OSP Męcinka

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcince sięga roku 1916. Jest on nierozerwalnie związany z działalnością wydobywczą gazu i ropy w naszej miejscowości i najbliższym terenie. W tym roku wybuchł pożar szybu wiertniczego w lesie Białkowskim i spalił się jego pracownik nazwiskiem Zając. To wydarzenie zainspirowało grupę mieszkańców Męcinki do potrzeby stworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej aby móc nieść pomoc w przypadku pożaru nieruchomości własnym mieszkańcom oraz móc wspomagać działania ratownicze w przypadku pożaru szybu wydobywczego pracującym tam ludziom nierzadko mieszkańcom naszej miejscowości.

Inspiratorami tej idei a równocześnie organizatorami i założycielami OSP byli: Władysław Okszasa, Franciszek Bożek, Kasper Mróz, Jan Dziura, Adam Stefan, Franciszek Krygowski, Stefan Pawłoski.

Realizacja tego zamierzenia wydłużała się z powodu trwającej pierwszej wojny światowej a następnie wojny Polsko ­ Bolszewickiej w której uczestniczyli niektórzy organizatorzy. Po zakończeniu wojny powrócono do idei założenia OSP. Ostatecznie proces tworzenia OSP został zakończony rejestracją jednostki OSP Męcinka w 1922 r w Sądzie Grodzkim w Lwowie.

Powstanie OSP zmobilizowało aktywność społeczną mieszkańców Męcinki. Efektem tego było powstanie w 1924 roku strażackiej orkiestry dętej składającej się na początku z 11 członków. Bardzo duże zaangażowanie członków orkiestry doprowadziło do szybkiego osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego. Efektem tego była możliwość aby strażacka orkiestra witała Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polski prof. Ignacego Mościckiego przybyłego na uruchomienie elektrowni w Męcince w maju 1928r. A poświęcona przez biskupa przemyskiego Tomakę.

Elektrownia dała początek energetyce na Podkarpaciu na bazie której powstał obecny Rzeszowski zakład Energetyczny , a następnie ZPRE Jedlicze. W 1955 roku została zakupiona przenośna motopompa typu M800 w Rafinerii Nafty Jedlicze, wzbogacając posiadany sprzęt. Równocześnie zakupiono ręczną syrenę alarmową która zastąpiła gongi strażackie.

Ograniczeniem dla szybkości rozpoczęcia akcji gaśniczej było dotarcie z zakupioną motopompą do pożaru. Problem ten został rozwiązany w 1966 roku pomyślnie dla nas przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań GEOFIZYKA Kraków przekazując nam samochód ciężarowy marki LUBLIN. Dostosowanie samochodu do celów pożarniczych zostało wykonane przez członków OSP. To usprzętowienie w znaczy sposób zwiększyło skuteczność naszej straży.

W 1967 roku OSP otrzymała od Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych Tadeusza Kubita nową motopompę PO 5 która zastąpiła wyeksploatowaną motopompę M800. W 1985 roku nastąpiła zamiana wysłużonego samochodu Lublin na samochód Żuk który otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej Straży Krosno. W styczniu 2001 został zakupiony przez Urząd Gminy Jedlicze samochód GAZ ­66. Karosację samochodu do potrzeb straży sponsorował – Zarząd Główny OSP z inicjatywy wiceprezesa a równocześnie senatora RP Pana Janusza Koniecznego oraz Urząd Gminy Jedlicze z inicjatywy burmistrza Zbigniewa Sanockiego.

Samochód GAZ­66 po karosacji jako strażacki wóz bojowy wszedł do eksploatacji w grudniu. 2001 roku. Jego wejście do służby zmieniło całkowicie jakość usprzętowienia i możliwości operacyjne jednostki.

Dalszy postęp w wyposażeniu nastąpił w 2004 roku poprzez zakup pompy pływającej NIAGARA przy wparciu sponsorów PZU ŻYCIE I PZU SA i wkładu własnego. W 2007 roku Urząd Gminy Jedlicze przekazał środki finansowe Zarządowi Gminnemu OSP na zakup dla jednostki pompy szlamowej i agregatu prądotwórczego wraz z masztem oświetleniowym. Te ostatnie zakupy sprzętu jak i bojowe wyposażenie osobiste powodują że jednostka jest w pełni wyposażona do działań ratowniczych pożarowych jak i klęsk żywiołowych typu powodzie, podtopienia, zalania.

Jedynym nierozwiązanym mankamentem naszej jednostki OSP jest problem remizy strażackiej. Zajmowany i wykorzystywany obecnie obiekt był wybudowany w 1972roku jako obiekt przejściowy w czynie społecznym strażaków przy wsparciu ZPRE Jedlicze i komendanta Powiatowego płk pożarnictwa Tadeusza Kubita. Na obecne potrzeby jednostki jest obiektem niewystarczającym, powodującym duże utrudnienia w sprawowaniu troski o posiadany sprzęt. Strażacy jednostki w oparciu o posiadany sprzęt wykonali na przestrzeni lat niezliczoną ilość akcji ratownictwa pożarowego oraz powodziowego. Opisy i daty ich wykonania są zawarte w kronice OSP. 

Od grudnia 2017 roku jednostka posiada sprzęt do ratownictwa drogowego firmy LUKAS. Obecne oznaczenie wozu bojowego to GBAMRt 1,6/16+8

Pracą naszej jednostki kieruje Zarząd w składzie:

Prezes: Karol Krygowski

V­ce Prezes: Rafał Zając

Naczelnik: Marek Zagórski

Zastępca Naczelnika i Gospodarz: Andrzej Góra

Sekretarz: Andrzej Gazda

Skarbnik: Tomasz Koza

Członek Zarządu: Radosław Maćkowski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Marcin Boruta

Sekretarz: Sebastian Bugiel

Członek: Krystian Sobczak

OSP Męcinka
fot. Krosno112.pl