Ratownicy wysokościowi z SGRwys szkolili się w Bieszczadach

fot. KM PSP Krosno fot. KM PSP Krosno

W dniach 5-8 marca 2018 roku odbyło się zimowe zgrupowanie kondycyjno – szkoleniowe dla ratowników wysokościowych włączonych do SGRW KROSNO. Zgrupowanie realizowane było na terenie Ustrzyk Dolnych, Leska i Wetliny.

W zgrupowaniu wzięło udział dziesięciu ratowników wysokościowych pełniących służbę w JRG Krosno.

Harmonogram zgrupowania obejmował zajęcia szkoleniowe polegające na doskonaleniu technik ewakuacji poszkodowanych z drzew i obiektów przyrody naturalnej. Ta część realizowana była na terenie obiektu przyrody naturalnej „Kamień Leski” - relacjonuje mł. bryg. Krzysztof Marszałek, dowódca grupy -  W ramach zgrupowania przeprowadzono również zajęcia na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ustrzykach Dolnych gdzie zostały omówione zagadnienia zakresu podstawowego ratownictwa wysokościowego, zasady współpracy pomiędzy grupą specjalistyczną a ratownikami JRG oraz przećwiczone praktycznie warianty podejmowania poszkodowanych ze studni.

W ramach zajęć kondycyjnych odbywały się zajęcia na basenie i marszobiegi na terenie Ustrzyk Dolnych i Wetliny połączone z praktyczną obsługą urządzeń GPS będących na wyposażeniu grupy.

red., fot. KM PSP Krosno

 

Partnerzy portalu: