OSP Klimkówka

fot. Adrian Kuźniarowicz - Krosno112.pl fot. Adrian Kuźniarowicz - Krosno112.pl

Klimkówka wioska licząca ponad 1800 mieszkańców tętni pracą różnych organizacji społecznych, wśród których na pierwszy plan wybija się Ochotnicza Straż Pożarna. Klimkowscy strażacy cieszą wielkim autorytetem w naszym środowisku. To właśnie strażacy zapewniają bezpieczeństwo, spokój, ład, porządek, dobre samopoczucie, a czasem nawet i ładną pogodę mieszkańcom Klimkówki.

Na nich zawsze można liczyć. Są niezawodni. Wykonują nie tylko swoją profesjonalną pracę, ale i uświetniają różne uroczystości religijne i świeckie na terenie naszej wioski. Zwarty umundurowany oddział strażacki na czele ze swoim sztandarem wpisany jest już w ten piękny krajobraz naszej wioski. Bez nich Klimkówka byłaby uboga, nieciekawa i nieatrakcyjna, a jej mieszkańcy nie mieliby spokojnego snu.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej z Klimkówki jest dość długa. Sięga roku 1889, kiedy to właściciel dworu Stanisław Ostaszewski zakupił ręczną sikawkę dla Klimkówki. W dwa lata później Rada Gminy w Klimkówce kupuje drugą sikawkę ssąco-tłoczącą i nadaje nazwę organizacji Straż Pożarna przy Kółku Rolniczym, a w roku 1897 również Rada Gminy rejestruje jednostkę we Lwowie i nadaje jej nazwę Ochotnicza Straż Pożarna.

Okres I i II wojny światowej ograniczył działalność OSP w Klimkówce. Policja niemiecka zabrała sprzęt przeciwpożarowy, a do gaszenia pożarów zostały tylko wiadra, bosaki i tłumice. W pierwszych latach po wyzwoleniu szeregi OSP zasiliło wieli młodych mężczyzn. W tym czasie zakupiono dwie motopompy, wóz konny i inny drobny sprzęt przeciwpożarowy. W 1957 r. ufundowano sztandar dla OSP, a 1958 r. zakupiono samochód marki DODGE i zmodernizowano go na strażacki. W 1992 r. jednostka skorzystała z fundacji ”Strażacy Holenderscy Strażakom Polskim” i otrzymała dwudziestosześcioletni samochód bojowy i motopompę marki ZIGLER. W 2005 roku ze środków własnych, mieszkańców jak też dzięki panu Januszowi Koniecznemu pełniącemu funkcję prezesa WOZOSP w Rzeszowie, Radzie Gminy i panu Janowi Rajchlowi burmistrzowi Gminy Rymanów zakupiono samochód STAR 266, który został poświęcony 6 sierpnia 2006 r.

OSP Klimkówka
fot. Adrian Kuźniarowicz, Marcin Mikosz - Krosno112.pl