.

OSP Sporne

Dział: Jednostki OSP
środa, 19 listopad 2014 20:03

Dnia  25 czerwca 1922 r. na zgromadzeniu w przysiółku Sporne zawiązał się komitet który powziął myśl aby zakupić sikawkę by w razie wypadku mieć własną obronę przeciwpożarową. W skład komitetu weszli Panowie: Ludwik Wiernasz, Antoni Szklarski, Jan Urbanek, Jan Szubert , Ludwik Wojnar.

22 listopada 1922 r. Panowie Jan Urbanek i Jan Szubert dokonali zakupu sikawki w Centralnym Zakładzie Fabrycznym Artykułów Technicznych w Krakowie ul. Długa 1. Sikawka była typu przenośnego ssąco-tłocząca (hydrofor) o średnicy cylindrów 100 mm wraz z wężami ssącymi i tłocznymi, łącznikami i prądnicą. Do transportu używano 2- konnego zaprzęgu. 

Sikawka ta sprawna do dzisiaj stanowi wartościowy eksponat. W 1925 r. jednostka OSP Sporne wraz z jednostkami z Korczyny, Komborni, Krościenka i Krosna brała udział w gaszeniu  pożaru plebani w Korczynie co odnotowano w jej kronice. Już w początkowym okresie jej działania, udziałów w akcjach gaszenia pożarów było kilkadziesiąt.

Jako dobrze prezentująca się jednostka brała również udział w wielu uroczystościach kościelnych, okolicznościowych obchodach rocznicowych:  3-go maja, 11 listopada, 30 listopada i innych które odbywały się w Korczynie, Krośnie , Jedliczu, Brzozowie.

Takie były początki działania spornieńskiej OSP. W 1959 r. jednostka otrzymała motopompę M20, co bardzo usprawniło możliwości jej działania .

Członkowie OSP  byli dla miejscowej społeczności wzorem i siłą nadającą aktywność, w zakresie poprawy bezpieczeństwa, warunków życia, rozwoju kulturalnego i religijnego wsi.

W 1963 r. oddano do użytku nową murowaną remizę wraz z Domem Strażaka. Stworzyło to warunki do rozwoju również pracy kulturalnej. 18 sierpnia 2002 r. jednostka OSP obchodziła jubileusz 80-lecia powstania i otrzymała ufundowany z tej okazji sztandar który został udekorowany złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa nadanym przez PZG Z OSP RP.

W okresie swojej działalności jednostka posiadała na wyposażeniu następujące pojazdy samochody: Dodge, LUBLIN, Żuk, UAZ.

Obecnie jednostka OSP posiada samochód bojowy Star 244 GBA z podstawowym osprzętem, autopompą i zbiornikiem wodnym. Posiada również pompę pływająca „Niagara” i pompę szlamową marki „Honda” typ WT 30x którego obsługa posiada wymagane odpowiednie stopnie przeszkolenia.

W dniu 23.05. 2012 r. OSP  w Spornem otrzymała od WORD Krosno agregat prądotwórczy FOGO FM 7000 o wartości  3.564 zł.

Agregat jest przeznaczony do oświetlenia i zasilania elektronarzędzi w trakcie zdarzeń drogowych i pożarowych w trudnych warunkach.

Dar ten był wyeksponowany publicznie w dniu 26 maja 2012 r. w czasie obchodów 90 - lecia  OSP Sporne połączonego z obchodami gminnymi Dnia Strażaka. Strażacy są wdzięczni WORD Krosno za tak wspaniały dar.

W uroczystości rocznicowej 90-lecia udział wzięli: Dariusz Sobieraj – wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Podkarpackiego, bryg. Krzysztof Korzec - komendant  miejski  PSP w Krośnie,  Jan Kilar – prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie, Mieczysław Prugar - st. bryg. w st. spocz. , Jan Zych – wójt gminy Korczyna, Józef Wulw – prezes ZOG ZOSP RP w Korczynie, Roman Prugar - sekretarz ZOP ZOSP RP w Krośnie, prezesi , poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP z Iskrzyni, Komborni, Korczyny, Woli Komborskiej, Węglówki, Krasnej, jednostka jubilatka oraz jednostki zaprzyjaźnione z Odrzykonia i Białobrzegów, radni powiatu których reprezentował Wojciech Tomkiewicz a zarazem dyr. GOK w Korczynie, radni gminy,  Elżbieta Rak – sekretarz UG Korczyna, Elżbieta Rajchel –sekretarz ZOG ZOSP RP w Korczynie, Ks. Michał Kozak, sponsorzy z firm: WORD Krosno, Globo- Lighting Sp. z o.o. Krosno,  Auto-Dekor Firma Handlowo – Produkcyjna Korczyna,  Agencja Handlowo  Usługowa Witold Gonet  Korczyna, „FRUTEX”  Sp. z o.o.  Krosno, FIRMA  USŁUGOWO - HANDLOWA >> GRANIT – KOLOR <<  Korczyna,  K.H.S.  Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej, Inspektorat PZU SA w Krośnie, Firma Handlowo Usługowa PLUS BIS Korczyna, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WENTA” Sp. z o.o. Frysztak, Zakład Przetwórstwa Mięsnego WISŁOK Sp. J. Krosno, oraz wielu pozostałych gości. Uroczystość jubileuszową swoimi występami uświetnili:

  •     orkiestra dęta OSP Iskrzynia,
  •     zespół „Akustyka Projekt ELEN”,
  •     zorganizowano również pokaz pierwszej pomocy medycznej w wykonaniu Maltańskiej Służby Medycznej, DAR-MED z siedzibą w Brzozowie (bezpłatny pomiar ciśnienia krwi, pomiar cukru ),
  •     Fikoland,
  •     zespół „TOOM”  podczas zabawy tanecznej pod gołym niebem.
  •     Kuplet o druhach strażakach zaśpiewały panie z KGW Sporne które czynnie włączyły się w pomoc w organizacji uroczystości.

Uroczystość stała się okazją do odznaczenia zasłużonych strażaków i osób wspierających. Wręczono 4 złote, 6 srebrnych i 7 brązowych medali. Uhonorowano również brązowymi odznakami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych członków drużyny młodzieżowej, która zajęła  III miejsce w 2011 r. podczas zawodów powiatowych OSP. 5 osób otrzymało listy pochwalne.

Na okoliczność jubileuszu została społecznie opracowana i wydana  przez Tadeusza Wojnara monografia „ 90 lat Ochotniczej  Straży Pożarnej w Spornem ( gmina Korczyna) 1922 – 2012”.

Obecnie OSP Sporne liczy 28 członków czynnych, 1 wspierający i  12 w drużynie młodzieżowej.

Skład Zarządu:
Janusz Wąchała - Prezes
Stanisław Pudło - Wiceprezes, naczelnik
Mateusz Urbanek - Wiceprezes
Daniel Wąchała - Zastępca naczelnika
Zygmunt Szklarski - Sekretarz
Tadeusz L. Wojnar - Kronikarz
Andrzej Cząstaka - Skarbnik
Władysław Tomkowicz - Gospodarz
Janusz Wójcik - Członek
Andrzej Kędra - Członek
Paweł Kozubek - Członek

Komisja Rewizyjna: Władysław Tomkowicz, Jan Urbanek, Artur Pudło

Kierowcy: Andrzej Kędra, Stanisław Pudło.

Ostatnie osiągnięcia jednostki to I miejsce w Gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w 2013r. oraz V miejsce na zawodach powiatowych w Kobylanach. W ostatnim czasie jednostka uczestniczyła w gminnym turnieju piłki halowej na którym zajęliśmy III miejsce i również III pozycję na powiatowym turnieju koszykówki w Sieniawie.

 OSP Sporne
fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

OSP KSRG Iskrzynia

Dział: Jednostki OSP
środa, 19 listopad 2014 19:58

Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyni została założona w 1912 roku z inicjatywy gimnazjalisty Franciszka Winnickiego – późniejszego księdza kanonika, wychowawcę i opiekuna młodzieży w Seminarium Duchownym (Bursie) przy Kurii Biskupiej w Przemyślu oraz Pawła Kielara, Stanisława Węgrzynka, Jana Prugara, Tomasza Prugara, Jana Lorensa, Gerarda Lorensa, Kielara Błażeja, Liputa Jana i Liputa Bolesława.

Przez szereg lat jednostka często zmieniała swoją siedzibę aż do roku 1994, kiedy zakończono budowę wielofunkcyjnego Domu Ludowego i dokonano jego otwarcia połączonego z nadaniem, poświęceniem i odznaczeniem sztandaru Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

 

W roku 1997 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2007 roku uchwałą zarządu została utworzona Jednostka Operacyjno -Techniczna w skład której wchodzi 39 druhów.

W chwili obecnej jednostka dysponuje dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Średni Star 266 i lekki Ford Transit. Wyniki Inspekcji gotowości operacyjno–technicznych, potwierdzają dobre przygotowanie pod względem merytorycznym i kadrowym oraz wysoką mobilność i zdyscyplinowanie członków jednostki.

Obecnie w skład osobowy OSP Iskrzynia wchodzi:
86 członków zwyczajnych,
13 honorowych,
2 wspierających,
2 MDP chłopcy i dziewczęta, po 10 członków każda.
Od 2000 roku przy OSP działa orkiestra dęta licząca 25 członków.

Strona internetowa: http://www.ospiskrzynia.cba.pl/

OSP Iskrzynia / red.
fot. Krosno112.pl

OSP Krosno - Turaszówka od piątku 14 listopada 2014r. jest szczęśliwym posiadaczem nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu Opla Movano - jedynego takiego w naszym powiecie, a trzeciego w Polsce. 

110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku

wtorek, 28 październik 2014 19:47

W dniu 26.10 (niedziela) odbyły się uroczystości upamiętnienia 110 lat działaności Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku. Podczas ceremonii  zostały przyznane medale i odznaki dla zasługi dla pożarnictwa.

OSP KSRG Krościenko Wyżne

Dział: Jednostki OSP
wtorek, 28 październik 2014 08:43

Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym, jest najstarszą organizacją działającą w gminie Krościenko Wyżne. Należy również do najstarszych na Podkarpaciu, gdyż założona została w 1898 roku. Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym powstała w okresie zaborów, stąd oprócz podstawowego zmagania się z plagą pożarów realizowano działalność patriotyczną – kultywującą polskie tradycje, obyczaje oraz ukazującą nasze korzenie historyczne. Miało to wielki wpływ na kształtowanie świadomości publicznej i utrzymanie szeroko rozumianej polskości. Stąd do dnia dzisiejszego zachowało się zaangażowanie krościeńskich strażaków w działalność kulturalną i społeczną prowadzoną na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Konsekwencją austriackiego ustawodawstwa pożarowego było powołanie OSP w Krościenku Wyżnym. Jednak dopiero w roku 1909 jednostka została umundurowana i wyposażona w sprzęt gaśniczy - ręczną sikawkę czterokołową. W tamtym czasie OSP liczyła 16 strażaków. W 1920 roku zakupiono drugą sikawkę i utworzono dwie sekcje gaśnicze. Jedna znajdowała się na południowej części wsi, a druga na północnej. Taki podział umożliwił szybsze dotarcie do pożaru.

W 1926 roku zakupiono mundury i hełmy. Rok później mieszkańcy ufundowali straży sztandar z wizerunkiem św. Floriana i Matki Boskiej Częstochowskiej. W tym czasie jednostka liczyła 31 strażaków. Ochotnicza Straż Pożarna rozwijała się w bardzo szybkim tempie. W 1931 r. wyremontowano remizę, która znajdowała się na miejscu obecnego Domu Strażaka. Później dla potrzeb drugiej sikawki wybudowano drewnianą szopę na stronie północnej. Obie remizy istniały do lat powojennych. W roku 1932 zakupiono kolejne mundury oraz czapki galowe, dwie drabiny i dwie lampy naftowe. W 1934 r. dokonano podziału jednostki na dwa oddziały liczące po 10 osób, były to oddziały: ratowniczy i wodny. W 1935 r. uchwalono nowy statut OSP.

W czasie okupacji hitlerowskiej działalność straży została zahamowana. W roku 1942 wznowiono działalność OSP, angażując do niej głównie przedwojennych strażaków. Odtworzona jednostka liczyła 25 osób. W roku 1948 udało się zakupić pierwszą motopompę. Natomiast w latach 1956-1959 budowano nową strażnicę. Środki na cele budowlane pozyskiwano z organizowanych corocznie zabaw, festynów, loterii, bufetów weselnych itp. Mimo wysiłków i starań Zarządu budowa przeciągnęła się do lat 70-tych. Dopiero w okresie 1972-1975 przeprowadzono prace wykończeniowe i porządkowe przy remizie. Postawiono ją obok obecnej strażnicy. W 1966 roku jednostka pozyskała samochód ciężarowy Studebaker, który przerobiony został na wóz strażacki. W 1972 roku uległ on jednak uszkodzeniu, a jednostka otrzymała nowy samochód ‘’Żuk”.

W 1984 roku jednostka otrzymała Stara 266, by kilka lat później tj. w 1990 r. od Komendy Wojewódzkiej w Krośnie przejąć samochód bojowy Star 244 wraz z nową motopompą i osprzętem. W kolejnych latach tj. 1982-1986 członkowie OSP wykonali stalową wspinalnie z syreną alarmową, oraz powołali komitet do budowy nowej remizy. W czasie tego okresu gromadzono materiały i prowadzono prace budowlane. Obiekt oddano do użytkowania 12 maja 1991 r. Wcześniej, 5 maja budynek uroczyście poświęcono, nadano mu również nazwę „Dom Strażaka”. W roku 1997 jednostkę OSP włączono do KSRG - Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Kolejne lata to intensywne działania poszczególnych Zarządów w kierunku zaopatrzenia OSP w nowy sprzęt pożarniczy oraz sprzęt umożliwiający strażakom odpowiednie reagowanie w czasie usuwania skutków powodzi i lokalnych podtopień budynków. OSP Krościenko Wyżne jest też przygotowana do niesienia pomocy w przypadkach zagrożenia ruchu drogowego niezależnie od tego, czy sprawcami kolizji są pojazdy czy piesi.

Aktualnie oprócz podstawowego wyposażenia pożarniczego nasza jednostka posiada między innymi:
- trzy samochody – lekki (GLAw Ford Transit) i średni (GBARt 2/17 StarMan) oraz Volkswagen T4 bus
- zestaw hydrauliczny „Lukas”- przeznaczony do ratownictwa technicznego,
- system alarmowania DSP 50 + moduł GSM,
- pilarki STIHL MS – 440,
- pilarka Husqvarna,
- piła do betonu i stali STIHL TS – 400,
- zestaw do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (2x torba OSP R1, 2x zestaw szyn Kramera, deska ortopedyczna)
- podręczny sprzęt burzący,
- tłumice metalowe,
- sprzęt ochrony dróg oddechowych MSA Auer,
- hełmy strażackie Calisia Vulcan,
- kamizelki ratunkowe,
- wodery,
- węże tłoczne 75,
- węże tłoczne 52,
- węże ssawne 110,
- zestaw oświetleniowy,
- rozdzielacze,
- prądownice,
- smoki ssawne,
- pompa pływająca NIAGARA,
- pompa szlamowa HONDA WT20X,
- drabina ratownicza D10 W,
- agregat prądotwórczy HONDA ECT 7000,
- umundurowania specjalne,
- umundurowania koszarowe,
- obuwie specjalne,
- i wiele innych.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat strażacy OSP Krościenko Wyżne podnosili swoje umiejętności i kwalifikacje. Mieli okazje uczestniczyć w różnych ćwiczeniach bojowych organizowanych przez PSP na dużych obiektach miasta Krosna i obiektach gminy. Odbywali szkolenia podstawowe, specjalistyczne oraz kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednostka OSP Krościenko Wyżne uczestniczy również z sukcesami w zawodach sportowo-pożarniczych oraz różnego rodzaju zmaganiach sportowych.
Statutową działalnością jest również sfera kultury, tradycji, obyczajowości i patriotyzmu. OSP Krościenko Wyżne od wielu lat uczestniczy w obchodach świąt kościelnych oraz państwowych, które na trwałe wpisane są w coroczny plan pracy jednostki. Organizuje zabawy, festyny, wycieczki, konkursy- szczególnie o tematyce przeciwpożarowej, turnieje sportowe i imprezy rekreacyjne oraz różnego rodzaju akcje profilaktyczne.

OSP w Krościenku Wyżnym prowadzi, tak jak w przeszłości, współpracę ze wszystkimi lokalnymi jednostkami, organizacjami, władzami gminnymi i kościelnymi. Współpracuje z KM PSP w Krośnie, KW PSP w Rzeszowie, Zarządem Powiatowym i Wojewódzkim ZOSP RP. OSP Krościenko Wyżne współpracuje również z jednostkami straży pożarnej z zagranicy.
Na dzień dzisiejszy Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym liczy 65 członków czynnych, 7 członków honorowych oraz 24 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W skład powołanej w 2009 roku Jednostki Operacyjno-Technicznej wchodzi 35 strażaków.

OSP Krościenko Wyżne dysponuje również nowoczesną bazą lokalową oddaną do użytku w 2015 r., w tym świetlicą strażacką, która oprócz podstawowego wyposażenia posiada między innymi: projektor wraz z ekranem, sprzęt komputerowy, Wi-Fi, 50-calowy telewizor, sprzęt sportowy oraz drugą salę (konferencyjną), w której powstała Izba Pamięci Strażackiej z gablotami ściennymi z eksponatami dotyczącymi historii jednostki OSP oraz innymi pamiątkami związanymi z pożarnictwem z terenu miejscowości.

Zarząd OSP KSRG
Krościenko Wyżne

Kontakt:
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ospkroscienkowyzne.pl

tekst: OSP Krościenko Wyżne
fot. Krosno112.pl

OSP Wrocanka

Dział: Jednostki OSP
wtorek, 28 październik 2014 08:39

w przygotowaniu...

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

OSP Targowiska

Dział: Jednostki OSP
wtorek, 28 październik 2014 08:35

 

fot. Magdalena Czelna - Krosno112.pl

OSP KSRG Miejsce Piastowe

Dział: Jednostki OSP
wtorek, 28 październik 2014 08:31

Największą klęską występującą na Podkarpaciu obok epidemii zaraz, gradobicia i powodzi, były pożary niszczące cały dobytek ludzi.

24 sierpnia 1892 roku, a było to na św. Bartłomieja, wybuchł pożar w Miejscu Piastowym, w chałupie pod strzechą w dzielnicy Jaćmierz, który strawił doszczętnie 57 budynków wraz ze zbiorami pożniwnymi i wszelkim dobytkiem. W tym czasie wójtem wsi był Leopold Turek, który wspólnie z proboszczem ks. Bronisławem Markiewiczem załatwił u władz austriackich i okolicznych księży pomoc materialną i finansową. Na wniosek Jana Węgrzyna zwanego "starym wójtem", powołano także pierwszą straż ogniową do której należało pięciu mężczyzn, którzy ukończyli służbę wojskową. Pierwszym komendantem został Kosma Rajs.

Z kasy gminy zostały zakupione: bosaki, wiadra i sikawki. Sprzęt ten każdy strażak miał w domu. Zorganizowane Ochotnicze Straże Pożarne powstawały przy rozwijających się na przełomie XVIII/XIX wieku kółkach rolniczych. Toteż straż ogniowa w 1911 roku została przekształcona na OSP. Niewątpliwie wpływ na to miał ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym Józef Trześniowski, którego wybrano na prezesa zarządu, a funkcję naczelnika powierzono Władysławowi Janikowi.

W roku 1912 zakupiono dwukołową pompę sikawkową ze zbiornikiem wodnym o pojemności 500l napędzaną ręcznie. Przechowywano ją w prowizorycznej szopie przybudowanej do budynku zwanym "organistówką".

Okres I Wojny Światowej nie sprzyjał działalności OSP, ale zaraz po odzyskaniu niepodległości z inicjatywy Alfonsa Węgrzyna utworzono tzw. Korpus Ochotniczej Straży Pożarnej, którego prezesem został inicjator, a naczelnikiem Dominik Rajs.

Straż była umundurowana. W roku 1928 nabyto sikawkę typu "Triumf" czyli pompę ssąco-tłoczącą napędzaną siłą mięśni strażaków. Sikawki te w niektórych jednostkach OSP stanowiły podstawowy sprzęt gaśniczy jeszcze po II Wojnie Światowej.

W latach 30-tych XX wieku funkcję prezesa OSP pełnił Tytus Andrzej Trzecieski - dziedzic Miejsca Piastowego. W tym czasie zbudowano basen na wodę remizę strażacką (1936), w której było dość miejsca na sprzęt, a na piętrze zrobiono świetlicę. Sala była ozdobiona motywami ludowymi wykonanymi przez artystę malarza Józefa Węgrzyna. Zakupiono także motopompę "Sigmunt".

Istniał także oddział żeński Samarytanek, którego pierwszą komendantką była Aniela Węgrzyn (Lisowa), a w szkoleniu członkiń pomagała jej pan Anna Trzecieski.

W czasie okupacji Niemcy zakazali działalności wszelkim organizacjom społeczno - politycznym.

Lata powojenne charakteryzował się szczególnie ożywionym rozwojem OSP w Miejscu Piastowym. Odgrywała ona i nadal odgrywa szczególną rolę na wsi. Ma wpływ na wiele problemów gospodarczych, społecznych i kulturalno - oświatowych.

Od roku 1958 strażacy miejsteccy do pożarów nie jeździli już zaprzęgiem konnym, lecz samochodem marki opel "BLITZ", który służył do roku 1966, Następnie używano samochodów pożarniczych: BEDFORD (do 1972), Star-26 GBAM (do 1979).

W roku 1975 do użytku oddano, całkowicie przebudowaną murowaną remizę strażacką, a pozyskano dwukołową przyczepkę ze zwijadłem węży tłocznych oraz motopompę POLONIA M-800 PO5 sprzęt strażacki powiększył się o lekki samochód gaśniczy GLM-8 na podwoziu Żuka. Od 1979r. nasza jednostka dysponowała samochodem gaśniczym marki Star 244 aż do 2012r. oraz samochodem ratowniczo-gaśniczym marki Lublin II zakupionym w 1997r. który zastąpił wysłużonego Żuka.

W celu prawidłowego przechowywania użytkowania sprzętu strażackiego oraz prowadzenia działalności kulturalnej w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku dobudowano czwarty garaż, a nad nim pomieszczenie biurowe.

W początkowych latach XXI wieku przeprowadzony kapitalny remont łącznie z wymianą więźby dachowej. Tak dobre wyposażenie straży miejsteckiej należy zawdzięczać wszystkim strażakom na czele z jej prezesem pełniącym funkcje od roku 1981 Kazimierzem Węgrzynem.

OSP w Miejscu Piastowym jest jedną z najczęściej dysponowanych jednostek na naszym terenie do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Statystycznie wyjeżdża do ok. 50/60 akcji rocznie. Najważniejszymi były: usuwanie skutków powodzi: Miejsce Piastowe (1980), Gorzyce (1997), Ropczyce (2009) Tarnobrzeg (2010). Gaszenie pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej (1992), pożar budynku "Krakowiak" Iwonicz-Zdrój (2004), pożar hali "Eurodom" Miejsce Piastowe (2007), pożar hali utylizacji odpadów Rogi (2008), pożar hali produkcyjnej Miejsce Piastowe (2011).

Aby być dobrze przygotowanym do działań ratowniczo-gaśniczych, strażacy z naszej jednostki przechodzą specjalistyczne szkolenia, manewry, a jednostka nasza jest poddawana inspekcjom przez KM PSP Krosno i KW PSP Rzeszów, z wynikiem dobrym.

Wielkie zaangażowanie i ambicje strażaków miejsteckich doceniły władze PSP i w dniu 3.04.1995r. włączyły OSP Miejsce Piastowe do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Drużyny nasze biorą udział w rywalizacji sportowo-szkoleniowej organizowanych przez gminę, powiat i województwo.

Przy OSP w Miejscu Piastowym działa od 1895r. orkiestra dęta, która wspólnie ze strażakami bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych, środowiskowych, państwowych.

Do tradycji naszych strażaków należy pełnienie warty przy Grobie Pańskim, procesji wielkanocnej, obchodach świętego Floriana, Bożego Ciała, Wszystkich Świętych, Święta Niepodległości, Pasterce.

Druhowie z OSP pomocni są również przy pracach społecznych, zbiórkach pieniędzy na powodzian i pogorzelców. Do tradycji należy też coroczne rozprowadzenie kalendarzy strażackich, śniadanie wielkanocne, organizacja sobótek wiejskich i innych uroczystości. Orkiestra wraz ze strażakami brała udział w mszach świętych celebrowanych przez Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie (1991) i Krośnie (1997)

Rok 1995 był dla naszej jednostki rokiem jubileuszowym. W roku tym obchodziliśmy 103-lecie OSP i 100-lecie orkiestry strażackiej. Obchody odbyły się 16 lipca tego roku podczas których jednostka została odznaczona Złotym Znakiem OSP RP, a orkiestra srebrnym medalem, Za zasługi dla pożarnictwa.

W roku 2005 strażacy z pocztem sztandarowym i orkiestrą dętą wzięli udział w beatyfikacji ks. Bronisława Markiewicza na placu Marszałka Józefa Piłsudzkiego. W roku 2008 wieś Miejsce Piastowe obchodziła 650 lat istnienia, w przygotowaniach i uroczystościach jubileuszowych wiele wkładu włożyli druhowie z naszej jednostki.

Obecnie jednostka OSP Miejsce Piastowe dysponuje dwoma samochodami pożarniczymi, a są to : lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Lublin II oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo zakupiony w 2018r.

OSP Miejsce Piastowe
fot. Adam Hejnar, Katarzyna Kozioł - Krosno112.pl

OSP Głowienka

Dział: Jednostki OSP
wtorek, 28 październik 2014 08:26

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowience działa od roku 1908. 

fot. Jakub Jastrzębski - Krosno112.pl

OSP KSRG Rogi

Dział: Jednostki OSP
wtorek, 21 październik 2014 18:20

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach założona została w 1904r. Celem założenia jednostki było zwalczanie częstych pożarów występujących w owych czasach. Wydarzenia jakie miały miejsce w historii naszego kraju sprawiły iż działalność naszej jednostki była niestabilna spowodowana m.in. wojnami jakie nawiedziły nasz kraj. Sytuacja zaczęła poprawiać się wraz z upływem lat począwszy od wybudowania nowej strażnicy która została oddana do użytku w 1963 roku, i która po nieustających modernizacjach służy strażakom po dzisiejszy dzień. Podobna sytuacja miała miejsce również ze sprzętem strażackim począwszy od środków transportu po sprzęt gaśniczy a później także ratowniczy. Dużym przełomem był moment wstąpienia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego miało to miejsce 10 kwietnia 1997 roku. Od tamtego czasu dzięki środkom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jak i Urzędu Gminy trwa nieustanne doposażanie jednostki w coraz to bardziej nowoczesny i specjalistyczny sprzęt.
 
Stan osobowy jednostki na dzień dzisiejszy stanowi: 45 członków czynnych w tym 27 powołanych do JOT kategorii III, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych, 9 członków honorowych, 4 członków wspierających.
 
Jednostka OSP w Rogach bierze czynny udział we wszelakich zdarzeniach które mają miejsce na terenie naszego powiatu jak i poza nim m.in. akcje powodziowe w Jaśle w Dębicy, Gorzycach. W ostatnich latach napotkały nas 3 duże pożary sortowni odpadów komunalnych znajdujących się na terenie naszej miejscowości. Jesteśmy dysponowani także do różnych pożarów m.in. zabudowań mieszkalnych jak i gospodarczych, pożarów traw na nieużytkach rolnych na terenie całej gminy jak i również poza nią. Coraz częstszym odsetkiem wszystkich rocznych zdarzeń jakie mają miejsce w naszej jednostce są lokalne podtopienia lub zalania gospodarstw domowych, szczególnie w okresie letnim związanymi ze zmianą klimatyczną jaka następuje. A także usuwanie powalonych drzew oraz pomoc w likwidacji skutków wypadków drogowych.
Od kilku lat współpracujemy z jednostką DHZ Osikov ze Słowacji.

Wyposażenie:

- GBARt 2,5/25 MAN TGM 13.290- zakupiony w 2010 r. ze środków UE i Urzędu Gminy Miejsce Piastowe średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4x4, ze zbiornikiem na wodę 2500L oraz na środek pianotwórczy 250L i z modułem ratownictwa technicznego. Posiada na swoim wyposażeniu m.in 6 aparatów ochrony dróg oddechowych, czujniki bezruchu, sprzęt ratownictwa drogowego Weber, Torbę OSP R1 z szynami kramera, tlenoterapią i deską ortopedyczną, pompę szlamową subaru, pompę pływającą, piły spalinowe do drewna i do betonu i stali, agregat prądotwórczy, wentylator oddymiający i wiele innego sprzętu potrzebnego m.in podczas pożarów i usuwania skutków wypadków drogowych

- GBM 4,5/12 Star 266- typowo gaśniczy terenowy samochód z napędem 6x6. Wyposażony w zbiornik wody 4500L oraz wyposażony w podstawowy sprzęt potrzebny przy pożarach. Posiada również wciągarkę, rolkę i komplet lin, szekli i innego sprzętu potrzebnego do holowania i innych działań związanych z ratownictwem technicznym. Jego przydatność jest nieoceniona zwłaszcza w grząskim terenie. Często wykorzystywany podczas pożarów traw do wyciągania innych samochodów gaśniczych, które nie radzą sobie z błotem :)

- Ford Transit- nie jest w podziale bojowym, ale bardzo często wykorzystywany jako pojazd kwatermistrzowski podczas szkoleń zawodów i innych uroczystości kościelnych i sportowych

Inny sprzęt:

- Motopompa PO5
- motopompa pływająca 2szt
- motopompa szlamowa 3szt
- elektryczna pompa zanurzeniowa
- sorbent
- dyspergent sintan
- zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia
- zestaw do stabilizacji pojazdu
- drabina D10W
- drabina nasadkowa 4szt
- środek pianotwórczy
- zestaw najaśnic do oświetlania miejsca zdarzenia
- radia samochodowe i nasobne
- system selektywnego alarmowania DSP-50 oraz terminal smsów

OSP Rogi
fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

 

Partnerzy portalu: