OSP KSRG Miejsce Piastowe

fot. Katarzyna Kozioł - Krosno112.pl fot. Katarzyna Kozioł - Krosno112.pl

Największą klęską występującą na Podkarpaciu obok epidemii zaraz, gradobicia i powodzi, były pożary niszczące cały dobytek ludzi.

24 sierpnia 1892 roku, a było to na św. Bartłomieja, wybuchł pożar w Miejscu Piastowym, w chałupie pod strzechą w dzielnicy Jaćmierz, który strawił doszczętnie 57 budynków wraz ze zbiorami pożniwnymi i wszelkim dobytkiem. W tym czasie wójtem wsi był Leopold Turek, który wspólnie z proboszczem ks. Bronisławem Markiewiczem załatwił u władz austriackich i okolicznych księży pomoc materialną i finansową. Na wniosek Jana Węgrzyna zwanego "starym wójtem", powołano także pierwszą straż ogniową do której należało pięciu mężczyzn, którzy ukończyli służbę wojskową. Pierwszym komendantem został Kosma Rajs.

Z kasy gminy zostały zakupione: bosaki, wiadra i sikawki. Sprzęt ten każdy strażak miał w domu. Zorganizowane Ochotnicze Straże Pożarne powstawały przy rozwijających się na przełomie XVIII/XIX wieku kółkach rolniczych. Toteż straż ogniowa w 1911 roku została przekształcona na OSP. Niewątpliwie wpływ na to miał ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym Józef Trześniowski, którego wybrano na prezesa zarządu, a funkcję naczelnika powierzono Władysławowi Janikowi.

W roku 1912 zakupiono dwukołową pompę sikawkową ze zbiornikiem wodnym o pojemności 500l napędzaną ręcznie. Przechowywano ją w prowizorycznej szopie przybudowanej do budynku zwanym "organistówką".

Okres I Wojny Światowej nie sprzyjał działalności OSP, ale zaraz po odzyskaniu niepodległości z inicjatywy Alfonsa Węgrzyna utworzono tzw. Korpus Ochotniczej Straży Pożarnej, którego prezesem został inicjator, a naczelnikiem Dominik Rajs.

Straż była umundurowana. W roku 1928 nabyto sikawkę typu "Triumf" czyli pompę ssąco-tłoczącą napędzaną siłą mięśni strażaków. Sikawki te w niektórych jednostkach OSP stanowiły podstawowy sprzęt gaśniczy jeszcze po II Wojnie Światowej.

W latach 30-tych XX wieku funkcję prezesa OSP pełnił Tytus Andrzej Trzecieski - dziedzic Miejsca Piastowego. W tym czasie zbudowano basen na wodę remizę strażacką (1936), w której było dość miejsca na sprzęt, a na piętrze zrobiono świetlicę. Sala była ozdobiona motywami ludowymi wykonanymi przez artystę malarza Józefa Węgrzyna. Zakupiono także motopompę "Sigmunt".

Istniał także oddział żeński Samarytanek, którego pierwszą komendantką była Aniela Węgrzyn (Lisowa), a w szkoleniu członkiń pomagała jej pan Anna Trzecieski.

W czasie okupacji Niemcy zakazali działalności wszelkim organizacjom społeczno - politycznym.

Lata powojenne charakteryzował się szczególnie ożywionym rozwojem OSP w Miejscu Piastowym. Odgrywała ona i nadal odgrywa szczególną rolę na wsi. Ma wpływ na wiele problemów gospodarczych, społecznych i kulturalno - oświatowych.

Od roku 1958 strażacy miejsteccy do pożarów nie jeździli już zaprzęgiem konnym, lecz samochodem marki opel "BLITZ", który służył do roku 1966, Następnie używano samochodów pożarniczych: BEDFORD (do 1972), Star-26 GBAM (do 1979).

W roku 1975 do użytku oddano, całkowicie przebudowaną murowaną remizę strażacką, a pozyskano dwukołową przyczepkę ze zwijadłem węży tłocznych oraz motopompę POLONIA M-800 PO5 sprzęt strażacki powiększył się o lekki samochód gaśniczy GLM-8 na podwoziu Żuka. Od 1979r. nasza jednostka dysponowała samochodem gaśniczym marki Star 244 aż do 2012r. oraz samochodem ratowniczo-gaśniczym marki Lublin II zakupionym w 1997r. który zastąpił wysłużonego Żuka.

W celu prawidłowego przechowywania użytkowania sprzętu strażackiego oraz prowadzenia działalności kulturalnej w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku dobudowano czwarty garaż, a nad nim pomieszczenie biurowe.

W początkowych latach XXI wieku przeprowadzony kapitalny remont łącznie z wymianą więźby dachowej. Tak dobre wyposażenie straży miejsteckiej należy zawdzięczać wszystkim strażakom na czele z jej prezesem pełniącym funkcje od roku 1981 Kazimierzem Węgrzynem.

OSP w Miejscu Piastowym jest jedną z najczęściej dysponowanych jednostek na naszym terenie do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Statystycznie wyjeżdża do ok. 50/60 akcji rocznie. Najważniejszymi były: usuwanie skutków powodzi: Miejsce Piastowe (1980), Gorzyce (1997), Ropczyce (2009) Tarnobrzeg (2010). Gaszenie pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej (1992), pożar budynku "Krakowiak" Iwonicz-Zdrój (2004), pożar hali "Eurodom" Miejsce Piastowe (2007), pożar hali utylizacji odpadów Rogi (2008), pożar hali produkcyjnej Miejsce Piastowe (2011).

Aby być dobrze przygotowanym do działań ratowniczo-gaśniczych, strażacy z naszej jednostki przechodzą specjalistyczne szkolenia, manewry, a jednostka nasza jest poddawana inspekcjom przez KM PSP Krosno i KW PSP Rzeszów, z wynikiem dobrym.

Wielkie zaangażowanie i ambicje strażaków miejsteckich doceniły władze PSP i w dniu 3.04.1995r. włączyły OSP Miejsce Piastowe do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Drużyny nasze biorą udział w rywalizacji sportowo-szkoleniowej organizowanych przez gminę, powiat i województwo.

Przy OSP w Miejscu Piastowym działa od 1895r. orkiestra dęta, która wspólnie ze strażakami bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych, środowiskowych, państwowych.

Do tradycji naszych strażaków należy pełnienie warty przy Grobie Pańskim, procesji wielkanocnej, obchodach świętego Floriana, Bożego Ciała, Wszystkich Świętych, Święta Niepodległości, Pasterce.

Druhowie z OSP pomocni są również przy pracach społecznych, zbiórkach pieniędzy na powodzian i pogorzelców. Do tradycji należy też coroczne rozprowadzenie kalendarzy strażackich, śniadanie wielkanocne, organizacja sobótek wiejskich i innych uroczystości. Orkiestra wraz ze strażakami brała udział w mszach świętych celebrowanych przez Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie (1991) i Krośnie (1997)

Rok 1995 był dla naszej jednostki rokiem jubileuszowym. W roku tym obchodziliśmy 103-lecie OSP i 100-lecie orkiestry strażackiej. Obchody odbyły się 16 lipca tego roku podczas których jednostka została odznaczona Złotym Znakiem OSP RP, a orkiestra srebrnym medalem, Za zasługi dla pożarnictwa.

W roku 2005 strażacy z pocztem sztandarowym i orkiestrą dętą wzięli udział w beatyfikacji ks. Bronisława Markiewicza na placu Marszałka Józefa Piłsudzkiego. W roku 2008 wieś Miejsce Piastowe obchodziła 650 lat istnienia, w przygotowaniach i uroczystościach jubileuszowych wiele wkładu włożyli druhowie z naszej jednostki.

Obecnie jednostka OSP Miejsce Piastowe dysponuje dwoma samochodami pożarniczymi, a są to : lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Lublin II oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo zakupiony w 2018r.

OSP Miejsce Piastowe
fot. Adam Hejnar, Katarzyna Kozioł - Krosno112.pl