OSP Krosno - Polanka

OSP Krosno - Polanka fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Polance powstała w 1927r. Z inicjatywą utworzenia Straży Pożarnej wyszedł ks. Stanisław Decowski, ówczesny wikariusz w parafii Polanka , zaangażowany w budowę kościoła. Jesienią 1927r. została zawiązana Straż i zarejestrowana w krośnieńskim magistracie. W skład pierwszego Zarządu (pracującego od lat 50.) wchodzili: prezes Stanisław Januszkiewicz, pracownik magistratu, naczelnik Władysław Laba, pracownik Męcinki, sekretarz Aleksander Warchoł, pracownik kopalni nafty, oraz członkowie Aleksander Jastrząb z kopalni nafty i Franciszek Piotrowski, pracownik cegielni. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Ziółkowski, pracownik majątku, Wincenty Adamik, kierownik miejscowej szkoły i Józef Gabory z kopalni nafty.

W 1930r. z inicjatywy ks. Decowskiego i Jana Debskiego, właściciela cegielni, wybudowano małą remizę i zakupiono pompę dwuramienną, którą zamontowano na wozie konnym wraz z wężami i drabiną. Zaprzęgi konne były utrzymywane przez strażaków również ochotniczo. Przez wiele lat naczelnikiem OSP Polanka był Stanisław Ginalski, komendant Straży Pożarnej w Rafinerii Nafty Jedlicze.

W okresie okupacji strażacy zabezpieczyli sprzęt i mundury, ale nie zaprzestali działalności, co skutkowało wywiezieniem kilku z nich do obozów zagłady. Po przejściu frontu dyrekcja użyczyła dla Straży pomieszczeń na remizę i świetlicę. Wkrótce Straż otrzymała samochód skrzyniowy "Star" z przeznaczeniem do remontu i uzbrojenia gaśniczego. W 1952r. wybrano nowy Zarząd w składzie: prezes Stanisław Jamroga, naczelnik Władysław Laba, zastępca Kazimierz Guzik, sekretarz Mieczysław Bęben. O silnym zaangażowaniu strażaków świadczą dyplomy z tamtego okresu. Kolejny Zarząd z naczelnikiem Józefem Słysiem wnioskował do władz o zezwolenie na budowę strażnicy, jednak bez skutku, ponieważ realizowano budowę Domu Ludowego i Kółka Rolniczego. Straż przekazała zgromadzone materiały na prowadzone inwestycje. Do 1968r. opiekę nad OSP sprawowała dyrekcja Zakładów Ceramicznych (wówczas nastąpiła ich likwidacja).

W 1968r. Straż krośnieńska przekazała Polance samochód pożarniczy na bazie "Lublina", którego kierowcą był ówczesny naczelnik Marian Bęben. Pomieszczenia remizy wynajmowano od GS, a świetlicę od MZBM, płacąc czynsz. Wówczas podjęto uchwałę o remoncie magazynu paliw na terenie cegielni. Prace, którymi kierował naczelnik Jan Bęben, sfinalizowano, a wiele wysiłku włożył mgr inż. Stanisław Olbrycht, przygotowując formalno-prawną obsługę inwestycji. W 1986r. Rejonowa Komenda Straży w Krośnie przydzieliła samochód pożarniczy marki "Żuk" GLM, służący do chwili obecnej.

W dniu 14.09.1997r. Straż w Polance świętowała jubileusz 70- lecia powstania, połączony z uroczystościami religijnymi pod przewodnictwem kapelana ks. Tadeusza Wawryszki i dziekana ks. Tadeusza Buchowskiego oraz wręczeniem Sztandaru na ręce naczelnika Kazimierza Donicy. Sztandar oraz liczni druhowie zostali uhonorowani medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

OSP Krosno - Polanka

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl