OSP Barwinek

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwinku została założona w 1960 roku. W maju 1995 roku jednostka otrzymała swój pierwszy wóz bojowy, jakim był Żuk. Także w tym roku do użytku została oddana nowo wybudowana nam remiza, która służy do dnia dzisiejszego.

W 2011 roku nasi strażacy doczekali się nowego samochodu. Był nim UAZ przekazany nam z jednostki OSP Dukla.
Dynamiczny rozwój OSP zaczął się w 2014r. gdzie po staraniach zarządu zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 STAR 244. W tym także roku gruntowny remont przeszła nasza remiza oraz przyległy do niej Dom Ludowy. Remiza została ocieplona oraz otynkowana.
Jednostka bardzo często współpracuje z Nadleśnictwem. Przed remizą OSP stoi pierwszy w Polsce pomnik poświęcony formacji Straży Granicznej.

Jednostka znajduje się bezpośrednio przy drodze krajowej numer 19 w pobliżu Polsko - Słowackiego przejścia granicznego w Barwinku.
Strażacy, co roku pełnią honorową wartę przy grobie Pańskim w lokalnym kościele. Współpracujemy także z lokalnym Kołem Gospodyń Wiejskich. Młody Zarząd OSP dzielnie i wytrwale działa w kooperatywie z starszymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Na chwilę obecną jednostka posiada 15 przeszkolonych druhów, którzy mogą brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Barwinek zimowo

OSP Barwinek