OSP KSRG Iskrzynia

fot. Krosno112 fot. Krosno112

Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyni została założona w 1912 roku z inicjatywy gimnazjalisty Franciszka Winnickiego – późniejszego księdza kanonika, wychowawcę i opiekuna młodzieży w Seminarium Duchownym (Bursie) przy Kurii Biskupiej w Przemyślu oraz Pawła Kielara, Stanisława Węgrzynka, Jana Prugara, Tomasza Prugara, Jana Lorensa, Gerarda Lorensa, Kielara Błażeja, Liputa Jana i Liputa Bolesława.

Przez szereg lat jednostka często zmieniała swoją siedzibę aż do roku 1994, kiedy zakończono budowę wielofunkcyjnego Domu Ludowego i dokonano jego otwarcia połączonego z nadaniem, poświęceniem i odznaczeniem sztandaru Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

 

W roku 1997 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2007 roku uchwałą zarządu została utworzona Jednostka Operacyjno -Techniczna w skład której wchodzi 39 druhów.

W chwili obecnej jednostka dysponuje dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Średni Star 266 i lekki Ford Transit. Wyniki Inspekcji gotowości operacyjno–technicznych, potwierdzają dobre przygotowanie pod względem merytorycznym i kadrowym oraz wysoką mobilność i zdyscyplinowanie członków jednostki.

Obecnie w skład osobowy OSP Iskrzynia wchodzi:
86 członków zwyczajnych,
13 honorowych,
2 wspierających,
2 MDP chłopcy i dziewczęta, po 10 członków każda.
Od 2000 roku przy OSP działa orkiestra dęta licząca 25 członków.

Strona internetowa: http://www.ospiskrzynia.cba.pl/

OSP Iskrzynia / red.
fot. Krosno112.pl