OSP Jaśliska

OSP Jaśliska fot. Maciej Drzyzga - Krosno112.pl

Rys historyczny OSP Jaśliska

Krótki rys historyczny OSP Jaśliska powołanej w 1890 r. do czuwania nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym - należy zacząć cytatem z kroniki parafialnej Jaślisk zapisanej przez ks. Karola Grabaczewskiego, ówczesnego proboszcza. Zapis w kronice brzmiał następująco:

„W 1885 roku straszna klęska pożaru nawiedziła Jaśliska. A mianowicie dnia 18 października w dzień św. Łukasza w niedzielę … po podniesieniu stał się wielki rozruch między ludem tłumnie na nabożeństwo w kościele zgromadzonym. Okrzyk: gore !!! - przeraził wszystkich. Tłumy wypychały się gwałtem z kościoła, ale nikt przy tym ścisku nie poniósł uszczerbku na ciele, gorał dom żydowski tuż w pobliżu kościoła położony, silny wiatr niósł snopy palącej się słomy na dach dzwonnicy, według ludzkiego rozumienia nie było dla kościoła ratunku. Lud z kościoła wyrojony płakał i na kolanach błagał Boga o uratowanie Bożego domu; ja dokończywszy Mszę św. pochwyciłem Najświętszy Sakrament w monstrancji i w panice wybiegłem z kościoła, a obaczywszy co się dzieje, przeżegnałem ogień i wiatr monstrancją i (…) stał się cud w oczach całego ludu. Wiatr nagle zmienił kierunek i kościół ocalał. Tego dnia zgorzały 4 domy. Ale za to 20 października we wtorek w samo południe zgorzała cała północno – zachodnia połać miasteczka i cała ulica Daliowska. Pożar wszczął się i tym razem w domu żydowskim. Szkoda była wielka i nędza pogorzelców wielka, zgorzały do szczętu plony już z roli zebrane i w domach nagromadzone”.

Opisane powyżej dwa pożary w odstępie 2 dniowym oraz wiele innych, licznych pożarów trawiących gęstą drewnianą zabudowę miasteczka były niewątpliwie powodem do powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach we wspomnianym 1890 roku.

W dokumencie archiwalnym „Schematyzm galicyjski” z lat 1861, 1880 znajdujemy informację, iż „Ochotnicza Straż Ogniowa w Jaśliskach” – jak pierwotnie nazywano OSP, powstała po 1882 r.
Z pracy magisterskiej Pana Zdzisława Orlika z 1979 pt. „Dzieje Jaślisk” możemy się dowiedzieć, iż do czuwania nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w 1890 r. została powołana już pod obecną nazwą, Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach. Pierwszym jej komendantem został Kazimierz Zielonka. Początkowo należało do niej kilku strażaków. W miarę upływu czasu ich liczba powiększała się. Początkowo też wyposażenie OSP było bardzo skromne - dysponowano ręczną sikawką i kilkoma mundurami. Ze względu na ciasną zabudowę miasteczka, OSP zobowiązana była do okresowych przeglądów przewodów kominowych, obejść gospodarskich, czuwania nad ogólnym porządkiem, zabezpiecza­jącym przed zagrożeniami, żywiołami ognia i wody. Ponadto członkowie OSP włączyli się w szerszą działalność społeczną poprzez organizowanie imprez, zabaw, włączanie się do obchodów świąt państwowych i kościelnych. Od 1906 roku do tradycji należało pełnienie straży w kościele parafialnym przy grobie Chrystusa podczas Świąt Wielkanoc­nych. W okresie miedzywojennym, dzięki dotacjom państwowym oraz dochodom z organizowanych imprez, stan wyposażenia OSP stale się powiększał. Zakupiono kaski, mundury, toporki, nadal jednak dysponowano jedna ręczna sikawką ciągniętą przez zaprzęg konny. O patriotycznych postawach członków OSP w Jaśliskach świadczy m.in. fakt, że w dniu 11 listopada 1938 roku wzięli udział w obchodach związanych z rocznicą XX – lecia odzyskania niepodległości państwa polskiego w Sanoku. W czasie II wojny światowej członkowie OSP zobowiązani byli przez okupanta do pełnienia całodobowych dyżurów przeciw­pożarowych. W zamian za obowiązkowe dyżury, pełniący je druhowie byli zwolnieni od przymusowej pracy w niemieckiej firmie "Olbricht". W tym okresie strażakom nie wolno było nosić mundurów poza służbą.

Do 1948 roku siedzibą straży był wówczas budynek Kółka Rolni­czego przy rynku, (obecne miejsce piekarni, apteki). Po 1948 r. OSP miała siedzibę w budynku położonym obok obecnego Ośrodka Zdrowia w Jaśliskach. Po wyzwoleniu i po wybudowaniu Domu Ludowego z pomieszcze­niem na remizę, OSP otrzymała nowe lokum w około 1990 roku.

22 czerwca 1992 Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach, uroczyście obchodziła 100-lecie swego istnienia. Z tej okazji OSP w Jaśliskach otrzymała sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Jan Baran – ówczesny proboszcz Parafii Jaśliska.

W 1948 roku przydzielono naszej jednostce motopompę, a rok później samochód bojowy. W późniejszych latach użytkowano kolejne samochody, po wyeksploatowaniu poprzednich. Bywały lata w których nie posiadano samochodu, a motopompę wożono wozem konnym.

W ostatnich latach, a w szczególności po utworzeniu Gminy Jaśliska z dniem 1 stycznia 2010 r. nastąpiło ożywienie w sferze wyposażenia naszej jednostki OSP. Staraniem druhów OSP Jaśliska oraz władz gminnych Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP rozkazem nr 100/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. przekazał nieodpłatnie na rzecz OSP w Jaśliskach samochód specjalny Star 266 z 1985 r., a następnie w lipcu 2012 r. motopompę PO5. Wobec powyższego OSP Jaśliska posiada już dwa samochody ratowniczo – gaśnicze w tym wspomniany wcześniej Star 266 oraz Żuk A156B z 1989 r., a także dwie motopompy PO5 jedną PO3 oraz motopompę szlamową.

W lipcu 2012 r. doposażono OSP w Jaśliskach przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Jaśliska, w węże strażackie, rozdzielacz kulowy, prądownice, urządzenie wielofunkcyjne, tłumice oraz pilarkę spalinową STIHL.

W swej ponad 120 -letniej działalności OSP Jaśliska miała kilku komendantów. W książce pt. Jaśliska 1366-1996 autor Benedykt Gajewski wymienia niektórych komendantów OSP Jaśliska, a mianowicie: Kazimierz Zielonka, Puchalik Józef, Zielonka Wojciech, Teofil Nowotarski, Murdzyk Zbigniew, Bogacz Franciszek, Krężel Wilhelm, Koperstyński Stanisław, Lorenc Jan a od 1992 roku komendantem jest Murdzyk Jan (w obecnych strukturach OSP Jaśliska pełniący funkcję komendanta nosi miano Naczelnika).

Prezesami OSP Jaśliska m.in. byli Bukowczyk Paweł, Pielech Paweł, Jan Farbaniec i Wiesław Koperstyński, a od 2012 roku Prezesem jest Piotr Urban.

Podobnie jak w początkowych latach istnienia tak i obecnie strażacy cieszą się szacunkiem w społeczeństwie. Uznanie to wynika m.in. z faktu, iż bezinteresownie śpieszą z pomocą w różnych trudnych sytuacjach, nie tylko pożarach ale innych klęskach żywiołowych. Obecnie OSP Jaśliska liczy 32 czynnych członków, 21 członków honorowych oraz 10 wspierających.

Autor: Piotr Urban oraz Leszek Gęborys.

fot. Maciej Drzyzga - Krosno112.pl

BRUNCH 25 03

mechanik 2018

LAKAR right

BANER

WYDARZENIA NOWE

gorąca linia

mail info

BAZA PRAWNIKOW NOWE

pomoc grzeskowi

NOCNA JAZDA DLA OLUSIA

fotoduda

SKLEP NOWE

AKCJE CHARYTATYWNE NOWE

FELIETONY NOWE

ADOPCJE NOWE

alarmowanie

Facebook

R  E  K  L  A  M  A
 

POLECAMY

Plakat Targi pracy 2018 PWSZ OHP

wiktoria 1

Wasze komentarze