OSP KSRG Odrzykoń

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Początki działań przeciwpożarowych w Odrzykoniu zostały zapoczątkowane około 1907 roku, kiedy to za staraniem wójta Piotra Folty trafił do Odrzykonia wóz strażacki z pompą. Wtedy to wybrano i przeszkolono kilku mężczyzn do jego obsługi. Z czasem liczba przeszkolonych mężczyzn wzrosła na tyle, że w roku 1910 pojawił się pierwszy oddział strażacki. Tak narodziła się Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu. Działalność straży została przerwana na okres działań wojennych z powodu powołania jej członków do wojska austriackiego. Po zakończeniu wojny straż wznowiła swoją działalność. Z ofiarności mieszkańców Odrzykonia straż zakupuje w 1926 roku sikawkę, a 1928 wóz strażacki, okute drabiny, węże, hełmy, toporki, mundury i pasy. Prawdziwym sprawdzianem umiejętności i ofiarności strażaków stał się pożar, który wybuchł w Odrzykoniu 7 kwietnia 1937 roku. W jego wyniku spłonęło 28 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Gdyby nie ofiarne działania straży pożarnej z Odrzykonia straty z pewnością byłyby znacznie większe. Po tym pożarze zapada decyzja w sprawie zakupu pompy z silnikiem i strażacy zaczęli gromadzić środki na jej zakup. W 1951 roku rozpoczęto budowę nowego Domu Ludowego, którego część pomieszczeń przeznaczono na nową remizę strażacką. W 1954 roku zakupiono za własne pieniądze polską motopompę LEOPOLIA o wydajności 800 l. W 1959 roku, za pieniądze z zabaw, zbiórek ulicznych oraz dotacji z Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej zakupiono samochód DODGE ¾ pochodzący z wojskowego demobilu. W 1978 roku jednostka wzbogaciła się o kolejną motopompę POLONIA PO5, węże tłoczne oraz drabinę przystawną ciężką. Na zebraniu sprawozdawczym 29 listopada 1981 roku nakreślono zadania inwestycyjne na najbliższe lata. M.in. konieczność modernizacji garaży lub budowa nowych, gdyż produkowane obecnie samochody gaśnicze nie zmieściłyby się w istniejących garażach. (Jednostka posiada już, oprócz samochodu DODGE, samochód STAR 25 SBM 2000/8 i ŻUK A15 GLM 8/8). W lecie 1984 roku rozpoczęto prace przy modernizacji garaży – obniżono posadzkę w dwóch boksach o ok. 1m, wykonano nową posadzkę, wjazdy, założono nowe bramy. 12 maja 1985 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 75-lecia OSP, w której uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych, strażackich z województwa i gminy oraz strażacy i społeczeństwo Odrzykonia. Podczas uroczystości jednostka otrzymała Sztandar i nowy wóz bojowy STAR 266 GBM z wyposażeniem. W roku 1987 zastąpiono go nowym samochodem STAR 244 GBA 2,5/16. 8 maja 1994 roku odbyła się uroczystość 90-lecia orkiestry dętej połączona z wręczeniem i poświęceniem nowego Sztandaru dla OSP.

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicza Straż Pożarna z Odrzykonia 14 kwietnia 1995r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Stało się to możliwe dzięki temu, że straż uzyskała wysoką ocenę swoich możliwości ratowniczo-gaśniczych.

Jednostka wchodzi w skład Kompanii gaśniczej „Bieszczady” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego i bierze udział w działaniach nie tylko na terenie własnej gminy, ale i poza nią, a także i poza terenem powiatu krośnieńskiego. Strażacy odrzykońscy brali udział m.in.: w gaszeniu pożarów w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku, usuwaniu skutków powodzi w Jaśle w 2006 roku, Ropczycach w 2009, czy ostatnio na terenie powiatu tarnobrzeskiego.

20 maja 2009 roku uchwałą nr 3/2009 Zarządu OSP w Odrzykoniu została powołana Jednostka Operacyjno Techniczna OSP kategorii II w skład, której weszło 30 strażaków ratowników odpowiednio przeszkolonych w zakresie nie tylko gaszenia pożarów, ale m.in. ratownictwa technicznego i medycznego.

W dniu dzisiejszym jednostka OSP składa się ze 127 członków, co jest najlepszym dowodem na to jaką rolę w przeciągu tych stu lat odegrała w naszej miejscowości, posiada 4 boksy garażowe, w których znajdują się m.in.: średni samochód pożarniczy MAN TGM 13.290 – GBARt 2,5/24 , lekki samochód pożarniczy Ford Transit GLBA 0,3/0,65 w zabudowie kontenerowej, samochód pożarniczy DODGE ¾. Nie jest w podziale, jednak w dalszym ciągu pomocny w razie potrzeby, oraz 2 motopompy PO5, 3 pompy szlamowe spalinowe, 2 pompy szlamowe elektryczne, 2 pompy pływające, agregat prądotwórczy o mocy 3,2 kVA, 3 pilarki spalinowe do drewna, 2 piły do stali i betonu, 5 aparatów ochrony dróg oddechowych, zestaw ratownictwa drogowego Webber, zestaw medyczny OSP-R1 oraz PSP-R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera, łódź ratunkowa na podwoziu, ponton ratunkowy z silnikiem, radiotelefony stacjonarne i nasobne oraz wiele innego sprzętu ppożarowego i ratowniczego. Do akcji wzywani jesteśmy przy pomocy zdalnego systemu alarmowania wspomaganego przez terminal GSM.

Od 2013 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzykoniu posiada na swoim wyposażeniu agregat pompowy dużej wydajności, który może posłużyć w usuwaniu skutków powodzi. To jedyny taki sprzęt w powiecie krośnieńskim.

Agregat przystosowany jest do pompowania silnie zanieczyszczonych wód powierzchniowych, ścieków komunalnych i przemysłowych o maksymalnej średnicy elementów stałych do 76 mm. Ma wydajność 5 200 l/min. Pompa posiada kolektor ssawny z 3 nasadami 110. Napędzana jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 40 kW. Całość zamontowana na zabudowanej przyczepie dwuosiowej. Agregat wyposażony jest w komplet węży ssawnych i tłocznych, smoki ssawne pływaki itp. Wszystko zamocowane na przyczepie.

Agregat dostarczyła wyłoniona w drodze przetargu firma TECH - POMP z Warszawy. Koszt zakupu wyniósł 148 700,00 zł. Na zakup agregatu Gmina Wojaszówka otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 147 205,49 zł.


Kontakt:
Odrzykoń ul. Władysława Jagiełły 1
38-406 Odrzykoń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie jednostki: www.odrzykon.webd.pl
oraz na facebooku: https://www.facebook.com/OSPODRZYKON?ref=hl

OSP Odrzykoń

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl/OSP Odrzykoń