OSP Dobieszyn

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

5 maja 1949 roku w Sali Szkoły Podstawowej w Dobieszynie odbyło się zebranie ogólnowiejskie, mające na celu powołanie stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gromady Dobieszyn. Pomysłodawcą organizatorem i pierwszym prezesem był Feliks Janocha. Początkowo działalność OSP polegała na kontroli kominów i sprzętu p.poż. Na początku 1950 roku utworzono Sekcję Sanitarną oraz  Sekcję Bojową. W tym samym roku postanowiono ogrodzić plac pod budowę remizy, podarowany  przez Czytelnię Narodowo-Ludową w Dobieszynie. Wówczas  jednostka liczyła 51 członków i miała do dyspozycji wóz konny wraz z ręczną pompą.

W 1957r wspólnym wysiłkiem całej gromady przy częściowej pomocy finansowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krośnie ukończono budowę remizy strażackiej w Dobieszynie. 21-go września 1966 roku nasza jednostka otrzymała samochód Gaz 51, który został podarowany przez Zjednoczenie Przemysłu Naftowego w Krakowie.

W latach 60-tych w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej Maciejem Trelą powołano drużynę młodzieżową. 15 maja 1970 roku zmarł założyciel i długoletni prezes Feliks Janocha odznaczony za zasługi dla pożarnictwa Złotym Krzyżem Zasługi. 8 czerwca 1972r. otrzymano pozwolenie  na instalacje syreny elektrycznej na dachu  Domu Ludowego w Dobieszynie. W latach 80-tych Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Krośnie przekazała samochód marki Żuk a w 1987 roku  jednostka otrzymała motopompę POLONIA POS/EM-800  Otrzymała również 10 hełmów młodzieżowych a Urząd Gminy przyznał dotacje na remont remizy.

Od początku swojego istnienia nasza  jednostka zajmowała czołowe miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych odbywających się na terenie gminy. W 1996 r jako pierwsza jednostka na terenie Gminy wystawiła  młodzieżową drużynę dziewcząt  tym samym zapoczątkowując udział drużyn w grupie MDP dziewcząt. Przez następne lata nasza drużyna zajmowała czołowe miejsca. W 1999r MDP dziewcząt wystartowała w pierwszych powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Rymanowie zajmując 2 miejsce.14 sierpnia 1994 roku Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła jubileusz 45-lecia powstania i działalności. Uroczystość ta była bardzo ważna bo w tym roku nasza jednostka poświęciła i rozwinęła swój sztandar.

W 2009 roku rozpoczęto generalny remont remizy, który został zakończony rok później. Rok 2010  to rok wytężonej pracy naszych strażaków. Na przełomie maja i czerwca druhowie brali czynny udział w likwidowaniu skutków majowej  powodzi na terenie wsi Dobieszyn i miasta Jedlicze. 7 czerwca pomagali mieszkańcom zalanego przez powódź Jasła. Jednak największy sprawdzian swoich umiejętności przeszli w zalanym przez falę powodziową Tarnobrzegu, gdzie wyjeżdżali w maju i czerwcu. Pomagali tam w likwidowaniu skutków gigantycznej powodzi jaka nawiedziła kraj.

19 czerwca 2011 roku mieliśmy okazję być gospodarzami i organizatorami jubileuszowego  X Zjazdu Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jedliczu. W historii jednostki należy zapisać wspaniały jubileusz 90-lecia urodzin honorowego Prezesa i zasłużonego działacza druha Jana Futyry zorganizowany 23 lipca 2011

Od początku roku 2012 rozpoczęliśmy starania o pozyskanie nowego samochodu ponieważ ciągłe awarie naszego Żuczka często wykluczały nas z podziału bojowego.

Dzień 19-tego stycznia 2014 roku przejdzie do historii jako kolejna ważna data w dziejach naszej jednostki. W tym dniu nasza Jednostka obchodziła  Jubileusz 65-lecia powstania oraz otrzymała na wyposażenie nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT MASTER.

Na jego wyposażeniu znajduje się m.in.

- agregat wodno-pianowy wraz z linią szybkiego natarcia i zbiornikiem 400l,

- agregat prądotwórczy 3,3 kW z masztem oświetleniowym ,

- pompy  Honda WT 30X, Niagara 1

- pilarki  Stihl MS181, MS 290  Piła do stali i betonu  Stihl TS 800

- Torba medyczna OSP R1 , Medi Sport , Deska ortopedyczna, Zestaw szyn Kramera.

- Kamizelki asekuracyjne, Rzutka KSP,

-  Zestaw kominowy ( kula z zestawem szczotek, sito kominowe, gaśnice )

- Podręczny sprzęt burzący ( siekiery, łomy, holligan, siekiero młot, Nożyce do prętów )

- Sorbent, pachołki, lampy ostrzegawcze, flary,  drabina DNW 3080/3

- Węże tłoczne W-52, W-75, prądownice, rozdzielacz, zbieracz, klucze do hydrantów podziemnych i naziemnych, kurtyna wodna, szelki, linki ratownicze, 

- wyciągarka oraz inny sprzęt, który w pełni umożliwia samodzielne podjęcie działań ratowniczych

W garażu pozostaje pompa Polonia PO5/E, Przyczepka, Kombinezony do usuwania Barszczu Sosnowskiego.

Na koniec 2015 roku OSP liczyła 34 członków czynnych 2 honorowych i 22 członków MDP. 16 druhów jest przeszkolonych.  Do akcji  wzywani jesteśmy poprzez  system alarmowania, który rozpoczyna proces równoczesnego dzwonienia na wszystkie telefony komórkowe strażaków. / Alarmowanie.pl /

Zapraszamy na www.osp-dobieszyn.manifo.com

OSP Dobieszyn

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl