Wydarzenie "Wolność - kocham i rozumiem!" w Strzyżowie

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

W niedzielne popołudnie na strzyżowskim Rynku odbyła się impreza wpisująca się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości pt. „Wolność – kocham i rozumiem”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Zakorzenieni w Kulturze" uczestniczyli m.in. wojskowi, policjanci, strażacy, ratownicy medyczni i Orkiestra Dęta z Miejsca Piastowego. Patronat nad uroczystością objął Burmistrz Strzyżowa – Mariusz Kawa, a główną organizatorką była Urszula Rędziniak – Prezes Stowarzyszenia.

W programie imprezy znalazły się m.in. koncert Orkiestry Dętej z Miejsca Piastowego pod batutą kapelmistrza – Miłosza Markiewicza, występ dzieci z przedszkola „Michałki” ze Strzyżowa, występ dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Pogórze” ze Strzyżowa, wystąpienie Andrzeja Gugały, występy młodzieży ze strzyżowskiego liceum ogólnokształcącego oraz klasy gimnazjalnej, koncert Chóru „Sokół” z Frysztaka.

Poza częścią artystyczną żołnierze Wojska Polskiego wręczyli akt nadania stopnia wojskowego dla żołnierza Armii Krajowej – podpor. Tadeusza Lutaka ps. „Pancerz”.

Ponadto odbyły się pokazy akcji ratowniczej (symulowany wypadek masowy) przeprowadzone przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, OSP w Strzyżowie oraz ratowników medycznych z ZOZ w Strzyżowie. Strażacy z OSP Wiśniowej przeprowadzili pokaz z udzielania pierwszej pomocy i RKO. Natomiast strażacy z OSP Godowa Dolna przyjechała ze smaczną grochówką strażacką, która była rozdawana uczestnikom wydarzenia bezpłatnie.

Swoją ekspozycję miała również Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie wspólnie z Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym do Spraw Uzależnień w Strzyżowie. Edyta Jacek-Bieryło z punktu konsultacyjnego oraz podkom. Piotr Niemiec ze strzyżowskiej Policji, rozdawali informatory profilaktyczne oraz wyjaśniali, jak unikać zagrożeń.

Za pomocą „alkogogli” i „narkogogli” można było sprawdzić, jak alkohol i narkotyki oddziaływają na wzrok, zmysł równowagi i ogólną orientację w terenie. Najmłodsi mogli zapoznać się z policyjnym radiowozem, wyposażeniem policjantów oraz motocyklem triumph, którym przyjechał sierż. szt. Wojciech Węgrzyn z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Obecny, jubileuszowy rok 100-lecia odzyskania niepodległości jest szczególną okazją, aby wzmocnić w każdym z nas poczucie patriotyzmu. Patriotyzm to także przestrzeganie przepisów prawa, norm zachowania i zasad współżycia społecznego.

W aspekcie przestrzegania prawa i norm społecznych postawa patriotyczna powinna polegać na:

- Dawaniu przykładu dla innych swoim zachowaniem,
- Szacunku dla języka ojczystego i dbaniu o jego poprawność w każdej sytuacji,
- Gotowości do pomocy innym ludziom,
- Wrażliwości na krzywdę ludzką,
- Życzliwości i wyrozumiałości dla innych ludzi,
- Szacunku dla symboli narodowych,
- Przestrzeganiu przepisów prawa i reagowaniu na rażące naruszanie prawa,
- Dbaniu o środowisko naturalne i nienarażaniu go na zanieczyszczenie,
- Dbaniu o zabytki i dziedzictwo narodowe,
- Dbaniu o własny rozwój i samodoskonalenie.
- Patriotyzm to przede wszystkim działanie na rzecz ojczyzny oraz wspólna odpowiedzialność za jej dobro.

Pamiętajmy o tym – jesteśmy to dłużni tym, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, abyśmy mogli dzisiaj żyć w niepodległym kraju i korzystać z wolności.

red., KPP Strzyżów, fot. Krosno112.pl

Galeria

 

Partnerzy portalu: