Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego - konferencja

Pod koniec stycznia w Warszawie, pod naszym patronatem odbędzie się konferencja skierowana do funkcjonariuszy służb, samorządowców i pracowników centrów zarządzania kryzysowego. Wstęp wolny, trzeba się tylko zarejestrować.

PATRONAT KROSNO112

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w konferencji „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”. Wydarzenie odbędzie się 30 stycznia w WarszawieWstęp wolny, wymagana jest jednak rejestracja (KLIKNIJ, aby się zarejestrować).

- Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej? Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego? Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego? - na te i inne pytania odpowiedzą eksperci. Do udziału w konferencji zachęcamy szczególnie przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

 

Podczas konferencji głos zabiorą:

insp. Grzegorz Baczyński - Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP

Iwona Michniewicz - doktor nauk o kulturze fizycznej, założycielka i pierwsza Prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej

Leszek Marzec - ratownik medyczny, strażak, Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu

Krzysztof Gralik - Główny Specjalista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe Otwock

mgr Adam Gorgol - ratownik medyczny, wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie

dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Proponowane zagadnienia tematyczne:

• Systemy łączności
• Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
• Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory).
• Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
• Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
• Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
• Współpraca ze środkami masowego przekazu
• Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
• Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
• Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
• Aspekty prawne

Do udziału w konferencji zapraszamy:
• przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
• funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej
• koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Organizator zapewnia uczestnikom: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.
Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
SALA A, PIĘTRO 1

 

Polecamy!

pirb-logo-rozwiniete-gora

red., pirb