Pogotowie Ratunkowe w Krośnie - historia bohaterów dnia codziennego

fot. 999krosno.pl fot. 999krosno.pl

Czuwają nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w święta, w dni wolne od pracy. Zawsze dostępni. Zawsze śpieszą na pomoc bliźnim nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia. Ratownicy Medyczni - zwykli ludzie, a jednak wyróżniają się spośród nas.

Jak nam wszystkim bardzo dobrze wiadomo życie ludzkie jest najważniejsze. Codzienna walka ratowników medycznych jest świetnym przykładem tego, jak wiele własnego zdrowia, stresu i potu można poświęcić dla ratowania innych. Ratownicy posługują się pojęciem "Złota godzina" - w tym czasie pacjent od chwili zagrożenia życia powinien być w jak najkrótszym czasie przetransportowany do najbliższego szpitala.

Aby zminimalizować czas dojazdu do poszkodowanego i udzielenia mu niezbędnej pomocy, na terenie powiatu krośnieńskiego utworzono 4 podstacje Pogotowia Ratunkowego. Siedziba znajduje się w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45 (na terenie starego szpitala). W sumie nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego powiatu czuwa 7 Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Historia Pogotowia Ratunkowego w Krośnie niesie ze sobą wiele ciekawych wydarzeń, lecz najpierw przenieśmy się do okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy po raz pierwszy zaczęto mówić o ratownictwie medycznym w Polsce. Głównym filarem ratownicta medycznego był Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zostało utworzone w 1919 roku i zajmowało się m. in. organizowaniem stacji pogotowia ratunkowego, stacji krwiolecznictwa i drużyn ratowniczych. W pierwszych latach powojennych na terenie Polski istniały jedynie 32 zorganizowane przez PCK stacje Pogotowia Ratunkowego.

Przez kolejne kilkadziesiąt lat Pogotowie Ratunkowe prężnie się rozwijało. Zakupiono wiele nowych urządzeń oraz pojazdów. Wybudowano nowe stacje Pogotowia Ratunkowego oraz zadbano o nowoczesne, jak na tamten czas, usługi medyczne.

Dla Krosna najważnieszym dniem był 1 listopada 1949 roku. Rzeszowski oddział PCK utworzył wtedy pierwszą Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie. Współzałożycielem i jednocześnie pierwszym kierownikiem Stacji Pogotowia Ratunkowego w Krośnie był dr med. Henryk Starzyk.

Pierwszego października 1972 roku został utworzony Zespół Opieki Zdrowotnej w skład, którego weszły dotychczasowe jednostki samodzielne: Szpital Powiatowy w Krośnie, Powiatowa Przychodnia Obwodowa i Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1973 r. „W sprawie organizacji Zakładów Opieki Zdrowotnej” zespoliło lecznictwo zamknięte i otwarte oraz Stacje Pogotowia Ratunkowego w jedną instytucję: tzw. Zakłady Opieki Zdrowotnej. Tabor samochodowy był remontowany i zarządzany przez Kolumnę Transportu Sanitarnego w Krośnie, która zyskała status Wojewódzkiej wraz z utworzeniem województwa krośnieńskiego w 1975 roku. W takim schemacie ZOZ w Krośnie przetrwał do 1 kwietnia 1976 roku, kiedy to przekształcony został w Wojewódzki Szpital Zespolony w Krośnie.

W roku 1990 siedzibę Pogotowia Ratunkowego przeniesiono na ul. Powstańców Warszawskich. Była to szósta przeprowadzka siedziby krośnieńskiego pogotowia. W tym roku kierownikiem był lek. med. Janusz Glazar. Dysponowano wtedy 12 karetkami w tym:

 • - 1 zespół reanimacyjny
 • - 1 zespół położniczy
 • - 3 zespoły ogólno - lekarskie
 • - 7 zespołów transportowych
 • Lata 90-te. Dawny pawilon krwiodawstwa i administracji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Krośnie – obecnie
  siedziba Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
  Na drugim planie pierwszy budynek Szpitala w Krośnie wybudowany w latach 1898-1901.

