OSP KSRG Miejsce Piastowe

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Największą klęską występującą na Podkarpaciu obok epidemii zaraz, gradobicia i powodzi, były pożary niszczące cały dobytek ludzi.

24 sierpnia 1892 roku, a było to na św. Bartłomieja, wybuchł pożar w Miejscu Piastowym, w chałupie pod strzechą w dzielnicy Jaćmierz, który strawił doszczętnie 57 budynków wraz ze zbiorami pożniwnymi i wszelkim dobytkiem. W tym czasie wójtem wsi był Leopold Turek, który wspólnie z proboszczem ks. Bronisławem Markiewiczem załatwił u władz austriackich i okolicznych księży pomoc materialną i finansową. Na wniosek Jana Węgrzyna zwanego "starym wójtem", powołano także pierwszą straż ogniową do której należało pięciu mężczyzn, którzy ukończyli służbę wojskową. Pierwszym komendantem został Kosma Rajs.

Z kasy gminy zostały zakupione: bosaki, wiadra i sikawki. Sprzęt ten każdy strażak miał w domu. Zorganizowane Ochotnicze Straże Pożarne powstawały przy rozwijających się na przełomie XVIII/XIX wieku kółkach rolniczych. Toteż straż ogniowa w 1911 roku została przekształcona na OSP. Niewątpliwie wpływ na to miał ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym Józef Trześniowski, którego wybrano na prezesa zarządu, a funkcję naczelnika powierzono Władysławowi Janikowi.

W roku 1912 zakupiono dwukołową pompę sikawkową ze zbiornikiem wodnym o pojemności 500l napędzaną ręcznie. Przechowywano ją w prowizorycznej szopie przybudowanej do budynku zwanym "organistówką".

Okres I Wojny Światowej nie sprzyjał działalności OSP, ale zaraz po odzyskaniu niepodległości z inicjatywy Alfonsa Węgrzyna utworzono tzw. Korpus Ochotniczej Straży Pożarnej, którego prezesem został inicjator, a naczelnikiem Dominik Rajs.

Straż była umundurowana. W roku 1928 nabyto sikawkę typu "Triumf" czyli pompę ssąco-tłoczącą napędzaną siłą mięśni strażaków. Sikawki te w niektórych jednostkach OSP stanowiły podstawowy sprzęt gaśniczy jeszcze po II Wojnie Światowej.

W latach 30-tych XX wieku funkcję prezesa OSP pełnił Tytus Andrzej Trzecieski - dziedzic Miejsca Piastowego. W tym czasie zbudowano basen na wodę remizę strażacką (1936), w której było dość miejsca na sprzęt, a na piętrze zrobiono świetlicę. Sala była ozdobiona motywami ludowymi wykonanymi przez artystę malarza Józefa Węgrzyna. Zakupiono także motopompę "Sigmunt".

Istniał także oddział żeński Samarytanek, którego pierwszą komendantką była Aniela Węgrzyn (Lisowa), a w szkoleniu członkiń pomagała jej pan Anna Trzecieski.

W czasie okupacji Niemcy zakazali działalności wszelkim organizacjom społeczno - politycznym.

Lata powojenne charakteryzował się szczególnie ożywionym rozwojem OSP w Miejscu Piastowym. Odgrywała ona i nadal odgrywa szczególną rolę na wsi. Ma wpływ na wiele problemów gospodarczych, społecznych i kulturalno - oświatowych.

Od roku 1958 strażacy miejsteccy do pożarów nie jeździli już zaprzęgiem konnym, lecz samochodem marki opel "BLITZ", który służył do roku 1966, Następnie używano samochodów pożarniczych: BEDFORD (do 1972), Star-26 GBAM (do 1979).

W roku 1975 do użytku oddano, całkowicie przebudowaną murowaną remizę strażacką, a pozyskano dwukołową przyczepkę ze zwijadłem węży tłocznych oraz motopompę POLONIA M-800 PO5 sprzęt strażacki powiększył się o lekki samochód gaśniczy GLM-8 na podwoziu Żuka. Od 1979r. nasza jednostka dysponowała samochodem gaśniczym marki Star 244 aż do 2012r. oraz samochodem ratowniczo-gaśniczym marki Lublin II zakupionym w 1997r. który zastąpił wysłużonego Żuka.

W celu prawidłowego przechowywania użytkowania sprzętu strażackiego oraz prowadzenia działalności kulturalnej w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku dobudowano czwarty garaż, a nad nim pomieszczenie biurowe.

W początkowych latach XXI wieku przeprowadzony kapitalny remont łącznie z wymianą więźby dachowej. Tak dobre wyposażenie straży miejsteckiej należy zawdzięczać wszystkim strażakom na czele z jej prezesem pełniącym funkcje od roku 1981 Kazimierzem Węgrzynem.

OSP w Miejscu Piastowym jest jedną z najczęściej dysponowanych jednostek na naszym terenie do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Statystycznie wyjeżdża do ok. 50/60 akcji rocznie. Najważniejszymi były: usuwanie skutków powodzi: Miejsce Piastowe (1980), Gorzyce (1997), Ropczyce (2009) Tarnobrzeg (2010). Gaszenie pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej (1992), pożar budynku "Krakowiak" Iwonicz-Zdrój (2004), pożar hali "Eurodom" Miejsce Piastowe (2007), pożar hali utylizacji odpadów Rogi (2008), pożar hali produkcyjnej Miejsce Piastowe (2011).

Aby być dobrze przygotowanym do działań ratowniczo-gaśniczych, strażacy z naszej jednostki przechodzą specjalistyczne szkolenia, manewry, a jednostka nasza jest poddawana inspekcjom przez KM PSP Krosno i KW PSP Rzeszów, z wynikiem dobrym.

Wielkie zaangażowanie i ambicje strażaków miejsteckich doceniły władze PSP i w dniu 3.04.1995r. włączyły OSP Miejsce Piastowe do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Drużyny nasze biorą udział w rywalizacji sportowo-szkoleniowej organizowanych przez gminę, powiat i województwo.

Przy OSP w Miejscu Piastowym działa od 1895r. orkiestra dęta, która wspólnie ze strażakami bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych, środowiskowych, państwowych.

Do tradycji naszych strażaków należy pełnienie warty przy Grobie Pańskim, procesji wielkanocnej, obchodach świętego Floriana, Bożego Ciała, Wszystkich Świętych, Święta Niepodległości, Pasterce.

Druhowie z OSP pomocni są również przy pracach społecznych, zbiórkach pieniędzy na powodzian i pogorzelców. Do tradycji należy też coroczne rozprowadzenie kalendarzy strażackich, śniadanie wielkanocne, organizacja sobótek wiejskich i innych uroczystości. Orkiestra wraz ze strażakami brała udział w mszach świętych celebrowanych przez Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie (1991) i Krośnie (1997)

Rok 1995 był dla naszej jednostki rokiem jubileuszowym. W roku tym obchodziliśmy 103-lecie OSP i 100-lecie orkiestry strażackiej. Obchody odbyły się 16 lipca tego roku podczas których jednostka została odznaczona Złotym Znakiem OSP RP, a orkiestra srebrnym medalem, Za zasługi dla pożarnictwa.

W roku 2005 strażacy z pocztem sztandarowym i orkiestrą dętą wzięli udział w beatyfikacji ks. Bronisława Markiewicza na placu Marszałka Józefa Piłsudzkiego. W roku 2008 wieś Miejsce Piastowe obchodziła 650 lat istnienia, w przygotowaniach i uroczystościach jubileuszowych wiele wkładu włożyli druhowie z naszej jednostki.

Obecnie jednostka OSP Miejsce Piastowe dysponuje dwoma samochodami pożarniczymi, a są to : lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Lublin II oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Atego 1429 zakupiony w 2012r.

OSP Miejsce Piastowe
fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Galeria

BRUNCH 25 03

mechanik 2018

LAKAR right

BANER

WYDARZENIA NOWE

gorąca linia

mail info

BAZA PRAWNIKOW NOWE

pomoc grzeskowi

NOCNA JAZDA DLA OLUSIA

fotoduda

SKLEP NOWE

AKCJE CHARYTATYWNE NOWE

FELIETONY NOWE

ADOPCJE NOWE

alarmowanie

Facebook

R  E  K  L  A  M  A
 

POLECAMY

Plakat Targi pracy 2018 PWSZ OHP

wiktoria 1

Wasze komentarze