OSP Krosno - Turaszówka

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

HISTORIA OSP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Turaszówce została założona 12.06.1924 r. W tym czasie starostą krośnieńskim był R. Kopeć, a wójtem wsi Turaszówka – Józef Jawornik.

Do założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej należeli: Józef Ginalski, Edward Słabik, Roman Rozenbajger, Konstanty Kędra, Józef Słabik, Adam Janik, Edward Pniewski,
Tadeusz Szpak. Pierwszym naczelnikiem został Józef Ginalski (syn Tomasza). W 1928 r. na kurs pożarniczy został wydelegowany do Lwowa naczelnik straży; ukończył go z wynikiem dobrym, a po powrocie zajął się werbowaniem nowych członków i szkoleniem drużyny pożarniczej. Sprzęt przeciwpożarowy był raczej skromny, przewożono go końmi. OSP w Turaszówce od chwili założenia brała udział w gaszeniu pożarów, zarówno w swojej wsi jak i w sąsiednich. W 1932 r. wybuchł ogromny pożar w Dobieszynie. Spłonęło  12 zabudowań. Z kolei rok 1937 stał się pamiętnym dla wsi Odrzykoń – spłonęło wtedy 28 zabudowań. W gaszeniu tych pożarów brali czynny udział strażacy z OSP w Turaszówce.

Z chwilą wybuchu wojny w 1939 r., działalność OSP uległa zahamowaniu, jednak również wtedy prowadziła ograniczoną działalność, korzystając ze sprzętu przeciwpożarowego tutejszej kopalni nafty. W czasie niemieckiej okupacji naczelnikiem OSP w dalszym ciągu był Józef Ginalski, a jego zastępcą – Józef Blicharczyk. Członkowie drużyny to: Stanisław Szombara, Władysław Winiarski, Stanisław Caban, Henryk Słabik, Edward Pniewski, Antoni Mercik  i inni. Z przeprowadzonych wtedy akcji warto przypomnieć ugaszenie w 1943 r. na szosie przy kopalni płonącego niemieckiego samochodu wiozącego materiały wybuchowe. Po zakończeniu wojny OSP wznowiła swoją działalność. Werbuje nowych członków, kompletuje sprzęt przeciwpożarowy, bierze czynny udział w szkoleniach, ćwiczeniach i akcjach. W tym czasie liczy 21 osób. Szczególnie tragicznie zapisał się w życiu mieszkańców wsi rok 1950. 23 maja tego roku od pioruna zapalił się dom p. Bronisława Klatki – oprócz budynków, które częściowo strawił ogień, zginęły także wskutek porażenia prądem 3 osoby. W akcji ratowniczej brała czynny udział jednostka naszej OSP. W latach następnych członkowie drużyny bojowej OSP uczestniczą w akcjach pożarowych, szkoleniach, ćwiczeniach, zawodach rejonowych i powiatowych.

W 1959 r. uroczyście obchodzono 35-lecie powstania OSP, a z datków uzyskanych od społeczeństwa i zaproszonych sąsiednich jednostek OSP (wpisy do księgi pamiątkowej) zakupiono samochód marki „Lublin”, który po remoncie i przemalowaniu przekazano w użytkowanie OSP w Turaszówce. Inicjatorem tego był ówczesny prezes – Stanisław Szombara. Naczelnikiem w tym czasie był Henryk Ginalski. Społecznie przystąpiono do budowy krytych basenów przeciwpożarowych, czyszczenia stawów, pogłębiania zbiorników wodnych. Prace te zakończono w 1965 r. Wybudowano również drewniany garaż na samochód na parceli przyjętej od p. Majewskiego. W roku 1966 z okazji Święta Strażaka, jednostka z Turaszówki bierze udział w defiladzie powiatowej w Krośnie, która była połączona z obchodami 1000-lecia naszego państwa. Prezesem jest nadal p. Stanisław Szombara, a naczelnikiem – Gibadło.