 • Ostatecznie, w 1997 roku siedziba pogotowia ratunkowego została przeniesiona na ul. Grodzką 45 i obecnie nadal tam funkcjonuje. W tym samym roku kierownikiem w pogotowiu został lek. med. Andrzej Jurczak. Wyzwaniem logistycznym jak i wykonawczym była Msza Święta Papieża Jana Pawła II w Krośnie. Nad bezpieczeństwem medycznym pielgrzymów czuwało około 1200 osób.

 • Przez kolejne lata mimo chwilowych problemów finansowych dyrekcja pogotowia przykładała maksimum starań aby, zarówno stare jak i nowe ambulanse były sukcesywnie wyposażane w nowoczesny niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną służącą do ratowania ludzkiego życia.Uchwalona przez Sejm RP w 2001 r. ustawa „O Państwowym Ratownictwie Medycznym” stała się dla dyrekcji Pogotowia Ratunkowego sygnałem do rozbudowania współpracy z innymi Służbami Ratowniczymi w celu utworzenia Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego na terenie Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Efektem tego współdziałania przy aktywnym udziale Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Prezydenta Miasta Krosna i Starosty powiatu krośnieńskiego było rozpoczęcie w dniu 12 grudnia 2001 roku pracy powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) z siedzibą w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6.

Dzięki temu przedsięwzięciu wszystkie zgłoszenia o zdarzeniach wpływały równocześnie do dyspozytora medycznego CPR-u i oficera dyżurnego Straży Pożarnej. Pozwoliło to na znacznie szybsze dysponowanie służb ratunkowych do akcji ratowniczych.

CPR stał się głównym stanowiskiem dyspozytorskim i koordynującym dla zespołów działających w systemie Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu krośnieńskiego tj. 7 zespołów Ratownictwa Medycznego – 2 reanimacyjnych i 5 wypadkowych.

W 2003 roku dzięki staraniom dyrekcji SPPR została otwarta podstacja Rymanów oraz zakupiono dla niej nowy ambulans na bazie samochodu Mercedes Sprinter, a w roku 2006 utworzono podstację w Jedliczu.

Kilka lat później, w 2009 wybudowano duży garaż dla karetek stacjonujących na ul. Grodzkiej 45. Rok później zamknięte zostało Centrum Powiadamiania Ratunkowego w budynku Państwowej Straży Pożarnej, tym samym utworzono Dyspozytornię Medyczną w budynku Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Grodzkiej. W lipcu 2011 roku otwarto podstację w Dukli, a w czerwcu 2013 w Miejscu Piastowym.

Na przestrzeni kolejnych lat, za sprawą działań dyrekcji, Pogotowie Ratunkowe w Krośnie prężnie się rozwijało. Powstała Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna w siedzibie SPPR, która obsługuje Zespoły Ratownictwa Medycznego z 5 powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i dębickiego.

Dyspozytornia korzyszta z nowoczesnego Ogólnopolskiego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratnowctwa Medycznego, co znacznie skraca czas dojazdu do pacjenta.

Od października 2017 do 5 lutego 2018, SPPR w Krośnie zakupiło w sumie 5 nowych karetek typu C.

Nowe pojazdy posiadają pełne wyposażenie, między innymi defibrylator, respirator, aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - mówi lek. Andrzej Jurczak - dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie - Dla nas jest to historyczny moment. W ciągu kilku miesięcy wymieniliśmy praktycznie cały tabor zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Taka jest historia. Mówi się, że zatacza koło. Miejmy nadzieję, że tym razem tak się stanie i w niedalekiej przyszłości znowu usłyszymy o sukcesach prężnie rozwijającego się Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. Trzymamy kciuki w dążeniu do realizacji zamierzonych celów i zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej SPPR w Krośnie: 999krosno.pl

Źródło: 999krosno.pl
red. Radosław Sowiński
fot. 999krosno.pl | Krosno112.pl