OSP KSRG Jaszczew

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Jak wiadomo prawie 90% zabudowań wsi Jaszczew było drewniane kryte strzechą słomianą co zagrażało w większym stopniu pożarem, aby temu zapobiec  w inicjatywy Antoniego Kłosowicza wczesną wiosna  1927r. wspólnie z sołtysem wsi zwołano zostało zebranie wiejskie , na którym została omówiona była sprawa zabezpieczenia wsi przed pożarem. Po żywej dyskusji obecni na zebraniu doszli do wniosku, że należy powołać do życia na wzór już działających w sąsiednich wioskach OSP. Chęć przynależności do straży pożarnej wyraziło 23 zdrowych i silnych mężczyzn  . Najmłodszym był Franciszek Bożek a najstarszym był 34-letni Wiktor Plajstek. Jednostka OSP Jaszczew w 1927r. dysponowała już zakupioną w zakładach ceramiki w Polance ręczną sikawkę czterokołową „konną” oraz 30m węży wraz z beczką na wodę .W 1936r. zarząd OSP deleguje druha Juszczaka Bolesława na kurs strażacki przygotowujący objęcia funkcji naczelnika . Po zaliczeniu pozytywnie egzaminu obejmuje funkcje naczelnika OSP Jaszczew, która pełni nieprzerwanie do 1990r. Trzeba zaznaczyć ,ze również druh Adam Przybyła pełnił nieprzerwanie funkcje prezesa od 1940 do 1990r. w 1946r. Straż wzbogaciła się o nowa motopompę spalinową „DEKAW” o mocy 28KM. Jednostka odczuwa brak odpowiedniego pomieszczenia na sprzęt p.pożarowy . W 1953r. wspólnie z mieszkańcami wsi Jaszczew druhowie OSP przystępują do budowy budynku w którym znajdować się miała pomieszczenie na sprzęt przeciw pożarowy . w 1956r. OSP Jaszczew jako pierwsza jednostka w gminie Jedlicze zakupuje używany samochód „DŻEMS-GMC”,który zostaje przerobiony na samochód strażacki .W 1961r. jednostka obchodzi 35-lecie założenia . Wtedy jednostka otrzymała nowa motopompę M-800. W 1970r.budynek po dawnych sklepie został przekazany przez GS  Jedlicze Straży pożarnej w Jaszczwi. W efekcie tego przedsięwzięcia OSP posiada remizę z 2 garażami, suszarnie na węże, pomieszczenie socjalne oraz świetlice. 30.07.1977r.OSP Jaszczew z okazji 50-lecia powstania Komenda Powiatowa SP Krosno przekazała  samochód beczkowóz po remoncie STAR 25 z pełnym wyposażeniem P. POŻ. 14.10.1979r. był dniem szczególnym dla naszej wioski, ponieważ obchodziła 580-lecie istnienia  wsi Jaszczew , z tego tez powodu za ofiarną prace dla druhów strażaków OSP Jaszczew społeczeństwo naszej wsi ufundowało sztandar . 1987r. jednostka obchodzi 60-lecie założenia OSP sztandar korporacyjny został uhonorowany najwyższym odznaczeniem strażackim złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa przez Związek Ochotniczych Straż Pożarnych . Ponadto jednostka otrzymała nowy samochód strażacki z pełnym wyposażeniem marki STAR 200 GBM 2,5/8.Byly samochód Star 25 został oddany na złom . w 23.03 1988r. naczelnik druh Bolesław Juszczak za zasługi dla pożarnictwa został nadany mu kawalerski orderu odrodzenia Polski . 1990r.po 54 latach nieprzerwanie pełniąc funkcji naczelnik Bolesław Juszczak postanowił zrezygnować z tej funkcji , następnie funkcje naczelnika nieprzerwanie przez 24 lata (do 2016r.) pełnił druh Twaróg Jerzy.2014r. na podniesienie gotowości bojowej jednostki zarząd Miejsko-Gminny OSP zakupił motopompę „TOHATSU” . 2015r.został przeprowadzony remont remizy została wymieniona konstrukcja drewniana dachu, pokrycie dachowe, dwie bramy garażowe z napędem mechanicznych .Całkowity koszt wyniósł 52,293,52zł .Całość tej kwoty pokrył Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik .  Świetlica została wyremontowana społecznie przez druhów strażaków. 2016r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany nowy zarząd OSP w składzie

 

Tomasz Nawrocki -prezes

Piotr Twaróg- v-ce prezes

Jarosław Twaróg- naczelnik

Janusz Penczar-z-ca naczelnika

Grzegorz Maślanka-sekretarz

Grzegorz Wołowiec –skarbnik

Jakub Nawrocki-gospodarz

Magdalena Nawrocka-kronikarz

Tomasz Majewski –przewodniczący komisji rewizyjnej

Obecnie w Jednostce operacjno-technicznej znajduje się 15-tu druhów z ukończonymi szkoleniami wymagającymi do JOT kat.IV 

red., OSP Jaszczew fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Polecamy

greinplast

k112 zsm

zsp4 1 280

psak2019001

SKLEP NOWE

WYDARZENIA NOWE

mail info

1

BAZA PRAWNIKOW NOWE

AKCJE CHARYTATYWNE NOWE

FELIETONY NOWE

ADOPCJE NOWE

alarmowanie

Facebook

R  E  K  L  A  M  A
 

Partnerzy portalu: