OSP Zręcin

OSP Zręcin fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Zręcinie została zawiązana w dniu 14.01.1967 roku. Pierwszymi założycielami tej organizacji byli panowie Józef Szubra i Józef Kuczer. W dniu 21 stycznia 1967 roku odbyło się Walne Zebranie tej organizacji przy udziale przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie z Panem Stanisławem Wilkiem na czele. W tym czasie organizacja liczyła 40 członków.

Zebrane materiały i dokumenty z tamtych lat nie oddają w pełni trudu i wysiłku włożonego przez ochotników ze wsi Zręcin. Celem naszym jest ukazanie i utrwalenie tych zdobyczy, które były wynikiem szlachetnej inicjatywy, a niekiedy bohaterskich czynów w niesienie bezinteresownej pomocy i ratunku w walce z pożarem.

Jednostka składa hołd tym, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczną służbę. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! W pierwszych początkach naszej działalności natrafiliśmy na duże trudności, tak finansowe jak i organizacyjne. Zarząd OSP w Zręcinie otrzymał pomieszczenie na remizę pod kabiną kinową.

W maju 1967 roku otrzymaliśmy z Komendy Straży Pożarnej w Krośnie motopompę typu M-800 wraz z wyposażeniem na wózku dwukołowym, co umożliwiło branie czynnego udziału w akcjach gaśniczych jak również w zawodach rejonowych. W dniu 4 czerwca 1967 roku na terenie naszej wsi zostały zorganizowane zawody, w których to zajęliśmy 5 miejsce co jest naszą chlubą, gdyż w tak krótkim czasie zdołaliśmy wyposażyć i wyszkolić sekcję bojową. Należy podkreślić duży wkład pracy zarządu jak i członków sekcji bojowej. Na wyróżnienie zasługują druhowie: Stanisław Adamik , Jan Szczurek, Andrzej Szczurek, Jan Adamik, Tadeusz Raś i Mieczysław Kuczer.

Jednostka została zakwalifikowana w planach sieci straży jako jednostka typu „MK” której nie przewidywało się wyposażenie w samochód. Sprzęt gaśniczy używany do akcji ratunkowej transportowany był przy pomocy wózka ręcznego. Na dalsze odległości wózek transportowano przy pomocy traktora z kółka rolniczego lub konno.

W 1971 roku jednostka nasza otrzymała z zakładu Geofizyki samochód typu GAZ – 63, który wymagał kapitalnego remontu. Po dokonaniu naprawy odmalowaniu samochód służył w akcjach gaśniczych. Co w dużym stopniu poprawiło gotowość bojową naszej jednostki. Zaopatrzenie wodne naszej jednostki to rzeka Jasiołka od północy i potok Boberka od zachodu. Od 2014 roku w podziale bojowym jednostki służy fabrycznie nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Master.

Prezes - Robert Świeboda
Wiceprezes, Naczelnik - Bartosz Waliszko
Zastępca Naczelnika - Adam Kułak
Kontakt: 661 554 073, 606 105 919

Strona internetowa:
http://zrecin.osp.pl/

Profil na Facebooku:
OSP Zręcin

OSP Zręcin

Polecamy

uroczysko

SZUKASZ PRACY

ratujemy dajemy 2018

WYDARZENIA NOWE

gorąca linia

mail info

BAZA PRAWNIKOW NOWE

SKLEP NOWE

AKCJE CHARYTATYWNE NOWE

FELIETONY NOWE

ADOPCJE NOWE

alarmowanie

Facebook

R  E  K  L  A  M  A