OSP KSRG Rogi

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach założona została w 1904r. Celem założenia jednostki było zwalczanie częstych pożarów występujących w owych czasach. Wydarzenia jakie miały miejsce w historii naszego kraju sprawiły iż działalność naszej jednostki była niestabilna spowodowana m.in. wojnami jakie nawiedziły nasz kraj. Sytuacja zaczęła poprawiać się wraz z upływem lat począwszy od wybudowania nowej strażnicy która została oddana do użytku w 1963 roku, i która po nieustających modernizacjach służy strażakom po dzisiejszy dzień. Podobna sytuacja miała miejsce również ze sprzętem strażackim począwszy od środków transportu po sprzęt gaśniczy a później także ratowniczy. Dużym przełomem był moment wstąpienia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego miało to miejsce 10 kwietnia 1997 roku. Od tamtego czasu dzięki środkom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jak i Urzędu Gminy trwa nieustanne doposażanie jednostki w coraz to bardziej nowoczesny i specjalistyczny sprzęt.
 
Stan osobowy jednostki na dzień dzisiejszy stanowi: 45 członków czynnych w tym 27 powołanych do JOT kategorii III, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych, 9 członków honorowych, 4 członków wspierających.
 
Jednostka OSP w Rogach bierze czynny udział we wszelakich zdarzeniach które mają miejsce na terenie naszego powiatu jak i poza nim m.in. akcje powodziowe w Jaśle w Dębicy, Gorzycach. W ostatnich latach napotkały nas 3 duże pożary sortowni odpadów komunalnych znajdujących się na terenie naszej miejscowości. Jesteśmy dysponowani także do różnych pożarów m.in. zabudowań mieszkalnych jak i gospodarczych, pożarów traw na nieużytkach rolnych na terenie całej gminy jak i również poza nią. Coraz częstszym odsetkiem wszystkich rocznych zdarzeń jakie mają miejsce w naszej jednostce są lokalne podtopienia lub zalania gospodarstw domowych, szczególnie w okresie letnim związanymi ze zmianą klimatyczną jaka następuje. A także usuwanie powalonych drzew oraz pomoc w likwidacji skutków wypadków drogowych.
Od kilku lat współpracujemy z jednostką DHZ Osikov ze Słowacji.

Wyposażenie:

- GBARt 2,5/25 MAN TGM 13.290- zakupiony w 2010 r. ze środków UE i Urzędu Gminy Miejsce Piastowe średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4x4, ze zbiornikiem na wodę 2500L oraz na środek pianotwórczy 250L i z modułem ratownictwa technicznego. Posiada na swoim wyposażeniu m.in 6 aparatów ochrony dróg oddechowych, czujniki bezruchu, sprzęt ratownictwa drogowego Weber, Torbę OSP R1 z szynami kramera, tlenoterapią i deską ortopedyczną, pompę szlamową subaru, pompę pływającą, piły spalinowe do drewna i do betonu i stali, agregat prądotwórczy, wentylator oddymiający i wiele innego sprzętu potrzebnego m.in podczas pożarów i usuwania skutków wypadków drogowych

- GBM 4,5/12 Star 266- typowo gaśniczy terenowy samochód z napędem 6x6. Wyposażony w zbiornik wody 4500L oraz wyposażony w podstawowy sprzęt potrzebny przy pożarach. Posiada również wciągarkę, rolkę i komplet lin, szekli i innego sprzętu potrzebnego do holowania i innych działań związanych z ratownictwem technicznym. Jego przydatność jest nieoceniona zwłaszcza w grząskim terenie. Często wykorzystywany podczas pożarów traw do wyciągania innych samochodów gaśniczych, które nie radzą sobie z błotem :)

- Ford Transit- nie jest w podziale bojowym, ale bardzo często wykorzystywany jako pojazd kwatermistrzowski podczas szkoleń zawodów i innych uroczystości kościelnych i sportowych

Inny sprzęt:

- Motopompa PO5
- motopompa pływająca 2szt
- motopompa szlamowa 3szt
- elektryczna pompa zanurzeniowa
- sorbent
- dyspergent sintan
- zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia
- zestaw do stabilizacji pojazdu
- drabina D10W
- drabina nasadkowa 4szt
- środek pianotwórczy
- zestaw najaśnic do oświetlania miejsca zdarzenia
- radia samochodowe i nasobne
- system selektywnego alarmowania DSP-50 oraz terminal smsów

OSP Rogi
fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl