OSP Chorkówka

fot. Jakub Jastrzębski - Krosno112.pl fot. Jakub Jastrzębski - Krosno112.pl

Zakłada się że jednostka OSP w Chorkówce została założona w 1865r. Wiemy także, że jednostka posiadała sikawkę konną, która została przekazana do KM PSP w Krośnie.
Jednostka została reaktywowana w 1995r. Podczas zebrania wyłoniono zarząd, który rozpoczął starania o nowy budynek przeznaczony na strażnicę.
W 1996r. dzięki prezesowi OSP pozyskano budynek (magazyny GS), w których do dziś mieści się remiza.
W 1999r. jednostka dzięki staraniom otrzymała od WSK w Krośnie samochód marki Żuk, który, służył w naszej jednostce do 2004r. po czym został przekazany do jednostki OSP w Poraju.
W 2004r. otrzymaliśmy od jednostki OSP Szczepańcowa najnowszego na terenie gminy do chwili obecnej pożarniczego Żuka.
W 2010r. budynek OSP został gruntownie odremontowany m.in. ocieplenie budynku, ogrzewanie w garażach, które na dzień dzisiejszy jest niezbędnie potrzebne. W tym roku także została powołana Jednostka Operacyjno-Techniczna (JOT).
Przełomowym dla nas rokiem jest rok 2013, dzięki staraniom zarządu OSP jak i członkom jednostki otrzymujemy na wyposażenie jednostki lekki samochód pożarniczy Renault Master ze zbiornikiem wodnym 300L , linią szybkiego natarcia, wyciągarkę samochodową, agregat wysokociśnieniowy, oraz masz oświetleniowy. Warto dodać, że starania było możliwe dzięki instytucją takim jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Gminy w Chorkówce, Zarząd główny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Początkiem 2014r. samochód pożarniczy marki Żuk został przekazany na dalszą służbę w jednostce OSP Machnówka.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkówce na dzień dzisiejszy liczy 25 członków czynnych, 12 członkiń kobiecej drużyny pożarniczej, 10 członkiń MDP dziewcząt oraz 10 członków MDP chłopców.
OSP w Chorkówce posiada następujące wyposażenie:
- lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Master
- pompa szlamowa Honda WT30x
- motopompa PO-5 (2szt)
- agregat wysokociśnieniowy Honda
- maszt oświetleniowy wraz z najaśnicą halogenową 2x1000W
- agregat prądotwórczy Geko
- ubrania specjalne typu Nomex (7szt)
- obuwie specjalne
- ubrania koszarowe (11szt)
- piła motorowa Stihl
- węże ssawne do pompy szlamowej
- sprzęt burzący (łopaty, chuligan siekiera)
- armatura wodna (rozdzielacze, prądownice)
- wyciągarka samochodowa do 3,5t
- lizak do kierowania ruchem (4szt)
- tłumice
- apteczka pierwszej pomocy
- sprzęt do zabezpieczenie miejsca zdarzenia (taśma ostrzegawcza, pachołki)
- radiostacja samochodowa Motorola (1szt)
- radiostacje nasobne (2szt)
- węże ssawne W-110 (2szt)
- gaśnica samochodowa podręczna (1szt)
- kominiarki strażackie (6szt)
- miotły drogowe (6szt)
- węże tłoczne W-75 i W-52
- hełmy strażackie (6szt)
- dresy dla MDP
- gaśnice proszkowe 10kg (2szt)
- system zdalnego uruchamiania syreny oraz powiadamiania strażaków na telefony
- latarki na hełm M-FIRE02 (6szt)
- zbiorniki na benzynę
- zestaw wideł i siekier Fiskars

Prezes: Mieczysław Paluch
Naczelnik: Tomasz Gruba
Kontakt: 600 121 689, 664 134 754

fot. Jakub Jastrzębski, Adam Hejnar – Krosno112.pl