.

Kilkadziesiąt osób w szpitalach po spotkaniu hippisów w Moszczańcu. Potwierdzono czerwonkę

fot. internet fot. internet

W dniu 5 sierpnia do Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie zgłosiło się 30 osób z objawami gastrycznymi. Byli to uczestnicy zgrupowania "Tęczowy Krąg" lub "Rainbow Family", którzy przebywali w miejscowości Góra Moszczaniecka (okolice Moszczańca i Wisłoka Wielkiego).

Państwowa Inspekcja Sanitarna wdrożyła natychmiast dedykowane działania przeciwepidemiologiczne. Pierwsze badania laboratoryjne pobrane od osób chorych nie potwierdziły obecności patogenów chorobotwórczych, w tym bakterii z rodzaju Shigella. Niestety, kolejne w dniu 8 sierpnia potwierdziły w pobranym materiale do badań u 5 osób pałeczki Shigelle sonnei, które wywołują tzw. czerwonkę bakteryjną.

Na dzień 8 sierpnia w szpitalach w Krośnie, Jaśle i Sanoku hospitalizowanych jest 8 osób, w tym 2 dzieci. Państwowa Inspekcja Sanitarna nadal prowadzi dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia przyczyny wystąpienia zachorowań oraz podejmuje działania zmierzające do minimalizacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się zakażeń. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pod przewodnictwem wojewody i z udziałem specjalistów epidemiologów, na którym ustalono działania w kierunku ograniczenia rozprzestrzeniania się zagrożenia i ochrony mieszkańców województwa.

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała, że do badań pobrano próbki wody z wodociągu w Jaśliskach - woda odpowiada wymaganiom. Pobrano również wodę przed uzdatnianiem w Sieniawie. Wyniki badań zostaną przekazane niebawem. Oba wodociągi są na bieżaco badane i nadzorowane przez PIS - woda w sieci wodociągowej jest bezpieczna do spożycia.

Apel Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
Zwaracamy się z apelem do mieszkańców oraz uczestników wspomnianej imprezy o bezwględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny i przekazujemy najważniejsze informacje o tzw. chorobach brudnych rąk, do których zalicza się między innymi stwierdzona czerwonka.

Czerwonka to ostra choroba zakaźna jelit. Do jej najpoważniejszych objawów należy uporczywa biegunka i obecność krwi oraz śluzu w stolcu. Nieleczona może doprowadzić do śmierci.

We wtorek, 7 sierpnia rano na obozowisku pozostawało jeszcze około 300 osób, jednak przez ostatnie dwa tygodnie przez imprezę mogło się przewinąć nawet kilka tysięcy osób. Nie są znane dokładne liczby nielegalnego wydarzenia organizowanego na terenie leśnym pomiędzy Moszczańcem, a Wisłokiem Wielkim. Grupę hippisów, którzy przyjechali w tym roku do Polski, właśnie w Beskid Niski tworzą osoby zamieszkujące cały glob. 

"Rainbow Family", a dokładnie "The Rainbow Family of Living Light" to międzynarodowy niesformalizowany ruch osób różnych filozofii i wyznań. Ich wspólnym celem jest dążenie do wprowadzenia na Ziemi pokoju i wolnej miłości. Spotkanie ludzi z całej Europy odbywa się w dniach 13 lipca–11 sierpnia w Moszczańcu.

Na naszym terenie to pierwszy od kilkudziesięciu lat przypadek stwierdzenia występienia czerwonki. 

Pamiętajcie, że mycie rąk z mydłem to jedna z najbardziej efektywnych i dostępnych metod profilaktyki zdrowotnej!

Czerwonka bakteryjna to choroba zakaźna wywołana przez bakterie z rodzaju Shigella. Objawia się przede wszystkim krwawymi stolcami, bólami brzucha, gorączka. Okres wylęgania to ok. 2-5 dni. Dolegliwości najczęściej ustępują samoistnie po 5-10 dniach. Ciężkie infekcje mogą zagrażać dzieciom do lat 2 i osobom w podeszłym wieku oraz ze spadkiem odporności. Nie ma potrzeby hospitalizacji w przypadku łagodnego przebiegu.

Do zakażenia dochodzi przede wszystkim drogą fekalno – oralną w związku z :

- niską higiena osobistą

- brakiem mycia rąk

- skażoną fekaliami żywnością i woda pitną

- pływanie w skażonej wodzie w kąpieliskach

W celu zapobieżenia zakażeniu należy zachować odpowiednią higienę ciała, mycie i dezynfekcje rąk przy przygotowywaniu posiłku i przed posiłkiem. Wodę spożywać tylko z pewnego źródła, przegotowaną.

CHOROBY BRUDNYCH RĄK

Mycie rąk wodą z mydłem to jedna z najbardziej efektywnych i dostępnych metod profilaktyki zdrowotnej.

„Choroby brudnych rąk" to z reguły takie, które przenosimy drogą pokarmową na skutek braku dostatecznej higieny.

Są to na przykład :

- salmonelozy,
- biegunki podróżnych,
- wirusowe zapalenie wątroby typu A,
- czerwonka,
- grypa
- infekcyjne choroby OUN
- zatrucia pokarmowe i inne


Ogniska zachorowań na czerwonkę bakteryjną utrzymują się najczęściej w rejonach, gdzie występuje :

- brak wody pitnej,
- zły stan urządzeń sanitarnych,
- złe warunki bytowe oraz zaniedbania higieny osobistej,
Choroby "brudnych rąk" są spowodowane brakiem higieny podczas produkcji artykułów spożywczych i przechowywaniem żywności w niewłaściwych warunkach, zwłaszcza podczas upałów, w wyniku czego rozwijają się w niej bakterie chorobotwórcze.

Chcąc uniknąć zatrucia pokarmowego w warunkach domowych, należy przestrzegać kilku zasad higieny:

- najważniejsze jest częste mycie rąk wodą z mydłem,
- myjmy mięso pod bieżącą wodą przed jego dalszą obróbką kulinarną,
- myjmy również owoce i warzywa pod bieżącą wodą,
- należy wydzielić deskę do porcjowania mięsa przed jego obróbką do spożycia;
- oddzielnie przechowywać produkty gotowe do spożycia i takie, które przed zjedzeniem muszą być poddawane obróbce cieplnej
- jajka przechowujmy w lodówce w miejscu do tego przeznaczonym,
- pamiętajmy, że skorupkę jajka należy dokładnie umyć przed jej rozbiciem

 

red. fot. archiwum internet

 

Partnerzy portalu:

cosmopolitan-logo lostark-logo jubiler-jaracz-logo hotel-nafta-krosno-logo kroscar CLUB NAFTA bez tla logoAnonseKrosnojooble baner