OSP Machnówka

fot. Jakub Jastrzębski - Krosno112.pl fot. Jakub Jastrzębski - Krosno112.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Machnówce jest jedną z młodszych jednostek OSP w powiecie krośnieńskim. Data jej założenia przypada na czerwiec 1968 roku. Inicjatorami założenia tej  społecznej organizacji byli: Firlej Marian, Lenik Władysław, Marek Stanisław, Przewłocki Mieczysław i Przewłocki Stanisław. W maju 1968 roku chętni wstąpienia do straży pożarnej odbyli kurs szeregowców OSP co w czerwcu tegoż roku pozwoliło oficjalnie rozpocząć działalność. Pierwszym prezesem został dh  Lenik Władysław a naczelnikiem  dh  Firlej Marian.

Na pierwszą siedzibę jednostki pozyskano stary budynek szkoły podstawowej a Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przekazała jednostce  motopompę M800 Leopolia wraz z kompletem węży. W kolejnych latach zarząd czynił starania o doposażenie w odpowiednie umundurowanie jak i odnowienie  posiadanego sprzętu przeciwpożarowego. OSP jako jednostka typu M1 w początkowej fazie swej działalności do transportu sprzętu wykorzystywała zaprzęgi konne, a później pojazdy mechaniczne będące własnością druhów tutejszej jednostki. OSP w Machnówce w chwili powstania liczyła 29 członków, liczba ta już w 1969 roku wzrosła do 46 druhów.

Życie jednostki w jej pierwszym dwudziestoleciu skupione było na licznych pracach społecznych na rzecz wsi Machnówka. Już od pierwszej chwili powstania po dzień dzisiejszy tutejsi druhowie znacząco  wpływają na życie społeczne mieszkańców niosąc pomoc potrzebującym oraz prowadząc szeroko zakrojoną pracę prewencyjną. W październiku 1999 roku jednostka obchodziła trzydziestolecie swej działalności .Podczas tej uroczystości został nadany jednostce sztandar a następnie odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.

Jak wcześniej wspomniano pierwszą siedzibą OSP był drewniany budynek po dawnej szkole podstawowej, który to po kilku latach ze względu na swój stan wymagał rozbiórki dlatego na garaż pozyskano wiatę o konstrukcji stalowo-drewnianej. Garaż ten w kolejnych latach  przerabiano i powiększano dopasowując do aktualnych potrzeb. Między innymi poszerzono i podwyższono oraz zmieniono konstrukcję dachową.
W 1999 roku na potrzeby OSP z przeznaczeniem na świetlicę zagospodarowano poddasze Domu Ludowego gdzie zgromadzono liczny dorobek straży: dyplomy, puchary, sztandar jednostki i jej archiwum.

W lutym 2016 roku samochód i sprzęt ppoż. przeprowadzono do zaadoptowanych pomieszczeń po byłym sklepie przy Domu Ludowym. Historia ukazuje iż już piąte pokolenie ochotników przewija się przez struktury tutejszej jednostki uczestnicząc aktywnie w życiu lokalnej społeczności i reprezentując wieś na zewnątrz, a  przede wszystkim niosąc pomoc potrzebującym. OSP w Machnówce rozpoczynając swą działalność jako jednostka typu M1 od roku 1995 na swym wyposażeniu posiadała przyczepę pożarniczą.   
W roku 1999 z racji nabycia samochodu marki Uaz jednostkę przemianowano na typ S1. W roku 2010 posiadany samochód zastąpiono samochodem marki Żuk którego to po dwóch latach wymieniono na znacznie młodszy i bardziej typowy Żuk GLM8 (rok produkcji 1994).
Jednostka w całym swym okresie działalności uzyskuje wysokie pozycje we współzawodnictwie sportowo pożarniczym jak i dobre oceny prowadzonej działalności statutowej podczas przeprowadzanych kontroli przez przełożonych jak i funkcjonariuszy PSP.

Od roku 2011 przy OSP w Machnówce działa Jednostka Operacyjno Techniczna  JOT Kat. IV.


Obecnie OSP w Machnówce liczy 24 członków a na swym wyposażeniu posiada:
Samochód GLM8 Żuk rok produkcji 1994
Motopompa M800  
Pompa szlamowa marki Honda   
Pompa elektryczna do wody brudnej   
Agregat prądotwórczy wraz z osprzętem oświetleniowym   
Piła spalinowa do drzewa marki Stihl
Radiostacja samochodowa marki Motorola
Radiostacja przenośna marki Motorola
Drabina wysuwna drewniana 10m
Drabina wysuwna aluminiowa 5,5m
Myjka ciśnieniową marki Karcher
Umundurowanie bojowe  6kpl.
Buty bojowe 10kpl.
Umundurowani koszarowe 13kpl.
Dresy MDP 10kpl.
ponadto węże ssawne, węże tłoczne, rozdzielacze, prądownice, sprzęt burzący, łopaty, widły, tłumice, toporki, liny, sztormiaki, wodery
umundurowanie galowe 12kpl.

Jednostką kierują:

prezes  dh Firlej Zbigniew tel. 698994285  
naczelnik  dh Krzywda Bartosz tel. 667788307

Adres: 38 457 Machnówka 102

 fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl