.

Podpisanie umowy konsorcjum w krośnieńskim Pogotowiu Ratunkowym

fot. Radosław Sowiński - Krosno112.pl fot. Radosław Sowiński - Krosno112.pl

24 stycznia br. w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie podpisano umowę o zawiązaniu konsorcjum w celu wspólnego zabezpieczenia realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego przez Zespoły Ratownictwa Medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym pięć powiatów: krośnieński, jasielski, strzyżowski, dębicki i ropczycko – sędziszowski. Umowę podpisali dyrektorzy ZOZ z wymienionych powiatów.

Jak powiedział Andrzej Jurczak, dyrektor krośnieńskiego pogotowia – Podpisanie umowy oznacza, że jesteśmy przygotowani do konkursu ofert, który w każdej chwili może być ogłoszony przez NFZ na nowy rejon operacyjny obejmujący swoim zasięgiem teren działania pięciu powiatów. Jest to grupa 20 zespołów wyjazdowych „S” i „P”, które będą razem współpracowały w tym rejonie. Reprezentantem jest SPPR w Krośnie i to ono będzie występować w imieniu pozostałych podmiotów do konkursu ofert na zabezpieczenie usług Państwowego Ratownictwa Medycznego, podpisze umowę z NFZ i później na zasadach umowy o konsorcjum będzie się rozliczać ze swoimi współrealizatorami.

red. fot. Starostwo Powiatowe w Krośnie

 

Partnerzy portalu: