OSP Leśniówka

OSP Leśniówka fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Na przełomie stycznia i lutego 1957 roku z inicjatywy ówczesnego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Krośnie kpt. poż Tadeusza Kubita powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Leśniówce. W zimowej scenerii kpt. poż Tadeusz Kubit oraz por. poż Mieczysław Prugar po przyjeździe autobusem do Chorkówki, pieszo poprzez zaspy śniegu dotarli do Leśniówki na zebranie założycielskie, które odbyło się w domu Stanisława Łukaszewskiego. Podczas tego spotkania zebrani druhowie ze swego grona wybrali Zarząd OSP w skład którego weszli następujący druhowie: Albin Gruszka wybrany został Prezesem jednostki który pełnił również funkcje Sołtysa sołectwa Leśniówka, Naczelnikiem OSP wybrany został druh Łukaszewski Stanisław, Skarbnikiem został druh Łukaszewski Władysław natomiast Gospodarzem jednostki wybrany został druh Stanisław Gruszka. W poczet członków czynnych weszli następujący druhowie: Bronisław Kosiek, Wawrzyniec Kasprzyk, Emil Krzywda, Władysław Chmiel, Eugeniusz Gruszka, Władysław Gorczyca, Ryszard Gorczyca, Jan Gorczyca, Stanisław Pawłowski, Tadeusz Mrozowski.

Za pierwszą remizę służyło pomieszczenie piwnicy Domu Ludowego w Leśniówce, natomiast wyposażenie jakim dysponowała nasza jednostka było bardzo ubogie w skład którego wchodziła motopompa M – 400 o ręcznym zasysaniu wody, dwa węże ssawne, sześć odcinków parcianych węży tłocznych, dwie prądownice wodne, pięć ubrań drelichowych oraz hełmy strażackie.

Alarmowanie mieszkańców wsi o zagrożeniach ze strony pożarów w tamtym okresie odbywało się za pomocą gongów rozmieszczonych w róznych punktach miejscowości.

W latach 1957 do 1967 druhowie uczestniczyli w szkoleniach pożarniczych organizowanych w tamtych latach przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Krośnie. Jednym z dowodów jest zachowane świadectwo z 1961 roku druha Stanisława Gruszki, który uczestniczył w szkoleniu mechaników motopomp w Iwoniczu Zdroju. Okres ten był nacechowany ciągłą pracą nad rozwojem świadomości obywatelskiej strażaków, dobrym przygotowaniem do prowadzenia działalności bojowej, a przede wszystkim prewencyjnej. Druhowie naszej jednostki brali czynny udział w zawodach pożarniczych oraz gaszeniu pożarów na terenie naszej miejscowości oraz Gromadzkiej Rady Narodowej.

Największy pożar jaki dotknął naszą miejscowość miał miejsce w 1966 roku kiedy to spłonęło cztery budynki mieszkalno-gospodarcze o zabudowie drewnianej i kryte strzechą. Akcja gaśnicza była utrudniona z powodu braku dojazdu ze względu na budowę nowej drogi, silny wiatr oraz ograniczone zaopatrzenie wodne. Dowodzący działaniami gaśniczymi był ówczesny Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Krośnie kpt. poż. Tadeusz Kubit oraz por. poż. Mieczysław Prugar.

W 1971 roku adaptowano pomieszczenia Kółka Rolniczego jako remizę, które służyły jako pomieszczenia na sprzęt pożarniczy oraz świetlicę strażacką. Dzięki Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Krośnie pozyskano nowy sprzęt w postaci: motopompa Polonia PO – 5, węże tłoczne, hełmy strażackie, 10 kompletów mundurów bojowych, pasy strażackie wraz z toporkiem. W tamtym okresie druhowie kładli duży nacisk na zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków mieszkalnych i gospodarczych poprzez prowadzenie kontroli w gospodarstwach. W 1975 roku strażacy naszej jednostki wybudowali w czynie społecznym basen p.poż oraz pozyskano elektryczną syrenę alarmową wraz z masztem, który to wykonał ówczesny Prezes OSP druh Jan Gorczyca.

W 1989 roku na zebraniu wiejskim z inicjatywy druhów OSP podjęto uchwałę o budowie Domu Strażaka w Leśniówce, natomiast rok później rozpoczęto jej budowę. 15 maja 1994 roku nowa remiza zostaje przekazana do użytkowania przy udziale władz Wojewódzkich, Powiatowych, oraz Gminnych Związku OSP RP, Komendanta Rejonowego PSP w Krośnie, oraz ówczesnych władz samorządowych Gminy Chorkówka. Aktu poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Żeglce ks. Jan Luchowski.W 1997 roku zostaje utworzona przy naszej jednostce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza natomiast rok później Kobieca Drużyna Pożarnicza.