Niezależnie od tego, drużyna bojowa naszej OSP bierze czynny udział w szkoleniach, ćwiczeniach, kontrolach przeciwpożarowych, zawodach sportowo pożarniczych – zarówno rejonowych jak i powiatowych. W 1966 r., po pokonaniu licznych trudności organizacyjnych, prawnych i technicznych, dzięki olbrzymiemu uporowi i zaangażowaniu prezesa p. Stanisława Szombary oraz członków zarządu, została rozpoczęta budowa Domu Strażaka OSP w Turaszówce. Otwarcie i oddanie go do użytku nastąpiło 15 maja 1971 r. Uroczystego otwarcia dokonał Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Krośnie, p. Tadeusz Kielar. W nagrodę za poniesiony wysiłek przy budowie Domu Strażaka, nasza jednostka otrzymała od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie samochód bojowy marki „Żuk”, z pełnym wyposażeniem (nowa motopompa M800, węże itp.). Aktu przekazania dokonał komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Krośnie, ppłk pożarnictwa, Tadeusz Kubit. W roku 1972 założono żeńską drużynę pożarniczą, a jej dowódcą została druhna Romana Gibało. W skład drużyny weszły: Marianna Wilman, Bogumiła Wilman, Anna Wilman, Irena Styś, Lidia Czekańska, Danuta Jaworska, Wiesława Majchrowicz, Krystyna Majchrowicz, Elżbieta Dziak, Władysława Moskal, Danuta Kolanko, Krystyna Szal. Założono również młodzieżową drużynę pożarniczą chłopców – dowódcą został Kazimierz Wajs. W jej skład weszli: Tadeusz Wajs, Roman Śnieżek, Lesław Plajstek, Robert Krzysztyniak, Jan Leśniak, Andrzej Kubacki i inni. Drużyny te wraz z drużyną męską starszą, brały udział w zawodach, zdobywając dyplomy i puchary.

W 1972 r. Turaszówkę przyłączono do miasta Krosna. 18 maja 1974 r. jednostka naszej OSP obchodziła uroczyście 50 lecie powstania i z tej okazji otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców dzielnicy. W 1976 r., w ramach czynów społecznych wybudowano myjnię samochodową na placu Domu Strażaka w Turaszówce oraz doprowadzono wodę miejską. W 1980 r. drużyna OSP brała udział w akcji powodziowej na terenie miasta Krosna i okolic. 16 kwietnia 1996 r. odbył się pogrzeb śp. Stanisława Szombary, długoletniego prezesa OSP w Turaszówce, zasłużonego działacza i wielkiego orędownika OSP. Jednostka nasza wraz ze sztandarem wzięła w nim udział, oddając tym samym hołd byłemu działaczowi. Nowym prezesem OSP wybrany został Kazimierz Wajs, naczelnikiem zaś pozostał nadal Adolf Gibało.

W roku 1997 została utworzona drużyna młodzieżowa chłopców, która obecnie jest starszą drużyną pożarniczą; oto jej skład dowódca drużyny – Krzysztof Pyzocha oraz członkowie: Hubert Bidecki, Marek Armata, Grzegorz Dziak, Paweł Gancarz, Tomasz Kondrat, Łukasz Jamroza, Sebastian Krygowski, Łukasz Styś, Henryk Woźniak.

W roku 1998 zostały utworzone dwie drużyny młodzieżowe do lat piętnastu – dziewcząt i chłopców. Skład drużyny dziewcząt: Joanna Szczepan – dowódca drużyny oraz: Joanna Wilusz, Magdalena Zajdel, Marzena Podkul, Magdalena Czajkowska, Agnieszka Mercik, Katarzyna Fornal, Marzena Szettla. Drużyna chłopców: Sławomir Przybyła – dowódca drużyny oraz członkowie: Stanisław Krygowski, Dawid Zajdel, Wojciech Ginalski, Dariusz Szaro, Jakub Kłapucki, Wojciech Guzik, Aleksander Pankiewicz, Jarosław Sajdak, Piotr Dróż. W 1999 r. pożarów w naszej dzielnicy na szczęście nie było, natomiast jak co roku w okresie wiosennym wyjeżdżaliśmy kilkakrotnie, gasząc palące się trawy.

W roku 1999 przypadła 75 rocznica powstania OSP w Turaszówce, ale uchwałą
Zarządu uroczystości przełożono na rok 2000 – Rok Jubileuszowy. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Turaszówce uroczystą mszą świętą, którą odprawił ks. prałat Tadeusz Buchowski i ks. proboszcz Julian Bieleń. Uczestniczyły w niej zaprzyjaźnione jednostki OSP oraz zaproszeni goście, również liczni mieszkańcy Turaszówki i okolic. W czasie mszy św. został poświęcony sztandar ufundowany przez społeczeństwo i sponsorów. Uroczyste wręczenie nowgo sztandaru odbyło się 30 lipca 2000 r.

6 października 2000r., po wielu staraniach został przekazany naszej jednostce, jako darowizna od Szkoły Policji w Legionowie, samochód marki „Jelcz” 420 P.

27 stycznia 2001 r. jednostka z Turaszówki została wezwana do pożaru; paliło się przedszkole na ul. Szpetnara. W gaszeniu tego pożaru brało udział 26 jednostek zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. 18 lutego 2001 r. w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd OSP, w skład którego wchodzą: Stanisław Buczyński – prezes, Kazimierz Pyzocha – zastępca, Robert Pyzocha – naczelnik, Antoni Kidawa – skarbnik, Grzegorz Jedziniak – sekretarz, Piotr Buczyński – członek i Hubert Bidecki – członek.

15 maja 2001 r. odbył się przetarg na karosację posiadanego samochodu, który wygrało przedsiębiorstwo specjalistyczne „BOCAR”; we wrześniu odebrano zmodernizowany pojazd.

2 września 2001 r. na krośnieńskim MOSIR-że odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, na których jednostka z Turaszówki zajęła dwa pierwsze miejsca, a na zawodach powiatowych drużyna młodzieżowa dziewcząt do lat 16 zajęła I, a drużyna seniorów – II miejsce. Jest to duże osiągnięcie w historii naszej jednostki. Drużyny zostały przygotowane do zawodów przez Marka Warchoła i Roberta Pyzochę, przy dużym wsparciu Komendanta Miejskiego, Janusza Kawalca. Również dzień 28 października 2001 r. zostanie na długo zapamiętany przez strażaków i społeczeństwo Turaszówki, będąc dla jednostki uhonorowaniem jej ciężkiej pracy; w tym dniu odbyło się uroczyste poświęcenie nowego wozu pożarniczo-bojowego. W 2001 r. z OSP odeszło na „wieczną służbę” trzech członków: śp. Roman Nowak, śp. Wiesław Styś i śp. Kazimierz Wilk.

W roku 2002 zarówno skład zarządu, jak też komisji rewizyjnej nie zmienił się. Na szczęście w tym roku nie było żadnych pożarów, ale i tak jednostka z Turaszówki wyjeżdżała do pożarów w sąsiednich miejscowościach i do wypalanych łąk. 15 września drużyna seniorów z Turaszówki zajęła podczas zawodów sportowo-pożarniczych II miejsce. W tym roku wymieniono również dach na remizie. W grudniu 2002 OSP liczyła 36 członków czynnych i 19 członków MDP.

W 2003 r. zmienił się skład zarządu OSP: Stanisław Buczyński – prezes, Marek Warchoł – naczelnik, Grzegorz Jedziniak – sekretarz, Antoni Kidawa – skarbnik, oraz członkowie – Edward Bekiesz i Ludwik Szaro. Strażacy kilka razy interweniowali, m. in. 23 października tego roku, jadąc do pożaru na ul. Długiej. 13 lipca jednostka seniorów z Turaszówki wzięła udział w zawodach sportowo-pożarniczych w Lubatowej, zajmując znów II miejsce. Przez cały rok członkowie OSP wykonywali dziesiątki prac społecznie użytecznych w osiedlu i poza nim. Delegacja OSP więła udział w obchodach 120-lecia OSP w Korczynie i 100-lecia OSP w Potoku. Dodatkowo strażacy z Turaszówki włączyli się czynnie w obchody Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Na końcu roku jednostka OSP liczyła 40 członków.

W 2004 r. nie zmienił się skład zarządu, również Opatrzność Boża chroniła nasze osiedle przed pożarami. Były natomiast interwencje związane z usuwaniem skutków gwałtownych wichur. 4 lipca w Krościenku Wyżnym odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, w których I miejsce zajęły nasze dwie drużyny: męska seniorów i młodzieżowa dziewcząt do lat 16. W tamach prac zleconych i społecznych członkowie OSP podjęli szereg zadań, które sumiennie wykonywali. 12 września odbyły się dożynki parafialne, organizowane przez OSP i Radę Osiedla. 25 września OSP w Turaszówce została włączona do KSRG, cała uroczystość miała bogatą oprawę religijno-regionalną. W roku 2004 zmarło dwoje członków OSP: śp. Kazimierz Jaworski i śp. Julia Zawisza. W końcu 2004 r. jednostka liczyła 42 członków.

Rok 2005 przyniósł zmianę zarządu: prezesem nadal był Stanisław Buczyński a z funkcji naczelnika ustąpił Marek Warchoł, a stanowisko objął Ludwik Szaro; sekretarzem został Jacek Warchoł, funkcję skarbnika nadal pełnił Antoni Kidawa. Dziesięć razy straż pożarna wyjeżdżała do pożarów, innych interwencji było 29. w czerwcu na stadionie Zespołu Szkół Elektrycznych odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze; z Turaszówki startowało trzy drużyny, zajmując dwa pierwsze i jedno – drugie miejsce. Jednostka z Turaszówki brała również udział w szkoleniach, ćwiczeniach i alarmach bojowych.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła w naszym Domu Strażaka szkolenie zakończone egzaminem – z naszej OSP wzięło w nim udział, pomyślnie zdając egzamin, 8 członków. 8 kwietnia 2005 r., po śmierci Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II jednostka OSP wzięła udział we mszy św. przy pomniku-krzyżu na ul. Bieszczadzkiej.

W grudniu 2005 r. OSP liczyła 35 członków.

W roku 2006 OSP w Turaszówce liczyła 46 członków. 29 stycznia 2006 r. wybrano w tajnym głosowaniu nowy zarząd: Stanisław Buczyński – prezes, p. Ludwik Szaro – naczelnik, Grzegorz Wilusz – sekretarz, Antoni Kidawa – skarbnik, członkowie: Edward Bekiesz, Kazimierz Wajs, Krzysztof Szaro. 3 kwietnia wybuchł znów pożar na ul. Długiej niestety, zakończony tragicznie, gdyż zginął w nim właściciel budynku. W grudniu odbyły się ćwiczenia w formie alarmu bojowego, mające na celu koordynację wszystkich służb w pozorowanej ewakuacji szpitala przy ul. Grodzkiej w Krośnie. Rok ten był także szczególny z uwagi na dużą liczbę wykonanych prac – zarówno zleconych, jak i wykonanych społecznie.W grudniu odeszła do Pana śo. P. Stanisława Słabik, długoletni członek OSP w Turaszówce.

W roku następnym, w skład zarządu wszedł na stanowisko zastępcy prezesa p. Piotr Buczyński. Reszta zarządu nie zmieniła się. W 2007 r. OSP w Turaszówce 8 razy wyjeżdżała do pożarów, a 15 razy do innych zagrożeń. Członkowie OSP kilka razy brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Delegacja OSP wzięła udział w obchodach 110 rocznicy powstania OSP w Szczepańcowej.

W roku 2008 obchodzimy 84 rocznicę naszej OSP. Jednostka na koniec roku 2007 liczyła 46 członków czynnych.

OSP Krosno - Turaszówka

fot.  Adam Hejnar - Krosno112.pl