OSP Żeglce

OSP Żeglce fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Po I wojnie światowej, przeważającą część Żeglec stanowiły drewniane domostwa kryte strzechą. Ogromną zmorą mieszkańców wsi, z uwagi na łatwopalne materiały budowlane stosowane w ówczesnym budownictwie, były pożary. W związku z tym został wydany dekret władz zwierzchnich o zapobieganiu powstawania pożarów spowodowanych brakiem kominów (w większości występowały bowiem domy z otworem dymnym w dachu).

W roku 1929 wojewoda lwowski wydał nakaz budowania kominów, a w parze z tym wydarzeniem, sołtys wsi i rada starszych postanowiła zorganizować drużynę ratowniczą z pośród młodych mężczyzn. Założycielami OSP w Żeglcach byli Antoni Bugielski, Rudolf Styś, Józef Kozioł oraz Franciszek Frużyński. Ze składek mieszkańców zakupiono bosaki, siekiery, tłumice. Gaszenie pożarów odbywało się z reguły przez rozrywanie palących się belek i zalewanie ich wodą przy pomocy wiader. System ten był jednak mało skuteczny, przez co w roku 1935 społeczność wiejska zakupiła ręczną pompę ssąco-tłoczącą na drewnianych kołach, ciągniętą przez parę koni. Do zbiornika pompy wlewano wiadrami wodę, którą czterech strażaków pompowało do węża zakończonego prądownicą. Drużyna ratownicza składała się z ośmiu osób i była zalążkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeglcach. Pierwsza remiza ulokowana była pośrodku wsi, przy głównym skrzyżowaniu dróg, znajdowała się w niej pompa oraz sprzęt ratowniczy. W latach 1933 – 1952 funkcję naczelnika pełnili kolejno: Władysław Ochała, Widyński Rudolf i Wityński Mieczysław. Stan ten przetrwał wojenną zawieruchę i czas okupacji. Zniszczenia wojenne nie pozwalały na rozwój OSP. W latach 50-tych OSP w Żeglcach otrzymała w użytkowanie pompę jednotłokową M-400, która wożona była na wozie ciągniętym przez parę koni.

W latach 60-tych dzięki staraniom ówczesnego prezesa straży Edwarda Sajdaka i naczelnika Józefa Kuruca OSP w Żeglcach otrzymało samochód pożarniczy GAZ 63, który to przekazany został przez Kopalnictwo Naftowe Sanok, a Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Krośnie wyposażyła wóz pożarniczy w motopompę M-800 oraz niezbędne wyposażenie. Po wybudowaniu nowej szkoły podstawowej w Żeglcach, budynek starej szkoły został przeznaczony na użytek wiejski, po remoncie i adaptacji drewutni powstał garaż dla samochodu pożarniczego. Z powodów zdrowotnych, w 1967 roku naczelnik OSP Józef Kuruc rezygnuje ze stanowiska, nowo wybranym został Jan Świeboda, który pełnił tę funkcję do roku 1969. W latach 1969 – 1973 funkcję naczelnika OSP pełnił Józef Wszołek, po jego rezygnacji, w listopadzie 1973 roku, naczelnikiem zostaje Marian Byczek. W latach 70-tych społeczność wsi podjęła decyzję o budowie nowej remizy. W związku z tak wielkim przedsięwzięciem organizowano imprezy, z których dochód przeznaczony był na budowę remizy OSP. Drewno potrzebne do budowy było głównie darem mieszkańców, a niezbędny na wylanie fundamentów żwir ofiarowało Kółko Rolnicze.

            W 1976 roku otrzymano plan oraz zezwolenie na budowę. Powołano komitet budowy remizy a jego prezesem został Jan Bugielski. Funkcję naczelnika pełnił wówczas Marian Byczek. Dzięki dużemu zaangażowaniu społeczności wiejskiej oraz samych strażaków w czynie społecznym wykonano 30% wartości budowy, przez co budowa mogła być ujęta w planie finansowym gminy. W przedsięwzięcie włączyło się także PZU Życie w Krośnie, którego dyrektorem był wówczas Grzegorz Wojtowicz, zobowiązało się ono pokryć 50% kosztów budowy. Straż Pożarna w Krośnie przekazała materiał w postaci blachy ocynkowanej na pokrycie dachu, a pozostałe koszty pokryła Gmina Chorkówka. Na początku roku 1987 podjęto decyzję o kasacji samochodu pożarniczego GAZ 63. 26 lipca tego samego roku oficjalnie zakończono i oddano do użytku nową remizę oraz zorganizowano Gminne Zawody Pożarnicze. W grudniu natomiast Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Krośnie przekazała do OSP w Żeglcach średni samochód pożarniczy STAR 266 GBM 3/8 wraz z wyposażeniem. Rok 1987 był więc bardzo ważnym i owocnym okresem w historii OSP w Żeglcach. W 1989 roku wybudowano także kryty basen strażacki, o podstawie prostokąta.W latach 1973 – 1992 zarząd funkcjonował w niezmienionym składzie, funkcję prezesa sprawował Jan Bugielski, natomiast naczelnikiem był Marian Byczek.W 1992 roku nastąpiła zmiana składu zarządu, funkcję prezesa objął Mieczysław Gawron, funkcję naczelnika, do 2011 roku sprawował zaś Aleksander Waliszko. Były prezes, Jan Bugielski, od 1992 do 2011 roku pełnił funkcję sekretarza.Od 1996 do 2011 roku funkcję prezesa OSP w Żeglcach pełnił Adam Mastej, lata te to postępująca rozbudowa struktur OSP, oraz modernizacja wyposażenia.

