OSP Zręcin

OSP Zręcin fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Zręcinie została zawiązana w dniu 14.01.1967 roku. Pierwszymi założycielami tej organizacji byli panowie Józef Szubra i Józef Kuczer. W dniu 21 stycznia 1967 roku odbyło się Walne Zebranie tej organizacji przy udziale przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie z Panem Stanisławem Wilkiem na czele. W tym czasie organizacja liczyła 40 członków.

Zebrane materiały i dokumenty z tamtych lat nie oddają w pełni trudu i wysiłku włożonego przez ochotników ze wsi Zręcin. Celem naszym jest ukazanie i utrwalenie tych zdobyczy, które były wynikiem szlachetnej inicjatywy, a niekiedy bohaterskich czynów w niesienie bezinteresownej pomocy i ratunku w walce z pożarem.

Jednostka składa hołd tym, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczną służbę. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! W pierwszych początkach naszej działalności natrafiliśmy na duże trudności, tak finansowe jak i organizacyjne. Zarząd OSP w Zręcinie otrzymał pomieszczenie na remizę pod kabiną kinową.

W maju 1967 roku otrzymaliśmy z Komendy Straży Pożarnej w Krośnie motopompę typu M-800 wraz z wyposażeniem na wózku dwukołowym, co umożliwiło branie czynnego udziału w akcjach gaśniczych jak również w zawodach rejonowych. W dniu 4 czerwca 1967 roku na terenie naszej wsi zostały zorganizowane zawody, w których to zajęliśmy 5 miejsce co jest naszą chlubą, gdyż w tak krótkim czasie zdołaliśmy wyposażyć i wyszkolić sekcję bojową. Należy podkreślić duży wkład pracy zarządu jak i członków sekcji bojowej. Na wyróżnienie zasługują druhowie: Stanisław Adamik , Jan Szczurek, Andrzej Szczurek, Jan Adamik, Tadeusz Raś i Mieczysław Kuczer.

Jednostka została zakwalifikowana w planach sieci straży jako jednostka typu „MK” której nie przewidywało się wyposażenie w samochód. Sprzęt gaśniczy używany do akcji ratunkowej transportowany był przy pomocy wózka ręcznego. Na dalsze odległości wózek transportowano przy pomocy traktora z kółka rolniczego lub konno.

W 1971 roku jednostka nasza otrzymała z zakładu Geofizyki samochód typu GAZ – 63, który wymagał kapitalnego remontu. Po dokonaniu naprawy odmalowaniu samochód służył w akcjach gaśniczych. Co w dużym stopniu poprawiło gotowość bojową naszej jednostki. Zaopatrzenie wodne naszej jednostki to rzeka Jasiołka od północy i potok Boberka od zachodu. Od 2014 roku w podziale bojowym jednostki służy fabrycznie nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Master.

Prezes - Robert Świeboda
Wiceprezes, Naczelnik - Bartosz Waliszko
Zastępca Naczelnika - Adam Kułak
Kontakt: 661 554 073, 606 105 919

Strona internetowa:
http://zrecin.osp.pl/

Profil na Facebooku:
OSP Zręcin

OSP Zręcin