W 1999 roku ze środków przeznaczonych na drogi gminne mieszkańcy Leśniówki podczas zebrania wiejskiego postanowili zakupić samochód pożarniczy Żuk dla naszej jednostki, dzięki temu jednostka brała udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Chorkówka.

Nowy Zarząd wybrany w 2001 roku na czele z druhem Czesławem Chmielem dąży do jak najlepszego wyposażenia jednostki w sprzęt pożarniczy gdzie udaje się pozyskać w 2002 roku motopompę Ziegler dużej wydajności oraz pompę pływającą Niagara.

W 2004 i 2005 druhowie naszej jednostki biorą czynny udział w usuwaniu skutków lokalnych podtopień w miejscowościach Bóbrka, Kopytowa, Sulistrowa.

24 czerwca 2007 roku odbyły się uroczystości z okazji 50 lecia działalności naszej jednostki wraz z nadaniem sztandaru ufundowanego przez mieszkańców Leśniówki, który odznaczony został Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

W 2008 roku uchwałą Rady Gminy zostaję zakupiony średni samochód pożarniczy Star 244 GBA 2,5/16, który po gruntownym remoncie dnia 30 grudnia 2008 roku zostaje wprowadzony do podziału bojowego naszej jednostki, natomiast samochód Żuk przekazany został do OSP Kobylany – Myszkowskie.

W 2009 roku powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną w skład którego wchodzi na dzień dzisiejszy 34 strażaków, natomiast w 2010 roku strażacy naszej OSP biorą udział w usuwaniu skutków powodzi na terenie województwa podkarpackiego w Gorzycach, Tarnobrzegu, Jaśle.
Ochotnicza Straż Pożarna w Leśniówce jest jednostką prężną posiadająca ambitnych i zafascynowanych społeczną pracą młodych ludzi pragnących nieść pomoc potrzebującym. Jednostka posiada drużynę pożarniczą, która jest liczącą się w powiecie krośnieńskim zdobywając w 2013 roku Wicemistrzostwo Powiatu Krośnieńskiego w sporcie pożarniczym w dwóch kategoriach: seniorów oraz MDP chłopcy 10-16 lat. Wyniki uzyskane świadczą, że jednostka będzie funkcjonować na wysokim poziomie. Wielkim sukcesem Zarządu jednostki jest pozyskanie w 2013 roku stacji bazowej selektywnego wywoływania DSP-52L.   

Stan organizacyjny naszej jednostki przedstawia się następująco: członkowie czynni 45 druhów, 2 członków wspierających oraz 4 członków honorowych.   


Sprzęt transportowy :

- Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244 GBA 2,5/16
- Przyczepka pożarnicza

A ponadto :

- Motopompa Polonia PO – 5 M8/8 (szt. 1) wraz z wyposażeniem
- Pompa Ziegler M16/8 (szt. 1)
- Pompa szlamowa WT – 30X (szt. 1)
- Pompa pływająca Niagara (szt. 1)
- Piła spalinowa do drewna Sthil MS 440
- Agregat prądotwórczy Geco 2,8 kW wraz z najaśnicami (1 kpl.)
- Drabina pożarnicza Makros ZS – 2100 (D10 W)
- Stacja obiektowa DSP – 52L
- Radiostacja przewoźna Motorola GM-360 (1 szt.)
- Radiostacja przenośna (nasobna) Motorola ( 2szt.)
- Latarki kątowe Peli 3660 Z1 (5 szt.)
- Latarka reflektor Vulcan Streamlight (2 szt.)
- Armatura wodna
- Węże tłoczne W75 (15 odc.)
- Węże tłoczne W52 (12 odc.)
- Podręczny sprzęt gaśniczy
- Podręczny sprzęt burzący
- Hełmy strażackie, kominiarki, rękawice specjalne
- Umundurowanie specjalne typu Nomex
- Umundurowanie koszarowe
- Zbiornik wodny 2500 ltr. (szt.1)
- Wyposażenie warsztatowe

Adres :
Ochotnicza Straż Pożarna w Leśniówce
Leśniówka 112, 38 – 458 Chorkówka
Gmina Chorkówka

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes OSP - Bogusław Krzywda nr tel. 661 891 039
Naczelnik OSP - Kamil Korzeniowski nr tel. 667 731 025

OSP Leśniówka
fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl