OSP Długie

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Długim to organizacja, która ma bogatą historię i tradycję. Jej początki sięgają pierwszej połowy XX wieku. Została założona w kwietniu 1948 roku. Datę tę ustalono w 1998 roku na podstawie ustnych przekazów żyjących wówczas najstarszych członków Jednostki.

Pierwsze lata działalności były bardzo trudne i mało doskonałe. Brakowało sprzętu do gaszenia pożarów i pieniędzy na rozwój organizacji. Z tamtego okresu nie zachowały się żadne dokumenty, które przybliżyłyby nam działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem na początku swojego istnienia, ale jak wynika z informacji uzyskanych od żyjących do dnia dzisiejszego strażaków-założycieli, OSP działa w naszej miejscowości bardzo prężnie. Ludzie zrzeszeni w tej organizacji byli bardzo dobrze zorganizowani i z wielkim entuzjazmem oraz oddaniem uczestniczyli we wszystkich akcjach prowadzonych przez OSP.

Pierwszą siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem była piwnica pod Domem Ludowym. Na budynku tym zainstalowany był specjalny gong służący do alarmowania o niebezpieczeństwie. Pełnił on funkcje dzisiejszej syreny alarmowej. Do pożarów strażacy wyjeżdżali konnym wozem zgodnie z wcześniej ustalonymi dyżurami. Na początku pożary gaszone były wiadrami z wodą. Po około roku działalności OSP w Długiem otrzymała od Zawodowej Straży Pożarnej w Krośnie ręczną sikawkę zwaną potocznie "kiwajką". Stanowiła bardzo dużą pomoc dla strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów i czyniła ich pracę bardziej efektywną.

W latach pięćdziesiątych Straż Pożarna w Krośnie przekazała motopompę PO3, natomiast w latach osiemdziesiątych motopompę PO5. Dużym problemem był brak odpowiedniego obiektu do przechowywania sprzętu oraz do organizowania zbiórek strażaków. Dlatego też w dniu 2 marca 1997 r. zapadła decyzja o rozpoczęciu budowy remizy strażackiej. Zdecydowano, że będzie to budynek duży, taki aby pomieścił wóz strażacki, którego jednostka wówczas nie posiadała, ale już do niego aspirowała. Remiza powstała przy duży zaangażowaniu strażaków. Nie szczędziliśmy wysiłku i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyliśmy w wykonywaniu wszystkich prac związanych z jej budową. W całości wybudowana została w czynie społecznym. Łącznie przepracowano 129 dni roboczych, co daje 6000 roboczogodzin. Wartość wykonanych robót wyniosła 40 tyś. złotych. Podczas otwarcia Remizy, które nastąpiło w dniu 1 września 2002 roku, jednostka otrzymała lekki samochód pożarniczy ŻUK GLM8 przekazany od jednostki z Męcinki.

W kolejnych latach do naszej jednostki trafia nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, łączności radiowej i pozostałego wyposażenia niezbędnego do skutecznego realizowania nałożonych na jednostkę zadań. Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem organizowała VIII Zjazd Gminny OSP który odbył się w 2001 roku, a 5 lat później II Zjazd Powiatowy Związku OSP.

Od 2005 roku współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedliczu realizujący Program Pomocy Żywnościowej Najbardziej Potrzebującym "PEAD".

21 października 2012 roku zapisał się na stałe w kartach jednostki. Na wyposażenie trafił nowoczesny lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit. Dostawca pojazdu, jest firma "FRANK-CARS" z Częstochowy. Samochód na swym wyposażeniu posiada agregat wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 300 litrów.

Na chwilę obecną nasza jednostka liczy 80 druhów.

Wyposażenie jednostki:
- samochód ratowniczo-gaśniczy Ford GLBAwM 0,3/0,4+1,2
- pompa  szlamowa Honda WTX30
- motopompa Polonia PO-5
- pilarka do drewna Stihl MSZ51
- agregat prądotwórczy Honda
- agregat wysokociśnieniowy
- armatura wodno-pianowa
- hełmy Pacyfik F7-6szt.
- radiotelefon przewoźny
- radiotelefon nasobny
- wyciągarka samochodowa
- przenośny zestaw pierwszej pomocy Medi Sport
- przenośny system oświetleniowy pola akcji
- ubrania specjalne
- ubrania koszarowe
- zbiornik wodny
- zwijarka do węży
- kosiarka

Jednostka opublikowała pierwszy tom swojej Kroniki, prowadzonej od 2002 roku: kliknij

OSP Długie
fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl