OSP Krosno - Turaszówka

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

HISTORIA OSP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Turaszówce została założona 12.06.1924 r. W tym czasie starostą krośnieńskim był R. Kopeć, a wójtem wsi Turaszówka – Józef Jawornik.

Do założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej należeli: Józef Ginalski, Edward Słabik, Roman Rozenbajger, Konstanty Kędra, Józef Słabik, Adam Janik, Edward Pniewski,
Tadeusz Szpak. Pierwszym naczelnikiem został Józef Ginalski (syn Tomasza). W 1928 r. na kurs pożarniczy został wydelegowany do Lwowa naczelnik straży; ukończył go z wynikiem dobrym, a po powrocie zajął się werbowaniem nowych członków i szkoleniem drużyny pożarniczej. Sprzęt przeciwpożarowy był raczej skromny, przewożono go końmi. OSP w Turaszówce od chwili założenia brała udział w gaszeniu pożarów, zarówno w swojej wsi jak i w sąsiednich. W 1932 r. wybuchł ogromny pożar w Dobieszynie. Spłonęło  12 zabudowań. Z kolei rok 1937 stał się pamiętnym dla wsi Odrzykoń – spłonęło wtedy 28 zabudowań. W gaszeniu tych pożarów brali czynny udział strażacy z OSP w Turaszówce.

Z chwilą wybuchu wojny w 1939 r., działalność OSP uległa zahamowaniu, jednak również wtedy prowadziła ograniczoną działalność, korzystając ze sprzętu przeciwpożarowego tutejszej kopalni nafty. W czasie niemieckiej okupacji naczelnikiem OSP w dalszym ciągu był Józef Ginalski, a jego zastępcą – Józef Blicharczyk. Członkowie drużyny to: Stanisław Szombara, Władysław Winiarski, Stanisław Caban, Henryk Słabik, Edward Pniewski, Antoni Mercik  i inni. Z przeprowadzonych wtedy akcji warto przypomnieć ugaszenie w 1943 r. na szosie przy kopalni płonącego niemieckiego samochodu wiozącego materiały wybuchowe. Po zakończeniu wojny OSP wznowiła swoją działalność. Werbuje nowych członków, kompletuje sprzęt przeciwpożarowy, bierze czynny udział w szkoleniach, ćwiczeniach i akcjach. W tym czasie liczy 21 osób. Szczególnie tragicznie zapisał się w życiu mieszkańców wsi rok 1950. 23 maja tego roku od pioruna zapalił się dom p. Bronisława Klatki – oprócz budynków, które częściowo strawił ogień, zginęły także wskutek porażenia prądem 3 osoby. W akcji ratowniczej brała czynny udział jednostka naszej OSP. W latach następnych członkowie drużyny bojowej OSP uczestniczą w akcjach pożarowych, szkoleniach, ćwiczeniach, zawodach rejonowych i powiatowych.

W 1959 r. uroczyście obchodzono 35-lecie powstania OSP, a z datków uzyskanych od społeczeństwa i zaproszonych sąsiednich jednostek OSP (wpisy do księgi pamiątkowej) zakupiono samochód marki „Lublin”, który po remoncie i przemalowaniu przekazano w użytkowanie OSP w Turaszówce. Inicjatorem tego był ówczesny prezes – Stanisław Szombara. Naczelnikiem w tym czasie był Henryk Ginalski. Społecznie przystąpiono do budowy krytych basenów przeciwpożarowych, czyszczenia stawów, pogłębiania zbiorników wodnych. Prace te zakończono w 1965 r. Wybudowano również drewniany garaż na samochód na parceli przyjętej od p. Majewskiego. W roku 1966 z okazji Święta Strażaka, jednostka z Turaszówki bierze udział w defiladzie powiatowej w Krośnie, która była połączona z obchodami 1000-lecia naszego państwa. Prezesem jest nadal p. Stanisław Szombara, a naczelnikiem – Gibadło.

Niezależnie od tego, drużyna bojowa naszej OSP bierze czynny udział w szkoleniach, ćwiczeniach, kontrolach przeciwpożarowych, zawodach sportowo pożarniczych – zarówno rejonowych jak i powiatowych. W 1966 r., po pokonaniu licznych trudności organizacyjnych, prawnych i technicznych, dzięki olbrzymiemu uporowi i zaangażowaniu prezesa p. Stanisława Szombary oraz członków zarządu, została rozpoczęta budowa Domu Strażaka OSP w Turaszówce. Otwarcie i oddanie go do użytku nastąpiło 15 maja 1971 r. Uroczystego otwarcia dokonał Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Krośnie, p. Tadeusz Kielar. W nagrodę za poniesiony wysiłek przy budowie Domu Strażaka, nasza jednostka otrzymała od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie samochód bojowy marki „Żuk”, z pełnym wyposażeniem (nowa motopompa M800, węże itp.). Aktu przekazania dokonał komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Krośnie, ppłk pożarnictwa, Tadeusz Kubit. W roku 1972 założono żeńską drużynę pożarniczą, a jej dowódcą została druhna Romana Gibało. W skład drużyny weszły: Marianna Wilman, Bogumiła Wilman, Anna Wilman, Irena Styś, Lidia Czekańska, Danuta Jaworska, Wiesława Majchrowicz, Krystyna Majchrowicz, Elżbieta Dziak, Władysława Moskal, Danuta Kolanko, Krystyna Szal. Założono również młodzieżową drużynę pożarniczą chłopców – dowódcą został Kazimierz Wajs. W jej skład weszli: Tadeusz Wajs, Roman Śnieżek, Lesław Plajstek, Robert Krzysztyniak, Jan Leśniak, Andrzej Kubacki i inni. Drużyny te wraz z drużyną męską starszą, brały udział w zawodach, zdobywając dyplomy i puchary.

W 1972 r. Turaszówkę przyłączono do miasta Krosna. 18 maja 1974 r. jednostka naszej OSP obchodziła uroczyście 50 lecie powstania i z tej okazji otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców dzielnicy. W 1976 r., w ramach czynów społecznych wybudowano myjnię samochodową na placu Domu Strażaka w Turaszówce oraz doprowadzono wodę miejską. W 1980 r. drużyna OSP brała udział w akcji powodziowej na terenie miasta Krosna i okolic. 16 kwietnia 1996 r. odbył się pogrzeb śp. Stanisława Szombary, długoletniego prezesa OSP w Turaszówce, zasłużonego działacza i wielkiego orędownika OSP. Jednostka nasza wraz ze sztandarem wzięła w nim udział, oddając tym samym hołd byłemu działaczowi. Nowym prezesem OSP wybrany został Kazimierz Wajs, naczelnikiem zaś pozostał nadal Adolf Gibało.

W roku 1997 została utworzona drużyna młodzieżowa chłopców, która obecnie jest starszą drużyną pożarniczą; oto jej skład dowódca drużyny – Krzysztof Pyzocha oraz członkowie: Hubert Bidecki, Marek Armata, Grzegorz Dziak, Paweł Gancarz, Tomasz Kondrat, Łukasz Jamroza, Sebastian Krygowski, Łukasz Styś, Henryk Woźniak.

W roku 1998 zostały utworzone dwie drużyny młodzieżowe do lat piętnastu – dziewcząt i chłopców. Skład drużyny dziewcząt: Joanna Szczepan – dowódca drużyny oraz: Joanna Wilusz, Magdalena Zajdel, Marzena Podkul, Magdalena Czajkowska, Agnieszka Mercik, Katarzyna Fornal, Marzena Szettla. Drużyna chłopców: Sławomir Przybyła – dowódca drużyny oraz członkowie: Stanisław Krygowski, Dawid Zajdel, Wojciech Ginalski, Dariusz Szaro, Jakub Kłapucki, Wojciech Guzik, Aleksander Pankiewicz, Jarosław Sajdak, Piotr Dróż. W 1999 r. pożarów w naszej dzielnicy na szczęście nie było, natomiast jak co roku w okresie wiosennym wyjeżdżaliśmy kilkakrotnie, gasząc palące się trawy.

W roku 1999 przypadła 75 rocznica powstania OSP w Turaszówce, ale uchwałą
Zarządu uroczystości przełożono na rok 2000 – Rok Jubileuszowy. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Turaszówce uroczystą mszą świętą, którą odprawił ks. prałat Tadeusz Buchowski i ks. proboszcz Julian Bieleń. Uczestniczyły w niej zaprzyjaźnione jednostki OSP oraz zaproszeni goście, również liczni mieszkańcy Turaszówki i okolic. W czasie mszy św. został poświęcony sztandar ufundowany przez społeczeństwo i sponsorów. Uroczyste wręczenie nowgo sztandaru odbyło się 30 lipca 2000 r.

6 października 2000r., po wielu staraniach został przekazany naszej jednostce, jako darowizna od Szkoły Policji w Legionowie, samochód marki „Jelcz” 420 P.

27 stycznia 2001 r. jednostka z Turaszówki została wezwana do pożaru; paliło się przedszkole na ul. Szpetnara. W gaszeniu tego pożaru brało udział 26 jednostek zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. 18 lutego 2001 r. w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd OSP, w skład którego wchodzą: Stanisław Buczyński – prezes, Kazimierz Pyzocha – zastępca, Robert Pyzocha – naczelnik, Antoni Kidawa – skarbnik, Grzegorz Jedziniak – sekretarz, Piotr Buczyński – członek i Hubert Bidecki – członek.

15 maja 2001 r. odbył się przetarg na karosację posiadanego samochodu, który wygrało przedsiębiorstwo specjalistyczne „BOCAR”; we wrześniu odebrano zmodernizowany pojazd.

2 września 2001 r. na krośnieńskim MOSIR-że odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, na których jednostka z Turaszówki zajęła dwa pierwsze miejsca, a na zawodach powiatowych drużyna młodzieżowa dziewcząt do lat 16 zajęła I, a drużyna seniorów – II miejsce. Jest to duże osiągnięcie w historii naszej jednostki. Drużyny zostały przygotowane do zawodów przez Marka Warchoła i Roberta Pyzochę, przy dużym wsparciu Komendanta Miejskiego, Janusza Kawalca. Również dzień 28 października 2001 r. zostanie na długo zapamiętany przez strażaków i społeczeństwo Turaszówki, będąc dla jednostki uhonorowaniem jej ciężkiej pracy; w tym dniu odbyło się uroczyste poświęcenie nowego wozu pożarniczo-bojowego. W 2001 r. z OSP odeszło na „wieczną służbę” trzech członków: śp. Roman Nowak, śp. Wiesław Styś i śp. Kazimierz Wilk.

W roku 2002 zarówno skład zarządu, jak też komisji rewizyjnej nie zmienił się. Na szczęście w tym roku nie było żadnych pożarów, ale i tak jednostka z Turaszówki wyjeżdżała do pożarów w sąsiednich miejscowościach i do wypalanych łąk. 15 września drużyna seniorów z Turaszówki zajęła podczas zawodów sportowo-pożarniczych II miejsce. W tym roku wymieniono również dach na remizie. W grudniu 2002 OSP liczyła 36 członków czynnych i 19 członków MDP.

W 2003 r. zmienił się skład zarządu OSP: Stanisław Buczyński – prezes, Marek Warchoł – naczelnik, Grzegorz Jedziniak – sekretarz, Antoni Kidawa – skarbnik, oraz członkowie – Edward Bekiesz i Ludwik Szaro. Strażacy kilka razy interweniowali, m. in. 23 października tego roku, jadąc do pożaru na ul. Długiej. 13 lipca jednostka seniorów z Turaszówki wzięła udział w zawodach sportowo-pożarniczych w Lubatowej, zajmując znów II miejsce. Przez cały rok członkowie OSP wykonywali dziesiątki prac społecznie użytecznych w osiedlu i poza nim. Delegacja OSP więła udział w obchodach 120-lecia OSP w Korczynie i 100-lecia OSP w Potoku. Dodatkowo strażacy z Turaszówki włączyli się czynnie w obchody Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Na końcu roku jednostka OSP liczyła 40 członków.

W 2004 r. nie zmienił się skład zarządu, również Opatrzność Boża chroniła nasze osiedle przed pożarami. Były natomiast interwencje związane z usuwaniem skutków gwałtownych wichur. 4 lipca w Krościenku Wyżnym odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, w których I miejsce zajęły nasze dwie drużyny: męska seniorów i młodzieżowa dziewcząt do lat 16. W tamach prac zleconych i społecznych członkowie OSP podjęli szereg zadań, które sumiennie wykonywali. 12 września odbyły się dożynki parafialne, organizowane przez OSP i Radę Osiedla. 25 września OSP w Turaszówce została włączona do KSRG, cała uroczystość miała bogatą oprawę religijno-regionalną. W roku 2004 zmarło dwoje członków OSP: śp. Kazimierz Jaworski i śp. Julia Zawisza. W końcu 2004 r. jednostka liczyła 42 członków.

Rok 2005 przyniósł zmianę zarządu: prezesem nadal był Stanisław Buczyński a z funkcji naczelnika ustąpił Marek Warchoł, a stanowisko objął Ludwik Szaro; sekretarzem został Jacek Warchoł, funkcję skarbnika nadal pełnił Antoni Kidawa. Dziesięć razy straż pożarna wyjeżdżała do pożarów, innych interwencji było 29. w czerwcu na stadionie Zespołu Szkół Elektrycznych odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze; z Turaszówki startowało trzy drużyny, zajmując dwa pierwsze i jedno – drugie miejsce. Jednostka z Turaszówki brała również udział w szkoleniach, ćwiczeniach i alarmach bojowych.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła w naszym Domu Strażaka szkolenie zakończone egzaminem – z naszej OSP wzięło w nim udział, pomyślnie zdając egzamin, 8 członków. 8 kwietnia 2005 r., po śmierci Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II jednostka OSP wzięła udział we mszy św. przy pomniku-krzyżu na ul. Bieszczadzkiej.

W grudniu 2005 r. OSP liczyła 35 członków.

W roku 2006 OSP w Turaszówce liczyła 46 członków. 29 stycznia 2006 r. wybrano w tajnym głosowaniu nowy zarząd: Stanisław Buczyński – prezes, p. Ludwik Szaro – naczelnik, Grzegorz Wilusz – sekretarz, Antoni Kidawa – skarbnik, członkowie: Edward Bekiesz, Kazimierz Wajs, Krzysztof Szaro. 3 kwietnia wybuchł znów pożar na ul. Długiej niestety, zakończony tragicznie, gdyż zginął w nim właściciel budynku. W grudniu odbyły się ćwiczenia w formie alarmu bojowego, mające na celu koordynację wszystkich służb w pozorowanej ewakuacji szpitala przy ul. Grodzkiej w Krośnie. Rok ten był także szczególny z uwagi na dużą liczbę wykonanych prac – zarówno zleconych, jak i wykonanych społecznie.W grudniu odeszła do Pana śo. P. Stanisława Słabik, długoletni członek OSP w Turaszówce.

W roku następnym, w skład zarządu wszedł na stanowisko zastępcy prezesa p. Piotr Buczyński. Reszta zarządu nie zmieniła się. W 2007 r. OSP w Turaszówce 8 razy wyjeżdżała do pożarów, a 15 razy do innych zagrożeń. Członkowie OSP kilka razy brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Delegacja OSP wzięła udział w obchodach 110 rocznicy powstania OSP w Szczepańcowej.

W roku 2008 obchodzimy 84 rocznicę naszej OSP. Jednostka na koniec roku 2007 liczyła 46 członków czynnych.

OSP Krosno - Turaszówka

fot.  Adam Hejnar - Krosno112.pl

ATOMsfera strasznie tanie czwartki 2017

WYDARZENIA NOWE

gorąca linia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

BAZA PRAWNIKOW NOWE

Od szkolenia do zatrudnienia 2017

SKLEP NOWE

kroscienko hydraulika

AKCJE CHARYTATYWNE NOWE

FELIETONY NOWE

21741698 1541316972558041 1327110143 n

22713508 1615584681827825 2422212729062044555 o

R  E  K  L  A  M  A

 
R  E  K  L  A  M  A
 

POLECAMY

OSP NA ALARM

triathlon dla antosi

nowy woz osp balucianka

najtwardszy strazak 2017 final

ZLOT4X4

90lat pustyny

ratujemy dajemy 2017

FACEBOOK

 

INSTAGRAM