.

"Zapobiegajmy pożarom" - powiatowy finał ogólnopolskiego konkursu

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

We wtorek, 11 grudnia 2018r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie zostały ogłoszone wyniki Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”.

W tym roku na eliminacje powiatowe wpłynęły 62 prace plastyczne z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Konkurs kierowany jest do wszystkich chętnych, tj. głównie do dzieci i młodzieży oraz dorosłych plastyków amatorów. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp., które oceniane są w różnych grupach wiekowych autorów.

Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań plastycznych. W środowisku wiejskim daje szansę kontaktu odbiorcy ze sztuką nieprofesjonalną poprzez prezentację prac w placówkach kultury i oświaty.

Tematyka Konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej i kulturalnej, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz historię pożarnictwa.

W tym roku prace, które wpłynęły na eliminacje powiatowe w dniu 3.12.2018 r. oceniała komisja w następującym składzie:
- przewodniczący – Krzysztof Brynecki, przedstawiciel Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie,
- sekretarz – dh Józef Tucki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie,
- członek - dh Jan Kilar, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.

Przed ogłoszeniem wyników sekretarz dh Józef Tucki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, przedstawił zasady przebiegu konkursu i odczytał finalistów powiatowych.

Wynik konkursu są następujące:
I grupa wiekowa – przedszkola:
1. Dominik Pasterczyk - Jaszczew,
2. Anna Przybyła - Jaszczew,
3. Wiktor Zajdel – Jaszczew,
II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-III:
1. Franciszek Zagórski – SP Jedlicze,
2. Oliwia Lula – SP Jedlicze,
3. Amelia Malinowska – SP Posada Górna,
III grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy IV-VI:
1. Zuzanna Wiśniowska - SP Dobieszyn ex aequo Krzysztof Uliasz - SP Wróblik Szlechecki,
2. Weronika Szkaradek - SP Wojaszówka,
3. Karol Słabniak - SP Jedlicze,
IV grupa wiekowa – gimnazjum:
1. Oliwia Berdechowska - SP Moderówka,
2. Małgorzata Targ - SP Potok, 
3. Jakub Węgrzyniak - SP Wojaszówka,
V grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne:
1. Krzysztof Półchłopek, Kacper Pudło, Paweł Jeż - ZS w Jedliczu,
2. Weronika Głód - ZS w Iwoniczu.

Autorzy prac finału powiatowego otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczyli: Agnieszka Prugar - inspektor w Starostwie Powiatowym, dh Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie oraz bryg. Piotr Szubra - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP w Krośnie.

Organizatorem Konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krośnie oraz Komendą Miejską PSP w Krośnie. Wszystkie prace laureatów zostały przesłane na finał eliminacji wojewódzkich.

red. fot. Marcin Mikosz

Galeria

 

Partnerzy portalu: