OSP Kobylany-Myszkowskie

OSP Kobylany-Myszkowskie fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Jednostka OSP Kobylany- Myszkowskie swą działalność statutową rozpoczęła w 1991r. I to właśnie w tym roku druh Bolesław Kozielec naczelnik jednostki, a równocześnie komendant gminny ZOSP RP w Chorkówce czyni wiele starań, aby jednostka OSP Kobylany- Myszkowskie działała prężnie, dlatego podjął inicjatywę wybudowania przysiółku Domu Strażaka z garażem na sprzęt p.poż. i dużą salą służącą, jako świetlica, w której mogą się odbywać imprezy kulturalne i inne uroczystości.

Na początku działalności naszej jednostki dysponowaliśmy następującym sprzętem pożarniczym: motopompa PO5 M8/8, węże ssawne W110, węże tłoczne W75, węże tłoczne W52, prądownice, ubrania typu moro. Z biegiem czasy i ku przychylności władz gminy oraz Zarządu Gminnego ZOSP RP otrzymaliśmy na wyposażenie przyczepę pożarniczą później zastąpioną przez pozyskany z OSP Poraj samochód cywilny marki Żuk. Następnie ten samochód w roku 2008 został zastąpiony lekkim samochodem pożarniczym Żuk pozyskanym OSP Leśniówka. 24 listopada 2015r. był szczególnym dniem w działalności naszej jednostki. To właśnie w tym dniu został przekazany nam z jednostki OSP Kobylany lekki samochód ratowniczo- gaśniczy marki Renault Trafic. Druhowie naszej jednostki biorą czynny udział nie tylko w działaniach ratowniczo- gaśniczych, ale również w życiu kulturalnym oraz religijnym naszej miejscowości i gminy, a także w zawodach sportowo- pożarniczych. W roku 2016 mieliśmy zaszczyt brać udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Stan organizacyjny w OSP Kobylany- Myszkowskie przedstawia się następująco: Członkowie czynni - 15 druhów w tym 13 mężczyzn i 2 kobiety.

W obecnej chwili nasza jednostka jest jednostką operacyjno techniczną kategorii IV, w której w skład wchodzi 10 dobrze wyszkolonych druhów.
Skład zarządu OSP Kobylany- Myszkowskie na dzień 15.08.2016:
Kozielec Krzysztof- prezes
Wierdak Tadeusz- wiceprezes
Łukaszewski Józef- wiceprezes
Kozielec Wojciech- naczelnik, wiceprezes
Kandefer Konrad- z-ca naczelnika
Konop Tomasz- gospodarz
Kozicka Henryka- sekretarz
Wierdak Władysława- skarbnik
W skład komisji rewizyjnej wchodzą:
Kozielec Tadeusz
Kołacz Edward
Konop Krzysztof


Sprzęt transportowy:
Lekki samochód ratowniczo- gaśniczy Renault Trafic GLM8 wraz z elektryczną wciągarką linową.
A ponadto:
Radiostacja samochodowa Motorolla GM350
Motopompa PO-5 M8/8
Węże tłoczne W-52 -5szt
Węże tłoczne W-75 -4szt
Węże ssawne W110 -4szt
Prądownice wodne proste -3szt
Smok ssawny 110 -1szt
Pływaki -1szt
Rozdzielacze -1szt
Zbieracze -1szt
Przełączniki 75/52 -2szt
Klucze do węży -2szt
Gaśnica proszkowa 6kg -1szt
Gaśnica proszkowa 4kg -1szt
Kamizelki odblaskowe -3szt
Tarcza do kierowania ruchem -1szt
Wodery -2 pary
Tłumice -5szt
Ubrania koszarowe
Umundurowanie specjalne typu NOMEX 5szt, buty, rękawice, chełmy, kamizelki

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl