Strażacka syrena przeszkadza mieszkańcom Korczyny. Druhowie wydali komunikat

wtorek, 11 czerwiec 2019 19:32
fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Problem z wyjącą syreną OSP Korczyna. Część mieszkańców z nowo wybudowanego osiedla skarży się na uciążliwą strażacką syrenę, która wzywa druhów do pożarów, wypadków i tak jak ostatnio, dość częstych podtopień. Problem pojawił się w ostatnich latach, gdy przy remizie wybudowano nowe osiedle, a zamieszkują je w większości młode małżeństwa z dziećmi. Mieszkańcy skarżą się, że syrena wyje nawet w nocy i nie mogą spać. We wtorek (11 czerwca) strażacy wydali komunikat. 

R E K L A M A

"W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami, dotyczącymi działania syreny alarmowej w naszej jednostce, pragniemy wyjaśnić, że Ochotnicza Straż Pożarna w Korczynie od 14 kwietnia 1995 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa, dlatego jako jednostka jesteśmy zobligowani do stosowania reguł postępowania, które określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku. Według tych reguł każdy strażak powinien być skutecznie powiadamiany o zaistniałym zagrożeniu, a najskuteczniejszym, jak do tej pory, sposobem powiadamiania jest syrena alarmowa, która w razie zagrożenia włączana jest przez dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Chcielibyśmy uświadomić Państwu, że włączanie syreny alarmowej nie jest wymysłem naszej jednostki, albo któregoś strażaka, natomiast jest to usankcjonowane działanie, które ma na celu jak najszybsze powiadomienie ratowników o zaistniałym zdarzeniu. W związku ze zwiększeniem obowiązków nakładanych na strażaków ochotników, a co za tym idzie większą ilością zdarzeń, do których są dysponowani, syrena alarmowa działa częściej. Pamiętajmy, że najwyższym celem OSP jest bezinteresowna pomoc mieszkańcom nasze miejscowości, gminy, a także powiatu, a każdy alarm jest bezpośrednio związany z czyimś nieszczęściem, dlatego zastanówmy się nad tym, zanim następnym razem wyrazimy swoje oburzenie hałasem syreny, bo kolejna może wzywać strażaków do pomocy właśnie nam.

Ze strażackim pozdrowieniem druhowie OSP w Korczynie"

red.