosować złagodzenia kary, nawet w przypadku stanu wyższej konieczności. Może się to zmienić, ponieważ posłowie i senatorzy rozpoczęli pracę nad nowelizacją ustawy.

15 listopada Komisja Ustawodawcza złożyła na ręce Marszałka Senatu projekt nowelizacji ustawy dotyczącej Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Zmiany mają dotyczyć sytuacji, w której kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym, ale działał przy tym w stanie wyższej konieczności.

Podjęta przez rządzących inicjatywa wiąże się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzygnął, iż odbieranie prawa jazdy bez możliwości uwzględnienia np. stanu wyższej konieczności usprawiedliwiającego kierowcę jest niekonstytucyjne.

- Zaskarżone przepisy nie dają policji i staroście prawnych możliwości odstąpienia od zatrzymania prawa jazdy z uwagi na zaistnienie okoliczności, które można byłoby kwalifikować jako stan wyższej konieczności - mówił wiceprezes TK sędzia Stanisław Biernat, uzasadniając wyrok w październiku 2016 roku.

Złożony projekt przewiduje dodanie do treści obecnej ustawy podpunktów, które zapewniają, iż prawo jazdy nie zostanie zatrzymane, gdy kierujący popełnił wykroczenie, ale działał w stanie wyższej konieczności. Przekroczenie prędkości ma być usprawiedliwione tylko wtedy, gdy wystąpiła potrzeba ratowania zdrowia lub życia.

„Jako przykłady takiej sytuacji można podać przewożenie samochodem do szpitala osoby chorej znajdującej się w stanie zagrażającym jej życiu albo kobiety ciężarnej, u której rozpoczęła się akcja porodowa, albo przejazd lekarza do osoby będącej w stanie zagrożenia jej życia i zdrowia” – możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy.

Należy czekać jak rozwinie się proces ustawodawczy i czy złożony projekt zostanie uchwalony.

Przeczytaj również: Czy strażak OSP jadący na alarm może przekraczać prędkość?

red., Sławomir Farbaniec