Gmina Korczyna przekaże OSP Iskrzynia 340 tys. zł na zakup nowego wozu

piątek, 10 lipiec 2020 22:04
fot. UG Korczyna fot. UG Korczyna

30 czerwca Wójt Gminy Korczyna Jan Zych podpisał umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Iskrzyni, w której zobowiązał się do przekazania na rzecz jednostki dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 340 000 zł. Dotacja przeznaczona zostanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Będzie to drugi w obecnym roku samochód strażacki zakupiony przez jednostkę OSP z terenu gminy Korczyna. W ostatnim czasie informowaliśmy o rozstrzygnięciu przetargu na zakup samochodu dla OSP Kombornia (kliknij).

Wraz z umową dotacyjną podpisane zostało porozumienie o współpracy między Gminą a OSP Iskrzynia. Gmina, będąca w myśl umowy liderem, zobowiązała się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup ww. samochodu.

Zadanie sfinansowane zostanie ze środków gminy (340 000 zł), dotacji Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (260 000 zł), a także środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (200 000 zł).

Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Iskrzyni reprezentował prezes zarządu Piotr Przybyłowski.

red. UG Korczyna