W roku 2002 konieczna okazała się wymiana zbiornika wodnego w samochodzie STAR 266, nowy zbiornik, o pojemności 3000 litrów, wykonany został z blachy chromoniklowej w zakładach Rafinerii Nafty w Jedliczu, koszty zaś pokryła Gmina Chorkówka. W 2005 roku, na wniosek zarządu OSP w Żeglcach, za poparciem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chorkówce, druh Jan Bugielski zostaje uhonorowany wpisem do Księgi Zasłużonych. W roku 2006 na potrzeby jednostki zakupiona została motopompa pływająca Honda Niagara 1, co zwiększyło możliwości udziału w działaniach gaśniczych oraz przeciwpowodziowych. W roku 2007 reaktywowano kobiecą drużynę pożarniczą licząca 12 dziewczyn, w roku tym odbyły się również w Żeglcach Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Jednak rok 2007 to również dramatyczny okres dla OSP w Żeglcach, w tragicznych okolicznościach zginął, pełniący funkcję kierowcy-konserwatora, druh Zbigniew Wilk, jest to dla jednostki OSP, oraz wszystkich druhów i druhen, bolesna i nieodżałowana strata. W roku 2008 wymieniono przednią część ogrodzenia przed budynkiem remizy co zdecydowanie poprawiło estetykę budynku.

            23 maja 2009 roku powołano przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeglcach Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT) do której trafiają druhowie o najlepszym wyszkoleniu oraz największym doświadczeniu, tylko Ci wyselekcjonowani strażacy-ratownicy mogą brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 2009 rok przyniósł również długo oczekiwaną wymianę bramy garażowej oraz wymianę okien w budynku remizy. Rok 2010 to dalsze szkolenia członków OSP, oraz doposażenia jednostki dla której zakupiono: pompę szlamową Honda WT30x oraz agregat prądotwórczy Honda EA 3000 wraz z przenośnym masztem oświetlającym. W roku tym Jednostka OSP prężnie uczestniczyła w działaniach przeciwpowodziowych na terenie gminy. Rok 2011 przyniósł zmianę składu zarządu OSP, obowiązki przejęli na siebie w większości młodzi członkowie, i tak prezesem OSP wybrany został Jan Wierdak a rolę naczelnika OSP pełni Jarosław Kasza. Rok ten to kolejne doszkalania, doposażanie Jednostki oraz praca i pomoc mieszkańcom gminy, nękanym przez panującą suszę. W roku 2012 Jednostka OSP w Żeglcach zorganizowała gminne obchody Dnia Strażaka, organizacja oraz poczynione prace spotkały się z bardzo pochlebnymi opiniami. Rok ten to także kolejne zakupy: latarki osobiste, umundurowanie, 3 radiostacje przenośne Motorola GP 340. Rok ten przyniósł także sukces Kobiecej Drużyny Pożarniczej, która bezapelacyjnie zajęła 1 miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Rok 2013 to kolejne prace nad rozwojem i doposażaniem jednostki. Do OSP Żeglce dołączają kolejne osoby, powstaje również zalążek MDP. Jednostka bierze udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zabezpiecza imprezy masowe. Ze środków własnych zakupiony zostaje kompresor oraz umundurowanie. Kobieca Drużyna Pożarnicza po raz kolejny zajmuje I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, co daje jej możliwość udziału w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, z których wracają z pucharem za zajęcie III miejsca w klasyfikacji. W listopadzie do OSP trafia także drabina pożarnicza DNW 3080/3, która wzbogaca wyposażenie oraz możliwości operacyjne jednostki. Na rok 2014 wyznaczono kolejne zadania do realizacji, w roku tym obchodzony będzie jubileusz 85 lecia Jednostki OSP w Żeglcach, połączony z nadaniem Sztandaru OSP.

            Od momentu powstania przez kolejne lata Ochotnicza Straż Pożarna w Żeglcach nabiera doświadczenia i staje się coraz bardziej profesjonalną grupą ludzi, którym nie brakuje zapału w niesieniu pomocy mieszkańcom Żeglec, oraz całej gmine Chorkówka.

Aktualnie jednostka OSP w Żeglcach dysponuje:

- Średni, terenowy, samochód ratowniczo-gaśniczy STAR 266 GBM 3/8

- motopompa M8/8 Polonia PO-5 - 2 szt.

- motopompa szlamowa Honda WT 30x - 1 szt.

- motopompa pływająca Honda Niagara 1 - 1 szt.

- Agregat prądotwórczy Honda EA 3000, wraz z przenośnym masztem oświetlającym o mocy 3x500 Wat.

- Pilarka do drewna Husqvarna H340

- Radiostacja samochodowa Motorola GM 360 - 1 szt.

- Radiostacja przenośna Motorola GP 300 - 1 szt.

- Radiostacja przenośna Motorola GP 340 - 2 szt.

- Latarki Streamlight 4AA 7LED montowane przy hełmach - 4 szt.

- Latarki kątowe WOLF TR-24 - 5 szt.

- Ładowalny szperacz MacTronic JML 8999 230V halogen - 2 szt.

- Zestaw pierwszej pomocy MediSport typ B

- Armatura wodna, podręczny sprzęt burzący i gaśniczy

- Drabina pożarnicza Makros DNW 3080/3

- Umundurowanie koszarowe

- Umundurowanie specjalne

- Hełmy strażackie, kominiarki, rękawice specjalne, buty specjalne Oficer

- Zbiornik wodny 2500 ltr. - 1 szt.

- Wyposażenie warsztatowe

Kontakt:

Ochotnicza Straż Pożarna w Żeglcach, 38-458 Chorkówka

Gmina Chorkówka

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes - Jan Wierdak
Naczelnik - Jarosław Kasza
Kontakt:605 626 685, 725 522 693

OSP Żeglce
fot. Maciej Drzyzga - Krosno112.pl