Biała lista podatników VAT - najważniejsze informacje

środa, 01 lipiec 2020 08:16
fot. pixabay fot. pixabay

Od 1 września 2019 roku Szef Krajowego Urzędu Skarbowego (KAS) sporządza listę zarejestrowanych płatników podatku VAT w formie elektronicznego formularza. Rejestr oprócz wcześniej przechowywanych danych, zawiera także numery rachunków bankowych podatników. Do czego służy biała lista podatników VAT i kto ma obowiązek z niej korzystać? Poznaj najważniejsze informacje dotyczące e-rejestru.

Biała lista podatników VAT a obowiązki podatników
Biała lista podatników VAT wprowadza pewne obciążenia biznesu nowymi obowiązkami. To jednocześnie istotne zmiany prawne, które mają skutkować uszczelnieniem podatków. Na jakich zasadach się to odbywa? Podatnicy muszą upewnić się, że biała lista podatników VAT zawiera numery ich bieżących rachunków bankowych używanych w ramach ich działalności gospodarczej do rozliczania wszystkich transakcji przeprowadzanych z kontrahentami w kwocie przekraczającej 15 000 złotych (około 3 500 EUR) . Przy płaceniu za zakupione towary lub usługi podatnicy są zobowiązani do każdorazowej weryfikacji rachunku bankowego dostawcy, tak aby przelew został wykonany na właściwy rachunek bankowy, tj. numer rachunku bankowego znajdującego się na liście sporządzonej przez szefa KAS. Jeśli tego nie zrobią, mogą spodziewać się nałożenia na nich sankcji.

Nie sprawdzisz rejestru? Grożą Ci sankcje! Więcej przeczytasz pod adresem
https://kapitalni.org/pl/artykuly/biala-lista-podatnikow-vat,73,588

Niezatwierdzenie numeru rachunku podanego przez kontrahenta, a tym samym dokonania płatności na inny rachunek bankowy niż ten podany na białej liście płatników VAT będzie wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla osoby dokonującej płatności. Przede wszystkim taki koszt może nie zostać uznany za koszty uzyskania dochodu. Co więcej, podatnik poniesie wspólną odpowiedzialność z dostawcą za zaległości podatkowe związane z podatkiem VAT w wysokości równej podatkowi VAT proporcjonalnie przypisanemu do dostawy towarów/usług, którego płatność została dokonana na inny numer rachunku bankowego niż ten wskazany przez kierownika KAS. Co to oznacza dla podatnika? Konieczność zapłaty podatku VAT niezapłaconego przez dostawcę.

Jeśli dokonasz przelewu bez sprawdzenia e-rejestru i jednocześnie chcesz uniknąć sankcji, masz obowiązek powiadomić odpowiedni organ podatkowy o dokonaniu płatności na nieujawnione konto bankowe na liście. Musisz to zrobić w ciągu trzech dni od daty przelewu lub dokonać płatności przy zastosowaniu podzielonej płatności.

Biała lista podatników VAT - jaki jest jej cel?
W jakim celu powstała biała lista podatników VAT? Ma ona przede wszystkim wyeliminować oszustwa związane z wyłudzeniem podatku VAT. E-rejestr służyć będzie nie tylko Urzędowi Skarbowemu, ale również podatnikom. Zyskają bowiem możliwość sprawdzenia potencjalnych kontrahentów, a tym samym zabezpieczenia swoich transakcji i współpracy biznesowej. Do minimum zostanie więc zmniejszone ryzyko wzięcia udziału w sposób nieświadomy w tzw. karuzeli vatowskiej.

Biała lista podatników VAT to rejestr bezpłatny, który raz dziennie jest aktualizowany. Kontrolę sprawuje nad nim Szef Krajowego Urzędu Skarbowego.

materiał partnera